หน้าหลัก >> ข่าวภูมิภาค

ข่าวภูมิภาค
ถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน กิจกรรม "ล้างแอร์ด้วยตนเอง" รุ่นที่ 2 (17 พ.ค. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 5 (จ.ขอนแก่น) ได้จัดการถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน กิจกรรม "ล้างแอร์ด้วยตนเอง" รุ่นที่ 2 มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 30 คน จาก 1.โรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง มทบ.23 2.กรมทหารม้าที่ 6 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560
กิจกรรม 5 ส. (17 พ.ค. 2560)
ตามที่ พพ.ได้มีนโยบายให้ดำเนินการกิจกรรม 5 ส.เพื่อจัดการให้พื้นที่ในการทำงานมากขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ปรับปรุงสภาพแวดล้อม อุปกรณ์ของใช้ในที่ทำงานให้เป็นระเบียบเรียบร้อย เสริมสร้างบรรยากาศและเพิ่มประสิทธิในการทำงาน นั้น ศบ.9 (จ.นครศรีธรรมราช)ได้ดำเนินการ จัดกิจกรรม 5 ส. เสร็จเรียบร้อยแล้ว ในวันนี้ (17 พ.ค.60) และ กำหนดแผนการปฎิบัติงาน 5 ส.(Action Plan)ในพื้นที่ ที่รับผิดชอบ เดือนๆละ 1 ครั้ง (ในวันพุธ ที่ 2 ของเดือน)
ถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน กิจกรรม "ล้างแอร์ด้วยตนเอง" รุ่นที่ 1 (16 พ.ค. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 5 (จ.ขอนแก่น) ได้จัดการถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน กิจกรรม "ล้างแอร์ด้วยตนเอง" รุ่นที่ 1 มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 30 คน จาก 1.มณฑลทหารบกที่ 23 ค่ายศรีพัชรินทร 2.กองพันทหารม้าที่ 6 ในสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560
นิทรรศการและรณรงค์สร้างจิตสำนึกการใช้พลังงานในโครงการค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน (11 พ.ค. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่1(จังหวัดปทุมธานี) จัดนิทรรศการและรณรงค์สร้างจิตสำนึกการใช้พลังงานในโครงการค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 200 คน เมื่อวันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560
โครงการถ่ายทอดเผยแพร่ สาธิต แสดงนิทรรศการองค์ความรู้ ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (4 พ.ค. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 (จังหวัดปทุมธานี) จัดกิจกรรมเปิดบ้านครั้งที่ 3 ในโครงการถ่ายทอดเผยแพร่ สาธิต แสดงนิทรรศการองค์ความรู้ ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดยมีจำนวนผู้ร่วมงาน 204 ท่าน และได้รับเกียรติจาก นายสำราญ ปทุมานนท์ ผู้อำนวยการสำนักถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีเป็นประธานในพิธิ เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560
คณะวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรบางหวานพัฒนา เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (3 พ.ค. 2560)
สำนักพลังงานจังหวัดภูเก็ต นำคณะวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรบางหวานพัฒนา เจ้าหน้าที่ อบต.กมลา อส.พน. ต. กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) โดยการนำของ นายวิโรจน์ ดำคง พลังงานจังหวัดภูเก็ตและคณะฯ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ จำนวน 25 ท่าน เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2560
บรรยายให้ความรู้ด้านพลังงานทดแทนฯ ในหัวข้อ"การสร้างจิตสำนึกในการลดใช้พลังงาน" (1 พ.ค. 2560)
นายธนวัฒน์ ประดู่ วิทยากรจาก ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) บรรยายให้ความรู้ด้านพลังงานทดแทนฯ ในหัวข้อ"การสร้างจิตสำนึกในการลดใช้พลังงาน" ภายใต้ โครงการอบรมวิธีการรายงานข้อมูลการใช้พลังงานผ่านระบบฐานข้อมูล www.e-report.energy. g.th และการสร้างจิตสำนึกในการลดใช้พลังงาน ณ โรงแรมชัยคณาธานี อ.เมือง จ.พัทลุง มีผู้เข้าร่วมรับฟัง จำนวน 200 ท่าน เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560
ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการพระราชดำริบ้านท่านหญิง (27 เม.ย. 2560)
จนท.ศบ.9 จ.นครศรีฯ (คณะทำงานฯโครงการเผยแพร่ถ่ายทอด การใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทน เพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปีงบประมาณ 2560) เข้าร่วมต้อนรับคณะฯ พลเอก ยศนันท์ หร่ายเจริญ ผอ.สำนักงานประสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคงกองทัพบก ในการเข้าตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการพระราชดำริบ้านท่านหญิง ณ อาคารโครงการศิลปาชีพบ้านท่านหญิง ต.ตะกุกเหนือ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี ในการนี้ มีท่าน รอง มทบ.45 ,ท่านนายอำเภอวิภาวดี,และ หน.ส่วนราชการในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และผู้นำท้องถิ่น ให้การต้อนรับ และรายงานผลการดำเนินงานฯ เใมือวันที่ 26 เมษายน 2560
โครงการวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน (18 เม.ย. 2560)
คุณสัญญา สุชาติพงษ์ จนท.ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีธรรมราช) บรรยายให้ความรู้ ภายใต้โครงการวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 52 ท่าน เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560
เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน (4 เม.ย. 2560)
สำนักงานพลังงานจังหวัดพังงาร่วมกับ เทศบาลตำบลบางนายสี อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา และ อส.พน.จำนวน 42 ท่าน ใน"โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน(SMEs)" ปี 2560 เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) โดย นายอำนวย อ๋องสุทธิ์ หศบ.9(จ.นครศรีธรรมราช) และเจ้าหน้าที่ ศบ.9 ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560
โครงการถ่ายทอด เผยแพร่ และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (4 เม.ย. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 (จังหวัดปทุมธานี) ดำเนินการจัดประชุมสัมมนาครั้งที่ 2 ชี้แจงผลการสำรวจข้อมุลการใช้พลังงาน โครงการถ่ายทอด เผยแพร่ และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ณ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 2 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560
ศึกษาดูงานเทคโนโลยีพลังงานทดแทน (3 เม.ย. 2560)
กลุ่มผู้นำชุมชน โครงการชาวท่าสองคอนปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ ได้เข้าศึกษาดูงานเทคโนโลยีพลังงานทดแทน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จังหวัดมหาสารคาม) จำนวน 115 คน เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2560
อบรม การล้างแอร์ด้วยตนเอง แบบมืออาชีพ รุ่นที่ 4 (3 เม.ย. 2560)
นายสำราญ ปทุมานนท์ ผู้อำนวยการสำนักถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม การล้างแอร์ด้วยตนเอง แบบมืออาชีพ รุ่นที่ 4 ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 1(จังหวัดปทุมธานี) โดยมีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมครั้งนี้จำนวน 37 คน เมื่อวันศุกร์ ที่ 31 มีนาคม 2560
อบรม"ระบบเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับสูบน้ำและแสงสว่าง" รุ่นที่ 2 (31 มี.ค. 2560)
ศบ.4 (จ.หนองคาย) ดำเนินโครงการถ่ายทอด เผยแพร่เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน "ระบบเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับสูบน้ำและแสงสว่าง" รุ่นที่ 2 ผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 30 คน ประกอบด้วย 1.ชุมชนบ้านม่วง อ.สังคม จ.หนองคาย 2.วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย อ.เมือง จ.หนองคาย 3.องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าโพนค้อ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร 4.เทศบาลตำบลหนองสองห้อง อ.เมือง จ.หนองคาย 5.สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองคาย อ.เมือง จ.หนองคาย กล่าวต้อนรับโดย หศบ.4(จ.หนองคาย) นายสมพงษ์ สายยนต์ และ คุณนฤมล จิตกรณ์กิจศิลป์ รก.ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน ร่วมเป็นเกียรติในครั้งนี้ด้วย เมื่อ วันที่ 29-31 มีนาคม 2560
อบรมหลักสูตรการล้างแอร์ด้วยตนเอง แบบมืออาชีพ รุ่นที่ 3 (31 มี.ค. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่1(จังหวัดปทุมธานี) จัดการฝึกอบรมหลักสูตรการล้างแอร์ด้วยตนเอง แบบมืออาชีพ รุ่นที่3 โดยมีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมครั้งนี้ จำนวน 32 คน เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 30 มีนาคม 2560
ถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน (30 มี.ค. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 (จังหวัดปทุมธานี) ดำเนินการถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน หลักสูตรการล้างแอร์ด้วยตนเอง แบบมืออาชีพ รุ่นที่ 2 โดยมีคุณสารภี ชัญถาวร วิศวกรชำนาญการ สำนักถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิด และมอบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม จำนวน 30 คน เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560
โครงการฝึกอบรมการจัดทำขยะชุมชนปลอดขยะภายใต้หลักการ 3Rs (29 มี.ค. 2560)
นายอำนวย อ๋องสุทธิ์ หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการที่ 9(จ.นครศรีธรรมราช) เป็นวิทยากร บรรยาย หัวข้อ“การจัดการขยะและการนำขยะมาเป็นพลังงาน“ ในโครงการฝึกอบรมการจัดทำขยะชุมชนปลอดขยะภายใต้หลักการ 3Rs ณ ศาลาประชาคมอำเภอนาบอน จ.นครศรีธรรมราช มีผู้ร่วมรับฟัง 220 คน วันที่ 29 มีนาคม 2560
ศึกษาดูงานพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน (29 มี.ค. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 9(จ.นครศรีธรรมราช) ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จ.พัทลุง จำนวน 20 คน ในการเข้าศึกษาดูงานพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9(จ.นครศรีธรรมราช) วันที่ 29 มีนาคม 2560
นิทรรศการสาธิตการใช้งานเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (29 มี.ค. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก) ร่วมกับสำนักงานพลังงานจังหวัดสุโขทัย จัดนิทรรศการสาธิตการใช้งานเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กิจกรรมรณรงค์เพิ่มประสิทธิภาพด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน (ครั้งที่ 1) ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์บริการข้อมูลด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเคลื่อนที่ (Energy Mobile Unit) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย มีผู้เข้าชมนิทรรศการ จำนวน 350 คน ในการนี้ นายโอฬาร ธนสัญชัย นายอำเภอศรีนคร ได้ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมบูธของศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก) เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560
อบรมหลักสูตร "การล้างแอร์ด้วยตนเอง แบบมืออาชีพ" รุ่นที่ 1 (29 มี.ค. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่1(จังหวัดปทุมธานี) ดำเนินการถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน หลักสูตร "การล้างแอร์ด้วยตนเอง แบบมืออาชีพ" รุ่นที่ 1 โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 34 คน เมื่อ วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2560

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 [31] 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537