หน้าหลัก >> ข่าวภูมิภาค

ข่าวภูมิภาค
ดูงานที่อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) (6 ต.ค. 2559)
วันที่ 5 ต.ค. 59 โรงเรียนบ้านนาตาแย้ม ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จำนวน 100 ท่าน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) #อุทยานพลังงาน (ENERGY PARK) เปิดบริการให้แก่ นักเรียน นักศึกษา หน่วยงานราชการ และประชาชนทั่วไป เข้าศึกษาเรียนรู้ได้ในวัน และเวลาราชการ #หากมีความประสงค์จะเข้าศึกษาเยี่ยมชมเป็นหมู่คณะติดต่อได้ที่ #Tel.0-7530-2026 Fax. 0-7530-2055
การสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงาน โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน (20 ก.ย. 2559)
ศบ.9 (จ.นครศรีฯ) บรรยาย หัวข้อ การสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงาน โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ณ ห้องประชุมสาขาสัตวศาสตร์ as 302 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 20 ก.ย. 59
จัดประชุมสัมนาครั้งที่ 3 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับกำลังพลในค่ายทหาร (6 ก.ย. 2559)
ศูนย์บริการวิชาการที่ เก้า จ.นครศรีธรรมราช จัดประชุมสัมนาครั้งที่ 3 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับกำลังพลในค่ายทหาร ณ กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน 7 ต.มะลวน อ.พุนพิน จ.สุราษฏร์ธานี เมื่อวันที่ 6 ก.ย. 59
คณะครู-นักเรียน โรงเรียนนาเกิดผล ต.หนองหงส์ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช เข้าศึกษาดูงาน (2 ก.ย. 2559)
คณะครู-นักเรียน โรงเรียนนาเกิดผล ต.หนองหงส์ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช เข้าศึกษาดูงานพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) โดยมีเจ้าหน้าที่ ศบ.9 (นครศรีฯ) ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรบรรยายฐานเทคโนโลยีพลังงาน อาทิ ฐานโซล่าเซล ฐานชีวมวล ฐานกังหันลม ฐานไบโอดีเซล ฐานระบบน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ ฯลฯ เมื่อวันที่ 2 ก.ย. 59
โครงการถ่ายทอดเผยแพร่และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (29 ส.ค. 2559)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีฯ)จัดประชุมครั้งที่ 3 เพื่อ สรุปผลการดำเนินงาน โครงการถ่ายทอดเผยแพร่และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 426 จ.กระบี่ มีผู้เข้าร่วม จำนวน 75 คน เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2559
โครงการอนุรักษ์พลังงานในศาสนสถาน ณ วัดศิลาชลเขต ต.เปลี่ยน อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช (22 ส.ค. 2559)
ศบ.9 (จ.นครศรีฯ) เข้าประชุมครั้งที่ 3 เพื่อสรุปผลการดำเนินโครงการอนุรักษ์พลังงานในศาสนสถาน ณ วัดศิลาชลเขต ต.เปลี่ยน อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช มี พระภิกษุสงฆ์,สามเณร และ กรรมการโครงการฯเข้าร่วมประชุม จำนวน 50 คน ในการนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช (นายจรัล มารัตน์)ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2559
นิทรรศการงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ "เมื่อเทคโนโลยีไล่ล่าคุณ" (18 ส.ค. 2559)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) จัดนิทรรศการงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ "เมื่อเทคโนโลยีไล่ล่าคุณ" ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 18 - 19 สิงหาคม 2559
ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 6(จ.อุบลฯ) (25 ก.ค. 2559)
กศน.ทุ่งศรีอุดม ต.โคกชำแระ อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลฯ นำคณะนักเรียนเข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 6(จ.อุบลฯ) อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี จำนวน 60 คน เมื่อ วันที่25 ก.ค.59
การฝึกอบรม "หลักสูตรการบำรุงรักษาระบบปรับอากาศและระบบแสงสว่างด้วยตนเอง" (5 ก.ค. 2559)
นายอำนวย อ๋องสุทธิ์ หศบ.9 (นครศรีฯ) เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม "หลักสูตรการบำรุงรักษาระบบปรับอากาศและระบบแสงสว่างด้วยตนเอง" โครงการสาธิตอุปกรณ์ประหยัดพลังงานในศูนย์บริการวิชาการ ซึ่งดำเนินงานโดย ที่ปรึกษาโครงการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในการนี้ มีผู้สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมจำนวน 100 คน วันที่ 5-6 ก.ค.59
นิทรรศการด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ในโครงการถ่ายทอด เผยแพร่ และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (28 มิ.ย. 2559)
ศูนย์บริการวิชาการที่ เก้า จ.นครศรีธรรมราชจัดนิทรรศการด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ในโครงการถ่ายทอด เผยแพร่ และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ณ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านแผ่นดินเสมอ ต.คลองท่อมเหนือ อ.คลองท่อม จ.กระบี่ โดยมี ผบ.ร้อย ตชด.426 จ.กระบี่ ร.ต.อ.วีระศักดิ์ คงเพชร ,คณะฯ รอง.ผบ.(ร้อย ตชด. 422) และ ครูใหญ่ ศกร.ตชด.บ้านแผ่นดินเสมอ ท่าน ดต.ณัฎฐกิตติ์ ปานชู และคณะฯตชด.ให้การต้อนรับ..เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2559
กิจกรรมค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน ณ โรงเรียนฝางพิทยาคม อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย (20 มิ.ย. 2559)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จังหวัดหนองคาย) จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน ณ โรงเรียนฝางพิทยาคม อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2559 โดยมีรถโมบายสำนักงานพลังงานจังหวัดหนองคาย เข้าร่วมทำกิจกรรมด้วย
นิทรรศการโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดหนองคาย ประจำปี 2559 (15 มิ.ย. 2559)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จังหวัดหนองคาย) ร่วมกับพลังงานจังหวัดหนองคาย เข้าร่วมจัดนิทรรศการโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดหนองคาย ประจำปี 2559 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2559
โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานภาคประชาชน (13 มิ.ย. 2559)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จังหวัดหนองคาย) เข้าร่วมจัดนิทรรศการร่วมกับสำนักงานพลังงานจังหวัดหนองคาย โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานภาคประชาชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย วันที่ 13 มิถุนายน 2559 และกิจกรรมโพธิ์ตากสีเขียว
มหกรรมเปิดบ้านพลังงานทดแทนปี 2 (26 พ.ค. 2559)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 จังหวัดราชบุรี ดำเนินงานโครงการจัดการถ่ายทอด เผยแพร่ สาธิต และจัดแสดงนิทรรศการองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ ภายใต้ชื่องานว่า “Open House เปิดบ้านพลังงานทดแทน ปี ๒” ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ ๒ (จังหวัดราชบุรี) ตำบลหินกอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี มีผู้มาลงทะเบียนร่วมงานร่วมกิจกรรม 312 คน ประกอบไปด้วย นักเรียน ประชาชนทั่วไป ทหาร ผู้แทนส่วนราชการต่างๆ อาสาสมัครพลังงาน หน่วยงานเอกชน วิสาหกิจชุมชน
อบรมการผลิตเตาย่างบาร์บีคิวหรือเตาย่างไก่ประหยัดพลังงาน โครงการถ่ายทอด เผยแพร่เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน รุ่นที่ 1 (24 พ.ค. 2559)
คนเอาถ่าน (11 พ.ค. 2559)
ศูนย์บริการวิชาการที่6จังหวัดอุบลราชธานี สร้างแหล่งเรี่ยนรู้ด้านการเผาถ่านระดับชุมชน และเชิญหน่วยงานส่วนท้องถิ่นชุมชนผู้สนใจทั่วไปเข้ารับฟังการถ่ายทอดองค์ความรู้เทคนิคเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน ระหว่างวันที่ 10 - 11 พฤษภาคม 2559
ฝึกอบรม รุ่นที่ 1 การถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน "ล้างแอร์ด้วยตนเอง" (10 พ.ค. 2559)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) จัดฝึกอบรม รุ่นที่ 1 การถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน "ล้างแอร์ด้วยตนเอง" มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรม จำนวน 30 ท่าน โดยมี นายอำนวย อ๋องสุทธิ์ (หศบ.9) กล่าวเปิดการฝึกอบรมโครงการฯ เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559
ศึกษาดูงาน ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (4 พ.ค. 2559)
ศบ.9 (นครศรีฯ) ให้การต้อนรับ อาจารย์และนักศึกษา คณะคุรุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช จำนวน 28 คน เข้าศึกษาดูงาน ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2559
โครงการถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีด้านอนุรักษ์พลังงานในกลุ่มอุตสาหกรรมวิสาหกิจชุมชน รุ่นที่ 2 (27 เม.ย. 2559)
โครงการถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีด้านอนุรักษ์พลังงานในกลุ่มอุตสาหกรรมวิสาหกิจชุมชน รุ่นที่ 2 ณ บ้านคุ้งน้ำรีสอร์ท อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ในวันที่ 27-29 เมษายน 2559 ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) จัดแสดงเทคโนโลยีด้านพลังงาน
วันถ่ายทอดความรู้(field day) (6 เม.ย. 2559)
ศบ.9(จ.นครศรีฯ)เข้าร่วมจัดนิทรรศการ กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้และฐานเรียนรู้ จัดงาน"วันถ่ายทอดความรู้(field day) ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 9 ต.นาบอน อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช และในการนี้มีเกษตรกรสนใจเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 96 คน เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2559

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 [37] 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537