ข่าวและประกาศ >> ข่าวรับสมัครงาน >> ประกาศเกี่ยวกับการรับโอนข้าราชการ
ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
share facebook

  เอกสารแนบ
Download(File)
วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
ตำแหน่งที่ 1.1 นักวิคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ
ตำแหน่งที่ 1.2 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ
ตำแหน่งที่ 1.3 วิศวกรปฏิบัติการ
ตำแหน่งที่ 1.5 วิศวกรปฏิบัติการ
ตำแหน่งที่ 1.6 วิศวกรปฏิบัติการ
ตำแหน่งที่ 1.7 นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
ตำแหน่งที่ 1.9 วิศกรเครื่องกลปฏิบัติการ
ตำแหน่งที่ 1.10 วิศกรปฏิบัติการ
ตำแหน่งที่ 1.11 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ตำแหน่งที่ 1.12 นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537