หน้าหลัก >> ข่าวภูมิภาค

ข่าวภูมิภาค
ศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์บริการบริการวิชาการที่ 9 (15 ก.ย. 2558)
วันที่ 15 ก.ย. 58 คณะครู-นักเรียน โรงเรียนห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์บริการบริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) จำนวน 68 คน
ร่วมจัดนิทรรศการ ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ในกิจกรรมวิชาการ (8 ก.ย. 2558)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 8 (จังหวัดสงขลา) เข้าร่วมจัดนิทรรศการ ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ในกิจกรรมวิชาการ เรื่อง อาหารปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรคนเมืองบ้านภูลิตา ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา มีผู้เข้าเยี่ยมชม 96 คน เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558
ศึกษาดูงานเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ที่ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) (1 ก.ย. 2558)
มูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน นำคณะครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 จากโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 49 คน เข้าศึกษาดูงานเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ที่ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558
โครงการศึกษาดูงานฯการกำจัดขยะในครัวเรือน (31 ส.ค. 2558)
วันนี้ 31 ส.ค 58 ศบ.9(จ.นครศรี) ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.เขาโร อ.ทุ่งสง นำชุมชนเข้าศึกษาดูงาน ด้านพลังงานทดแทน..ภายใต้โครงการศึกษาดูงานฯการกำจัดขยะในครัวเรือน จำนวน 80 คน โดย หศบ.9 (นายอำนวย อ๋องสุทธิ์)ได้ให้การต้อนรับ และ.ให้ความรู้แก่ชุมชน ในหัวข้อ "วิกฤติปัญหาและการจัดการขยะมูลฝอย"
ศึกษาดูงานเกี่ยวกับ พลังงานทดแทน (28 ส.ค. 2558)
ศบ.9 (นครศรีฯ) ต้อนรับคณะฯเทศบาลตำบลอ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับ พลังงานทดแทน โดยให้ชุมชน เข้าศึกษาเรียนรู้ และฝึกการปั้นเตามหาเศรษฐี จำนวน 50 คน เมื่อวันนี้ 28 ส.ค.58
ศบ.9 (นครศรีฯ)เข้าร่วมจัดนิทรรศการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 8 (20 ส.ค. 2558)
ศบ.9 (นครศรีฯ)เข้าร่วมจัดนิทรรศการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 8 (ใสใหญ่วิชาการ'58)ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ระหว่างวันที่ 20-22 ส.ค.58 โดยมี ฯพณฯชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 20 ส.ค.58
กิจกรรมให้ความรู้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (20 ส.ค. 2558)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 (จ.อุบลราชธานี) จัดกิจกรรมให้ความรู้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานแก่นักเรียน คณะครู อาจารย์ และพระภิกษุ ณ โรงเรียนเหล่างามพิทยาคม ต.เหล่างาม อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลฯ มีผู้เข้าร่วมจำนวน 220 คน
ร่วมจัดแสดงนิทรรศการงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ (18 ส.ค. 2558)
ศบ.6(จ.อุบลฯ) ร่วมจัดแสดงนิทรรศการงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี วันที่ 18-20 ส.ค.58
ศึกษาดูงาน ด้านพลังงานทดแทน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (10 ส.ค. 2558)
คณะครู-นักเรียน โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน อ.เมือง จ.พังงา จำนวน 70 คนเข้าศึกษาดูงาน ด้านพลังงานทดแทน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีธรรมราช) เมื่อวันนี้ 10 สิงหาคม 2558
ศึกษาดูงาน พลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน (6 ส.ค. 2558)
ศบ.9(จ.นครศรีฯ) ได้ให้การต้อนรับ..คณะครู-นักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง อ.ทุ่งสง เข้าศึกษาดูงาน พลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน จำนวน 40 คน เมื่อวันที่ 6 ส.ค.58
รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ สร้างจิตสำนึกการใช้พลังงาน ค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน (27 ก.ค. 2558)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) จัดกิจกรรม รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ สร้างจิตสำนึกการใช้พลังงาน ค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 ณ โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 101 คน
ร่วมจัดกิจกรรม วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (field day) (23 ก.ค. 2558)
ศูนย์บริการวิชาการที่ ห้า จังหวัดขอนแก่น ร่วมจัดกิจกรรม วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (field day) เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ และเรียนรู้เรื่องพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2558 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ต.เปือยใหญ่ อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น โดยมีผู้เข้าร่วม 110 คน
กิจกรรม รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ สร้างจิตสำนึกการใช้พลังงานค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน (23 ก.ค. 2558)
วันที่ 23 ก.ค. 58 ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) จัดกิจกรรม รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ สร้างจิตสำนึกการใช้พลังงานค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน ณ โรงเรียนประสาธน์ราษฏร์บำรุง อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว จำนวน 170 คน
กิจกรรม รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ สร้างจิตสำนึกการใช้พลังงานค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน (17 ก.ค. 2558)
วันที่ 17 ก.ค. 58 ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) จัดกิจกรรม รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ สร้างจิตสำนึกการใช้พลังงานค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน ณ โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว จำนวน 279 คน
ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) จัดกิจกรรม รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ สร้างจิตสำนึกการใช้พลังงานค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน (13 ก.ค. 2558)
วันที่ 13 ก.ค. 58 ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) จัดกิจกรรม รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ สร้างจิตสำนึกการใช้พลังงานค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน ณ โรงเรียนทุ่งสงวิทยา อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว จำนวน 282 คน
กิจกรรม รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ สร้างจิตสำนึกการใช้พลังงานค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน (9 ก.ค. 2558)
วันที่ 9 ก.ค. 58 ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) จัดกิจกรรม รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ สร้างจิตสำนึกการใช้พลังงานค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน ณ โรงเรียนปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว จำนวน 250 คน
กิจกรรม รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ สร้างจิตสำนึกการใช้พลังงานค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน (8 ก.ค. 2558)
วันที่ 8 ก.ค. 58 ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) จัดกิจกรรม รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ สร้างจิตสำนึกการใช้พลังงานค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน ณ โรงเรียนนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว จำนวน 215 คน
กิจกรรม รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ สร้างจิตสำนึกการใช้พลังงานค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน (7 ก.ค. 2558)
วันที่ 7 ก.ค. 58 ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) จัดกิจกรรม รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ สร้างจิตสำนึกการใช้พลังงานค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน ณ โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว จำนวน 392 คน
โครงการถ่ายทอดและเผยแพร่กระบวนการผลิตพลังงานเพื่อสุขภาพ (เครื่องออกกำลังกายผลิตพลังงานไฟฟ้า) ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จังหวัดหนองคาย) (2 ก.ค. 2558)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จังหวัดหนองคาย)ได้จัด สาธิตโครงการถ่ายทอดและเผยแพร่กระบวนการผลิตพลังงานเพื่อสุขภาพ (เครื่องออกกำลังกายผลิตพลังงานไฟฟ้า) ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จังหวัดหนองคาย) ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย วันที่ 2 กรกฎาคม 2558 โดยมีรถโมบายสำนักงานพลังงานจังหวัดหนองคายร่วมจัดนิทรรศการ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองคายเข้าร่วมและสัมภาษณ์นายเปลี่ยน วาทโยธา หัวหน้าศูนย์ฯ
ฝึกอบรมโครงการถ่ายทอดและเผยแพร่การใช้พลังงานชีวมวล ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) (30 มิ.ย. 2558)
วันที่ 30 มิ.ย. - 2 ก.ค. 58 ฝึกอบรมโครงการถ่ายทอดและเผยแพร่การใช้พลังงานชีวมวล ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) โดยมี นายอำนวย อ๋องสุทธิ์ หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) กล่าวเปิดการฝึกอบรมโครงการฯ และในวันที่ 2 ของการฝึกอบรม ผู้เข้าร่วมฯ เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงผลิตเชื้อเพลิงอัดแท่ง หจก.นาสาร วู๊ด เพลเลท อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฏร์ธานี และ โรงไฟฟ้า บริษัท ช้างแรกไบโอพาวเวอร์ จำกัด

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 [40] 41 42 43 44 45 46 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537