ข่าวและประกาศ >> ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง >> ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ประกาศที่ ส61/2553 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) เรื่อง เลื่อนวันเปิดซองสอบราคาโครงการถ่ายทอดเผยแพร่สาธิตการผลิตไบโอดีเซล

วันที่ 20 ส.ค. 2553 share facebook
 
- ประกาศที่ ส61/2553 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) เรื่อง เลื่อนวันเปิดซองสอบราคาโครงการถ่ายทอดเผยแพร่สาธิตการผลิตไบโอดีเซล(ซื้อน้ำมันพืชที่ใช้แล้ว/น้ำมันปาล์ม)

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537