ข่าวและประกาศ >> ข่าวรับสมัครงาน >> ประกาศเกี่ยวกับการรับโอนข้าราชการ
ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน การขึ้นบัญชีและการยกเลิกผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
share facebook

  เอกสารแนบ
Download(File)
ประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ตำแหน่งที่ 1.1 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ตำแหน่งที่ 1.2 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ตำแหน่งที่ 1.3 วิศวกรปฏิบัติการ
ตำแหน่งที่ 1.5 วิศวกรปฏิบัติการ
ตำแหน่งที่ 1.6 วิศวกรปฏิบัติการ
ตำแหน่งที่ 1.7 นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
ตำแหน่งที่ 1.9 วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ
ตำแหน่งที่ 1.10 วิศวกรปฏิบัติการ
ตำแหน่งที่ 1.11 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ตำแหน่งที่ 1.12 นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537