หน้าหลัก >> ข่าวภูมิภาค

ข่าวภูมิภาค
กิจกรรมโครงการถ่ายทอดและเผยแพร่กระบวนการผลิตพลังงานเพื่อสุขภาพ (30 มิ.ย. 2558)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 5 จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมโครงการถ่ายทอดและเผยแพร่กระบวนการผลิตพลังงานเพื่อสุขภาพ ได้รับความร่วมมื่อเป็นอย่างดี จาก เทศบาลตำบลท่าพระ โดยท่านนายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ และผู้เข้าร่วมจากกลุ่ม อสม.ตำบลท่าพระ ผู้ใหญ่บ้านและลูกบ้านในเขตตำบลท่าพระ และน้องๆ นักเรียนจากโรงเรียนบ้านหนองบัวดีหมี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558
โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับกำลังพลในค่ายทหาร (30 มิ.ย. 2558)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จังหวัดหนองคาย) จัดประชุมสัมมนาครั้งที่ 3 โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับกำลังพลในค่ายทหาร ณ กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 13 ตำบลหมูม่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี วันที่ 30 มิถุนายน 2558 พร้อมจัดแสดงและสาธิตเทคโนโลยีด้านพลังงาน โดยมีพันโทสุภัทร ชูตินันทร์ ผบ.ร.13 พัน.2 เป็นประธาน และมีรถโมบายพลังงานจังหวัดอุดรธานีเข้าร่วมจัดแสดงด้วย
การฝึกอบรม การถ่ายทอดและเผยแพร่การใช้พลังงานชีวมวล"รุ่นที่ 4 (30 มิ.ย. 2558)
หศบ.9(จ.นครศรีฯ) (นายอำนวย อ๋องสุทธิ์) เป็นประธานเปิด"การฝึกอบรม การถ่ายทอดและเผยแพร่การใช้พลังงานชีวมวล"รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 30 มิ.ย.- 2 ก.ค.58 ณ ห้องประชุมฟ้าใส โรงแรมวีบี อ.ทุ่งสง จ.นครศรีฯ โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมอบรม จำนวน 60 คน
รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ค่ายเยาวชนรักษ์พลังงานในโรงเรียนดงประคำพิทยาคม (29 มิ.ย. 2558)
วันที่ 29 มิถุนายน 2558 ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 จังหวัดพิษณุโลก เข้ารณรงค์ประชาสัมพันธ์ ค่ายเยาวชนรักษ์พลังงานในโรงเรียนดงประคำพิทยาคม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก มีครูและนักเรียนเข้าร่วม 232 คน
ประชุมสัมมนาครั้งที่ 3 เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน โครงการอนุรักษ์พลังงานในศาสนสถาน (29 มิ.ย. 2558)
วันที่ 29 มิ.ย. 58 ประชุมสัมมนาครั้งที่ 3 เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน โครงการอนุรักษ์พลังงานในศาสนสถาน ณ วัดกลางใหม่ ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฏร์ธานี
ศึกษาดูงาน เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ที่ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (27 มิ.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2558 คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนสันทรายวิทยาคม จำนวน 120 คน คน เข้าศึกษาดูงาน เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ที่ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) จัดงานเผยแพร่เครื่องออกกำลังกายผลิตพลังงานไฟฟ้า (26 มิ.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558 ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) จัดงานเผยแพร่เครื่องออกกำลังกายผลิตพลังงานไฟฟ้า เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน นักเรียน นักศึกษาที่อยู่ใกล้ศูนย์บริการฯ และผู้สนใจทั่วไป ได้มาออกกำลังกายและเยี่ยมชมเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ภายในศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) มีผู้ร่วมงานประมาณ 100 คน
ประชุมสัมมนาครั้งที่ 3 สรุปผลการดำเนินงาน โครงการถ่ายทอด เผยแพร่และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (26 มิ.ย. 2558)
วันที่ 26 มิ.ย. 58 ประชุมสัมมนาครั้งที่ 3 สรุปผลการดำเนินงาน โครงการถ่ายทอด เผยแพร่และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสาขา ตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนายอำนวย อ๋องสุทธิ์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ โดยมีเจ้าหน้าที่ อสม. และบุคคลที่่สนใจเข้าร่วมจำนวน 30 คน
ศบ.10 รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ค่ายเยาวชนรักษ์พลังงานในโรงเรียน (26 มิ.ย. 2558)
ศบ.10 รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ค่ายเยาวชนรักษ์พลังงานในโรงเรียน ต่่างๆ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ได้แก่ โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย โรงเรียนวังทองวิทยา อำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัย โรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร โรงเรียนท่าเสาพิทยาคม อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร โรงเรียนวันทีสถิตย์พิทยาคม อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร โรงเรียนไทรงามพิทยาคม อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร โรงเรียนดาราพิทยาคม อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ โรงเรียนทองแสนขันวิทยา อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ โรงเรียนแสนตอวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ โรงเรียนชุมแสงสงคราม อุดรคณารักษ์อุปถัมภ์ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโล ระหว่าง วันที่ 8 - 26 มิถุนายน 2557 โดยมีจำนวน คุณครูและนักเรียน ร่วมงานจำนวนพันกว่าคน
จัดอบรมโครงการถ่ายทอดและเผยแพร่กระบวนการผลิตพลังงานเพื่อสุขภาพ (25 มิ.ย. 2558)
จัดอบรมโครงการถ่ายทอดและเผยแพร่กระบวนการผลิตพลังงานเพื่อสุขภาพ วันที่ 25 มิ.ย. 58 ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 8 (จังหวัดสงขลา) มีผู้เข้าร่วมจำนวน 50 ท่าน
ศบ.9 (จ.นครศรีฯ)จัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการฯตชด.ปี 58 (24 มิ.ย. 2558)
วันที่ 24 มิ.ย.58 ศบ.9 (จ.นครศรีฯ)จัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการฯตชด.ปี 58 ณ.กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 415 จ.ระนอง โดยมี ท่านรอง ผกก.ตชด.41 จ.ชุมพร(พ.ต.ท.สุนทร จิรวัฒนผลิน)ให้เกียรติเป็นประธาน และ นายอำนวย อ๋องสุทธิ์ กล่าวรายงานการประชุมในครั้งนี้ และ พลังงานจังหวัดระนอง นายธเนต ธนาวุฒิก็ให้เกียรติเข้าร่วมในกิจกรรมนี้ด้วย
โครงการเผยแพร่ถ่ายทอดการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (23 มิ.ย. 2558)
โครงการเผยแพร่ถ่ายทอดการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริการจัดประชุมสัมมนาครั้งที่3 นี้เป็นการสรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ มีผู้สนใจเข้าร่วมทั้งเจ้าหน้าที่ในโครงการ ประชาชนรอบๆโครงการฯและผู้สนใจ จำนวน 57 ท่าน เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2558
ศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จังหวัดหนองคาย) จัดประชุมสัมมนาครั้งที่ 3 โครงการถ่ายทอด เผยแพร่ และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (22 มิ.ย. 2558)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จังหวัดหนองคาย) จัดประชุมสัมมนาครั้งที่ 3 โครงการถ่ายทอด เผยแพร่ และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเทื่อม ตำบลเขือน้ำ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี วันที่ 22 มิถุนายน 2558 โดยมีพลังงานจังหวัดหนองคายเข้าร่วมจัดนิทรรศการ พร้อมทั้งสาธิตการเผาถ่านจากเตาเผาผลิตถ่านขนาดถัง 200 ลิตร และสาธิตการใช้งานหม้อก๋วยเตี๋ยวประสิทธิภาพสูง
ประชุมสัมมนา ครั้งที่ 3 โครงการอนุรักษ์พลังงานในศาสนสถาน (19 มิ.ย. 2558)
วันที่ 19 มิ.ย. 58 ประชุมสัมมนา ครั้งที่ 3 โครงการอนุรักษ์พลังงานในศาสนสถาน ณ วัดประชุมศึกษา ตำบลทุ่งมะพร้าว อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยมีพลังงานจังหวัดพังงาท่านปณต สังข์บูรณ์ และคณะเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้
ประชุมสัมมนาครั้งที่ 3 โครงการถ่ายทอด เผยแพร่ และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (17 มิ.ย. 2558)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จังหวัดหนองคาย) จัดประชุมสัมมนาครั้งที่ 3 โครงการถ่ายทอด เผยแพร่ และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ณ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23 ค่ายศรีสกุลวงศ์ จังหวัดสกลนคร วันที่ 17 มิถุนายน 2558 พร้อมจัดนิทรรศการสาธิตการใช้เทคโนโลยีโดยมีพลังงานจังหวัดอุดรธานีเข้าร่วมจัดนิทรรศการด้วย และพลังงานจังหวัดสกลนครร่วมเป็นวิทยากร
ฝึกอบรมโครงการถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีด้านการอนุรักษ์พลังงานในกลุ่มอุตสาหกรรมวิสาหกิจชุมชน รุ่นที่ 4 (11 มิ.ย. 2558)
วันที่ 11-12 มิ.ย. 58 ฝึกอบรมโครงการถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีด้านการอนุรักษ์พลังงานในกลุ่มอุตสาหกรรมวิสาหกิจชุมชน รุ่นที่ 4 ณ ห้องบัวชมพู โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนายอำนวย อ๋องสุทธิ์ หน.ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นศฯ) เป็นประธานเปิดโครงการฯ และในวันที่ 12 มิ.ย. 58 ได้ไปศึกษาดูงาน ณ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรโครงการสายใยรักฯ บ้านนาสำโรง อ.เมือง จ.นครศรีฯ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ จำนวน 53 คน
ร่วมกิจกรรม มหกรรมแสดงสินค้า Krabi Expo 2015 (10 มิ.ย. 2558)
ศบ.9 (นครศรี) เข้าร่วมกิจกรรม มหกรรมแสดงสินค้า Krabi Expo 2015ระหว่างวันที่ 10-14 มิ.ย.58) และเข้าร่วมพิธีเปิดงาน วันที่ 10 มิ.ย.58 เวลา 19 .00 น. ในการนี้ มี ท่าน ผวจ.กระบี่ เป็นประธานเปิดงาน และ นายก.อบจ.กล่าวรายงาน
ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 (จังหวัดอุบลราชธานี) ส่งเสริมความรู้ด้านพลังงานกับสถานศึกษาในท้องถิ่น (9 มิ.ย. 2558)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 (จังหวัดอุบลราชธานี) ส่งเสริมความรู้ด้านพลังงานกับสถานศึกษาในท้องถิ่น ในวันที่ 9 มิถุนายน 2558 ศบ.6 ได้ทำกิจกรรมด้านพลังงานร่วมกับชุมชนที่โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ โดยเน้น เรื่องประหยัดพลังงานไฟฟ้าเพื่อให้น้องๆ นักเรียนได้ตระหนักและเกิดความรู้ความเข้าใจการประหยัดพลังงาน พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานและส่งเสริมข้อมูลด้านเทคโนโลยีพลังงานทดแทนเข้าไปสู่การเรียนการสอน โดยเน้นสร้างจิตสำนึกในการปรับเปลี่ยนแนวคิดและพฤติกรรมการใช้ในชุมชนและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีผู้เข้าร่วมตัวแทนนักเรียนชั้นม.1- ม.6 จำนวน 50 คน
ค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน (8 มิ.ย. 2558)
วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายนยน 2558 ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 จังหวัดพิษณุโลก เข้ารณรงค์ประชาสัมพันธ์ ค่ายเยาวชนรักษ์พลังงานในโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ครูและนักเรียน จำนวน 330 คน
การประชุมสัมมนาครั้งที่ 3 โครงการถ่ายทอด เผยแพร่ และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (3 มิ.ย. 2558)
การประชุมสัมมนาครั้งที่ 3 โครงการถ่ายทอด เผยแพร่ และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินี เมืองเก่าสุโขทัย ต.เมืองเก่า อ.เมืองฯ จ.สุโขทัย 3 มิถุนายน 2558 ดำเนินการโดยศูนย์บริการวิชาการที่ 10(จ.พิษณุโลก)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 [41] 42 43 44 45 46 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537