หน้าหลัก >> ข่าวภูมิภาค

ข่าวภูมิภาค
ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) จัดประชุมสัมนาครั้งที่ 1 โครงการถ่ายทอด เผยแพร่ และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (10 พ.ย. 2558)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) จัดประชุมสัมนาครั้งที่ 1 โครงการถ่ายทอด เผยแพร่ และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งขวาง ตำบลทุ่งขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558
ทัศนศึกษา ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) (9 พ.ย. 2558)
สำนักถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงานร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวรจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพและการใช้พลังงานเพื่อสนับสนุนเทคโนโลยีพลังงานที่เหมาะสมให้กับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ได้นำคณะเจ้าหน้าที่และผู้นำชุมชนของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงในพื้นที่ 5 จังหวัดภาคเหนือตอนบนที่เข้าร่วมโครงการฯ ทัศนศึกษา ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) ในระหว่างวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2558 จำนวนผู้เข้าร่วมทัศนศึกษา ประมาณ 50 คน
ประชุม สัมมนา ครั้งที่ 1โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานใหกับกำลังพลในค่ายทหาร (6 พ.ย. 2558)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 5จังหวัดขอนแก่น ดำเนินการจัดประชุม สัมมนา ครั้งที่ 1โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานใหกับกำลังพลในค่ายทหาร ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.23 ค่ายศรีพัชรินทร จังหวัดขอนแก่นในวันที่ 6 พย.2558 โดยท่านผู้บังคับศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม
ศบ.6(จ.อุบลฯ)จัดประชุม ครั้งที่1 โครงการอนุรักษ์พลังงานในศาสนสถาน (4 พ.ย. 2558)
ศบ.6(จ.อุบลฯ)จัดประชุม ครั้งที่1 โครงการอนุรักษ์พลังงานในศาสนสถาน ณ วัดศรีบุญเรือง ต.โพธิ์ไืทร อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลฯ วันที่ 4 พ.ย.58 มีพระภิกษุ คณะครูนักเรียน และประชาชน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
สัมมนา"เรื่องความปลอดภัยในการผลิตและใช้พลังงานทดแทนสำหรับเจ้าหน้าที่กระทรวงพลังงาน" (3 พ.ย. 2558)
หศบ.9 (จ.นครศรีฯ) นายอำนวย อ๋องสุทธิ์ เป็นประธาน เปิดการสัมมนา"เรื่องความปลอดภัยในการผลิตและใช้พลังงานทดแทนสำหรับเจ้าหน้าที่กระทรวงพลังงาน" ณ โรงแรมเมืองลิกอร์ จ.นครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 3 - 7 พ.ย.58
ประชุมสัมมนา ครั้งที่ 1 เพื่อชี้แจงโครงการถ่ายทอด เผยแพร่ และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (3 พ.ย. 2558)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก) ดำเนินการจัดประชุมสัมมนา ครั้งที่ 1 เพื่อชี้แจงโครงการถ่ายทอด เผยแพร่ และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 316 ตำบลบ้านฝาย อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีบุคลากรตำรวจ และประชาชน เข้าร่วมประชุม จำนวน 64 คน เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558
สัมมนา"เรื่องความปลอดภัยในการผลิตและใช้พลังงานทดแทนสำหรับเจ้าหน้าที่กระทรวงพลังงาน" (3 พ.ย. 2558)
หศบ.9 จ.นครศรีฯ(จ.นครศรีฯ) เป็นประธาน เปิดการสัมมนา"เรื่องความปลอดภัยในการผลิตและใช้พลังงานทดแทนสำหรับเจ้าหน้าที่กระทรวงพลังงาน" ณ โรงแรมลิกอร์ จ.นครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 3 - 7 พ.ย.58
ชี้แจงเบื้องต้นโครงการถ่ายทอด เผยแพร่ และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (29 ต.ค. 2558)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จังหวัดหนองคาย) ได้เข้าชี้แจงเบื้องต้นโครงการถ่ายทอด เผยแพร่ และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 244 จังหวัดบึงกาฬ เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2558
ชี้แจงโครงการส่งเสริมการพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับกำลังพลในค่ายทหาร ณ จังหวัดทหารบกตาก (ค่ายวชิรปราการ) (26 ต.ค. 2558)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก) เข้าชี้แจงโครงการส่งเสริมการพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับกำลังพลในค่ายทหาร ณ จังหวัดทหารบกตาก (ค่ายวชิรปราการ) อ.เมือง จ.ตาก เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2558
ประสานงานและชี้แจงรายละเอียดเบื้องต้น โครงการถ่ายทอด เผยแพร่ และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (21 ต.ค. 2558)
ศูนย์บริการวิชาการที่แปด จังหวัดสงขลา ประสานงานและชี้แจงรายละเอียดเบื้องต้น โครงการถ่ายทอด เผยแพร่ และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต้นปลง อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง ในวันที่ 21 ตุลาคม 2558
ชี้แจงโครงการอนุรักษ์พลังงานในศาสนสถาน (21 ต.ค. 2558)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) เข้าชี้แจงโครงการอนุรักษ์พลังงานในศาสนสถาน ณ วัดศิลาชลเขต ต.เปลี่ยน อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 21 ต.ค. 58
ชี้แจงโครงการถ่ายทอด เผยแพร่ และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (21 ต.ค. 2558)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก) เข้าชี้แจงโครงการถ่ายทอด เผยแพร่ และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองคะเชนท์ อ.เมือง จ.พิจิตร เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2558
ชี้แจงโครงการถ่ายทอด เผยแพร่ และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (19 ต.ค. 2558)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก) เข้าชี้แจงโครงการถ่ายทอด เผยแพร่ และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 316 ตำบลบ้านฝาย อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2558
ชี้แจงโครงการถ่ายทอด เผยแพร่ และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (16 ต.ค. 2558)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) เข้าชี้แจงโครงการถ่ายทอด เผยแพร่ และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าสะท้อน ตำบลท่าสะท้อน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฏร์ธานี เมื่อ วันที่16 ต.ค. 58
การอบรมการจัดการขยะของท้องถิ่นกับการผลิตพลังงานจากขยะ (6 ต.ค. 2558)
การอบรมการจัดการขยะของท้องถิ่นกับการผลิตพลังงานจากขยะ ภายใต้โครงการรณรงค์ส่งเสริมการผลิตพลังงานจากขยะ โดยสำนักวิจัย ค้นคว้าพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ที่ปรึกษา ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองหนองคาย จ.หนองคาย 1 ใน 26 เทศบาลทั้วประเทศที่เข้าร่วมโครงการ วันที่ 6 ตุลาคม 2558 โดยนายกำภล เมืองโคตร นายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย ประธานเปิด
วันที่ 28 ก.ย. 58 นักเรียนนายสิบตำรวจ เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (28 ก.ย. 2558)
วันที่ 28 ก.ย. 58 นักเรียนนายสิบตำรวจ กองกำกับการ 8 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน 150 ท่าน เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) กิจกรรมครั้งนี้ ทางสำนักงานพลังงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชเข้าร่วมงานด้วย...
ศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์บริการบริการวิชาการที่ 9 (15 ก.ย. 2558)
วันที่ 15 ก.ย. 58 คณะครู-นักเรียน โรงเรียนห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์บริการบริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) จำนวน 68 คน
ร่วมจัดนิทรรศการ ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ในกิจกรรมวิชาการ (8 ก.ย. 2558)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 8 (จังหวัดสงขลา) เข้าร่วมจัดนิทรรศการ ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ในกิจกรรมวิชาการ เรื่อง อาหารปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรคนเมืองบ้านภูลิตา ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา มีผู้เข้าเยี่ยมชม 96 คน เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558
ศึกษาดูงานเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ที่ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) (1 ก.ย. 2558)
มูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน นำคณะครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 จากโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 49 คน เข้าศึกษาดูงานเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ที่ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558
โครงการศึกษาดูงานฯการกำจัดขยะในครัวเรือน (31 ส.ค. 2558)
วันนี้ 31 ส.ค 58 ศบ.9(จ.นครศรี) ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.เขาโร อ.ทุ่งสง นำชุมชนเข้าศึกษาดูงาน ด้านพลังงานทดแทน..ภายใต้โครงการศึกษาดูงานฯการกำจัดขยะในครัวเรือน จำนวน 80 คน โดย หศบ.9 (นายอำนวย อ๋องสุทธิ์)ได้ให้การต้อนรับ และ.ให้ความรู้แก่ชุมชน ในหัวข้อ "วิกฤติปัญหาและการจัดการขยะมูลฝอย"

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 [40] 41 42 43 44 45 46 47 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537