หน้าหลัก >> ข่าวภูมิภาค

ข่าวภูมิภาค
ศึกษาดูงานพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีธรรมราช) (25 พ.ย. 2559)
ศบ.9(จ.นครศรีฯ)ได้ให้การต้อนรับคณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านบ่อปลา อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช จำนวน 154 คน เข้าศึกษาดูงานพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีธรรมราช) ต.หนองหงส์ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 25 พ.ย.59
จัดแสดงนิทรรศการและสาธิตการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (23 พ.ย. 2559)
ศบ.9 (จ.นครศรีธรรมราช) จัดแสดงนิทรรศการและสาธิตการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน พร้อมชี้แจง ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับกำลังพลในค่ายทหาร ณ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 25 ค่ายเขตอุดมศักดิ์ จ.ชุมพร ในการนี้ ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 25 (พ.ท.ณรรคพล เขียนค้างพลู)ให้เกียรติเป็นประธาน และ ท่าน ผอ.สำราญ ปทุมานนท์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการฯ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 100 คน พร้อมนี้ สำนักงานพลังงานจังหวัดชุมพร โดย ท่าน ทองรัตน์ วรรณนุช และคณะฯ โดยนำรถ Mobile เข้าร่วมจัดนิทรรศการในครั้งนี้ด้วย เมื่อวันที่ 23 พ.ย.59
กิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี" (22 พ.ย. 2559)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 (จ.อุบลฯ) เข้าร่วมกิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี" กิจกรรมปฏิญาณตน เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ณ ที่ว่าการอำเภอสำโรง อ.สำโรง จ.อุบลฯ เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมแล้ว ทุกคนช่วยกันพัฒนาศูนย์ฯเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ เมื่อวันที่ 22 พ.ย.59
ติดตามผลการดำเนินงานโครงการฯ ตชด.ปี 2557 (22 พ.ย. 2559)
คุณสำราญ ปทุมานนท์ ผถผ. คุณอำนวย อ๋องสุทธิ์ หศบ.9 และผู้รับผิดชอบโครงการฯ เข้าพื้นที่ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการฯ ตชด.ปี 2557 ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 417 จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 59
เข้าชมอุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) (18 พ.ย. 2559)
ประชาชนผู้สนใจทั่วไป จากจังหวัดยะลา จังหวัดอุตรดิษถ์ และอำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าชมอุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 59
ศึกษาดูงาน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) (17 พ.ย. 2559)
มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตไสใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช เข้าศึกษาดูงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) จำนวน 50 คน เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 59
ศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) (16 พ.ย. 2559)
คณะครู-นักเรียน โรงเรียนบ้านแหลมกรวด ต.คลองขนาน อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) จำนวน 60 คน เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559
โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับกำลังพลในค่ายทหาร (16 พ.ย. 2559)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 5(จังหวัดขอนแก่น)จัดประชุมชี้แจงโครงการเบื้องต้น โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับกำลังพลในค่ายทหาร ณ กองพันทหารม้าที่ 6 (ค่ายศรีพัชรินทร) จังหวัดขอนแก่นโดยมีกำลังพลเข้าร่วม จำนวน 70 นาย เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559
เข้าชมบ่อหมักแก๊สชีวภาพ ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) (8 พ.ย. 2559)
ประชาชนผู้สนใจทั่วไป เข้าชมบ่อหมักแก๊สชีวภาพ ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) #อุทยานพลังงาน (ENERGY PARK) เปิดบริการให้แก่ นักเรียน นักศึกษา หน่วยงานราชการ และประชาชนทั่วไป เข้าศึกษาเรียนรู้ได้ในวัน และเวลาราชการ #หากมีความประสงค์จะเข้าศึกษาเยี่ยมชมเป็นหมู่คณะติดต่อได้ที่ #Tel.0-7530-2026 Fax. 0-7530-2055...ต.หนองหงส์ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559
อส.พน. หรืออาสาสมัครพลังงาน จากจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ ได้เข้าเยี่ยมชม อุทยานพลังงาน ภายในศูนย์บริการวิชาการที่ 7 จังหวัดเชียงใหม่ (4 พ.ย. 2559)
คณะ "วิทยากรตัวคูณ" ซึ่งเป็น อส.พน. หรืออาสาสมัครพลังงาน จากจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ ได้เข้าเยี่ยมชม อุทยานพลังงาน ภายในศูนย์บริการวิชาการที่ 7 จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายไวยเวทย์ นาเอก หัวหน้าศูนย์ฯ ให้การต้อนรับ นำชมเทคโนโลยีพลังงานทดแทน ที่จัดแสดงภายในอุทยานพลังงาน อาทิ ระบบผลิตไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์,โซล่าเซลล์สูบน้ำ,ระบบอบแห้งแสงอาทิตย์,ระบบหมักก๊าซชีวภาพ,เทคโนโลยีกังหันลม,เตาเผาขยะชุมชน และเตาย่างประสิทธิภาพสูง เป็นต้น การเดินทางเยี่ยมชมอุทยานพลังงานครั้งนี้ เป็นหนึ่งในกิจกรรม "อบรมวิทยากรตัวคูณ" ครั้งที่2 ของโครงการรณรงค์ความปลอดภัยจากการผลิตและการใช้พลังงานทดแทน ที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ด้านพลังงานทดแทน กับเครือข่าย อส.พน.ที่เข้าร่วมโครงการ ก่อนจะออกรณรงค์และเผยแพร่ความรู้ดังกล่าวไปยังสถานประกอบการและชุมชนกว่า 750 แห่งทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2559
ชี้แจงรายละเอียดโครงการเบื้องต้น (โครงการ รพ.สต.) (3 พ.ย. 2559)
ศูนย์บริการวิชาการที่ เก้า จ.นครศรีธรรมราช ชี้แจงรายละเอียดโครงการเบื้องต้น (โครงการ รพ.สต.) ณ รพ.สต.บ้านหาร ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 59
ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ (2 พ.ย. 2559)
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ ในนามของกระทรวงพลังงาน และ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ พระวิหารหลวง วัดพระมหาธาตุวรวิหาร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช(นายสกล จันทรักษ์)เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559
ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทน (2 พ.ย. 2559)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จังหวัดหนองคาย) ให้บริการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทน ให้กับกลุ่มวิสาหกิจกล้วยหอมทองสานน้ำโขง ต.บ้านโคก อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี(โดยนายจักรินทร์ โพธิ์พรม) ได้นำกล้วยหอมทอง มาอบในระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก ของศบ.4 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559
สาธิตการผลิตถ่าน ในรูปแบบพลังงานทดแทน (2 พ.ย. 2559)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 จังหวัดพิษณุโลก สร้างระบบสาธิตการผลิตถ่าน ในรูปแบบพลังงานทดแทน สู่ฐานอาชีพชุมชน โดยใช้วัสดุชีวมวลเหลือทิ้งของเกษตรกร เมื่อวันที่ 1 พย.59
โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับกำลังพลในค่ายทหาร (1 พ.ย. 2559)
หศบ.9 จ.นครศรีฯ และผู้รับผิดชอบโครงการเข้าชี้แจงรายละเอียดโครงการเบื้องต้นฯ โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับกำลังพลในค่ายทหาร ณ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 25 ค่ายเขตอุดมศักดิ์ ต.วังใหม่ อ.เมือง จ.ชุมพร เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 59
ดูงานที่อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) (6 ต.ค. 2559)
วันที่ 5 ต.ค. 59 โรงเรียนบ้านนาตาแย้ม ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จำนวน 100 ท่าน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) #อุทยานพลังงาน (ENERGY PARK) เปิดบริการให้แก่ นักเรียน นักศึกษา หน่วยงานราชการ และประชาชนทั่วไป เข้าศึกษาเรียนรู้ได้ในวัน และเวลาราชการ #หากมีความประสงค์จะเข้าศึกษาเยี่ยมชมเป็นหมู่คณะติดต่อได้ที่ #Tel.0-7530-2026 Fax. 0-7530-2055
การสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงาน โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน (20 ก.ย. 2559)
ศบ.9 (จ.นครศรีฯ) บรรยาย หัวข้อ การสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงาน โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ณ ห้องประชุมสาขาสัตวศาสตร์ as 302 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 20 ก.ย. 59
จัดประชุมสัมนาครั้งที่ 3 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับกำลังพลในค่ายทหาร (6 ก.ย. 2559)
ศูนย์บริการวิชาการที่ เก้า จ.นครศรีธรรมราช จัดประชุมสัมนาครั้งที่ 3 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับกำลังพลในค่ายทหาร ณ กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน 7 ต.มะลวน อ.พุนพิน จ.สุราษฏร์ธานี เมื่อวันที่ 6 ก.ย. 59
คณะครู-นักเรียน โรงเรียนนาเกิดผล ต.หนองหงส์ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช เข้าศึกษาดูงาน (2 ก.ย. 2559)
คณะครู-นักเรียน โรงเรียนนาเกิดผล ต.หนองหงส์ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช เข้าศึกษาดูงานพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) โดยมีเจ้าหน้าที่ ศบ.9 (นครศรีฯ) ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรบรรยายฐานเทคโนโลยีพลังงาน อาทิ ฐานโซล่าเซล ฐานชีวมวล ฐานกังหันลม ฐานไบโอดีเซล ฐานระบบน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ ฯลฯ เมื่อวันที่ 2 ก.ย. 59
โครงการถ่ายทอดเผยแพร่และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (29 ส.ค. 2559)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีฯ)จัดประชุมครั้งที่ 3 เพื่อ สรุปผลการดำเนินงาน โครงการถ่ายทอดเผยแพร่และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 426 จ.กระบี่ มีผู้เข้าร่วม จำนวน 75 คน เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2559

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 [37] 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537