หน้าหลัก >> ข่าวภูมิภาค

ข่าวภูมิภาค
บรรยายเรื่อง "ความรู้เบื้องต้นพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน" (7 มิ.ย. 2560)
สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่ เชิญหัวหน้าศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "ความรู้เบื้องต้นพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน" ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียน 5 แห่ง ในเขตอำเภอแม่แจ่ม ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560 พร้อมจัดนิทรรศการฐานการเรียนรู้การอนุรักษ์พลังงาน โดยมีนักเรียน ครู อาจารย์ เข้ารับฟังการบรรยาย ประมาณ 200 คน
โครงการถ่ายทอดเผยแพร่เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน ครั้งที่ 2 (7 มิ.ย. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จังหวัดมหาสารคาม) มีโครงการถ่ายทอดเผยแพร่เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560 หลักสูตร "การออกแบบและติดตั้ง ระบบสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์" ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จังหวัดมหาสารคาม) ต.ท่าสองคอน อ.เมือง จ.มหาสารคาม ในวันที่ 7-9 มิถุนายน 2560 โดยได้รับเกียรติจาก ท่านพันเอกกิตติศักดิ์ ดวงกลาง รองผู้อำนวยรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในการเปิดงานในครั้งนี้
กิจกรรม K M Khowledge Management) โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถ่ายทอดความรู้ (7 มิ.ย. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) จัดกิจกรรม K M (Khowledge Management) โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถ่ายทอดความรู้ เกี่ยวกับเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ให้กับ บุคลากรของศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีธรรมราช) #เพื่อให้การพัฒนาความรู้ในการให้บริการแก่ผู้เข้าศึกษาดูงานในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ# และเปิดโอกาสให้มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ # #สร้างบรรยากาศการปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน ให้เกิดสัมฤทธิ์ผลบรรลุเป้าหมายในองค์กร ณ ห้องประชุม ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) ในวันที่ 6 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 น -16.30 น. มีบุคลากรของศูนย์ฯเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 16 ท่าน
กิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสำนึกการใช้พลังงานสำหรับเยาวชนในโครงการค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน (6 มิ.ย. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 (จังหวัดปทุมธานี) จัดกิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสำนึกการใช้พลังงานสำหรับเยาวชนในโครงการค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน ณ โรงเรียนบางไทร อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันอังคาร ที่ 6 มิถุนายน 2560 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวน 120 คน
กิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสำนึกการใช้พลังงานสำหรับเยาวชนในโครงการค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน (6 มิ.ย. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 (จังหวัดปทุมธานี) จัดกิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสำนึกการใช้พลังงานสำหรับเยาวชนในโครงการค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน ณ โรงเรียนปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ในวันที่ 5 มิถุนายน 2560 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวน 160 คน
ดนิทรรศการให้ความรู้ ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ให้กับ ครูและนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยก (6 มิ.ย. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) เข้าจัดนิทรรศการให้ความรู้ ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ให้กับ ครูและนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยก ตำบลทุ่งสง อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ ศาลาเอนกประสงค์โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยก ในการนี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 85 ท่าน เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560
กิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสำนึกการใช้พลังงานสำหรับเยาวชนในโครงการค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน (5 มิ.ย. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 (จังหวัดปทุมธานี) จัดกิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสำนึกการใช้พลังงานสำหรับเยาวชนในโครงการค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสามปทุมธานี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวน 140 คน เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560
การส่งมอบและปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (2 มิ.ย. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 (จังหวัดปทุมธานี) ดำเนินการส่งมอบและปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โครงการถ่ายทอดเผยแพร่และส่งเสริมการใช้พลังงาน ให้กับกำลังพลในค่ายทหาร ณ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 29 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2560
การถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ ด้านการอนุรักษ์พลังงานในอุปกรณ์ทำความเย็นผ่านชุดสาธิต รุ่นที่ 1 (2 มิ.ย. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 5 (จังหวัดขอนแก่น) ร่วมกับบริษัทที่ปรึกษาโครงการจัดกิจกรรม การถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ ด้านการอนุรักษ์พลังงาน ในอุปกรณ์ทำความเย็นผ่านชุดสาธิต รุ่นที่ 1 ในระหว่างวันที่ 1 - 2 มิถุนายน 2560 โดย ผอ.สำราญ ปทุมานนท์ ผถผ.ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย.. - นางสมนึก สิทธิการณา ผกอ. -นายสายพันธ์ ผดุงเกียรติศักดิ์ หศบ.3 (จ.มหาสารคาม) -นายสมพงษ์ สายยนต์ หศบ.4 (จ.หนองคาย) -นายสุนันท์ บัวเนี่ยว หศบ.10 (จ.พิษณุโลก) ให้เกียรติเข้าร่วมสังเกตุการณ์ ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 5 (จังหวัดขอนแก่น) โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 50 ท่าน
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานอย่างประหยัดและมีและประสิทธิภาพ (2 มิ.ย. 2560)
จนท.ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีธรรมราช)ให้ความรู้ พร้อมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานอย่างประหยัด และมีประสิทธิภาพ ให้กับ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในวันประชุมประจำเดือน ณ ที่ว่าการอำเภอนาบอน ในวันนี้ ที่ 2 มิ.ย.60 โดย นายอำเภอจิรโรจน์ สำแดง ให้การต้อนรับ มีผู้เข้าร่วมรับฟัง จำนวน 200 ท่าน
จัดกิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสำนึกการใช้พลังงานสำหรับเยาวชนในโครงการค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน (1 มิ.ย. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 (จังหวัดปทุมธานี) จัดกิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสำนึกการใช้พลังงานสำหรับเยาวชนในโครงการค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน ณ โรงเรียนบ้านนา "นายก พิทยากร" อ.บ้านนา จ.นครนายก มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวน 130 คน เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560
จัดการถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ ด้านการอนุรักษ์พลังงานในอุปกรณ์ทำความเย็นผ่านชุดสาธิต รุ่นที่ 1 (31 พ.ค. 2560)
ศบ.4 (จ.หนองคาย)(สถผ.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยรังสิต ที่ปรึกษา ได้จัดการถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ ด้านการอนุรักษ์พลังงานในอุปกรณ์ทำความเย็นผ่านชุดสาธิต รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2560 มีผู้สนใจเข้าครั้งนี้ 45 คน โดยมี หศบ.4 (จ.หนองคาย) นายสมพงษ์ สายยนต์ เป็นประธานในพิธีเปิด
ศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (31 พ.ค. 2560)
บริษัท กระเบื้องกระดาษไทย จำกัด (โรงงานทุ่งสง) อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน อุทยานพลังงาน พร้อมฟังการบรรยายหัวข้อ "การอนุรักษ์พลังงานและพลังงานพลังงานทดแทน" หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช)พร้อม เจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ ในการนี้ มีผู้เข้าเยี่ยมชม จำนวน 30 ท่าน เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560
กิจกรรม"ชมรมอังคารกันเอง" (30 พ.ค. 2560)
กิจกรรม"ชมรมอังคารกันเอง" ของส่วนราชการอำเภอทุ่งสง ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 ได้จัดขึ้น ณ.อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีธรรมราช) ในวันนี้ที่ 30 พฤษภาคม 2560 ระหว่างเวลา 07.00-09.00 น. โดย สำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช (สาขาอำเภอทุ่งสง) ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีธรรมราช) กิจกรรมนี้ เน้นการการพบปะ พูดคุยสร้างความสัมพันธ์ซึ่งกัน และกันในรูปแบบไม่เป็นทางการ อันจะนำไปสู่การประสาน การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรและประชาชนโดย สำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช (สาขาอำเภอทุ่งสง) มีนายอำเภอทุ่งสง ท่านทศพร จันทรประวัติ เป็นประธานในกิจกรรมนี้ มีสมาชิกผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 105 ท่าน
โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ และชุมชนต้นแบบ (23 พ.ค. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 6(จ. อุบลฯ) ร่วมจัดนิทรรศการ ใน"โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ และชุมชนต้นแบบ" สู่ "อุบลราชธานี มหานครแห่งการอ่าน" ณ โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำคำแดง ต.เตย อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลฯ มีผู้เข้าชมบูท จำนวน 99 คน เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560
นิทรรศการ "มีพลังงาน มีความสุข" (22 พ.ค. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 (จ. อุบลราชธานี) ร่วมจัดนิทรรศการกับพลังงานจังหวัดอำนาจเจริญในงาน"มีพลังงาน มีความสุข" ณ โรงเรียนบ้านพุทธรักษา อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ มีผู้เข้าร่วม จำนวน 235 คน เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560
ถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน กิจกรรม "ล้างแอร์ด้วยตนเอง" รุ่นที่ 4 (19 พ.ค. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 5 (จ.ขอนแก่น) ได้จัดการถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน กิจกรรม "ล้างแอร์ด้วยตนเอง" รุ่นที่ 4 โดย ท่าน ผอ.สมนึก สิทธิการณา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงาน ได้ให้เกียรติเข้าร่วมสังเกตุการณ์และพบปะผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 30 คน จาก 1.คณะครูและนักศึกษาจาก กศน.อำเภอหนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 2.วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560
ถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์ พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน (19 พ.ค. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 6(จ. อุบลฯ) ได้จัดการถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์ พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน จำนวน 4 รุ่นๆละ30คนรวมเป็น120คน เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในการใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพพร้อมเพิ่มทักษะการล้างแอร์ด้วยตนเอง เมื่อวันที่ 16-19 พฤษภาคม 2560
เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (19 พ.ค. 2560)
หศบ.9 และ จนท.ศบ.9 (จ.นครศรีฯ)ได้ให้การต้อนรับคณะฯผู้บริหาร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา จังหวัดสงขลา โดยการนำของ ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา ท่าน ผช.ศาสตราจารย์ศุภการ สิริไพศาล เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ.อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีธรรมราช) จำนวน 35 ท่าน วันที่ 18 พฤษภาคม 2560
ถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน กิจกรรม "ล้างแอร์ด้วยตนเอง" รุ่นที่ 3 (18 พ.ค. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 5 (จ.ขอนแก่น) ได้จัดการถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน กิจกรรม "ล้างแอร์ด้วยตนเอง" รุ่นที่ 3 โดยมี นางสมนึก สิทธิการณา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงาน ได้ให้เกียรติเข้าร่วมสังเกตุการณ์และพบปะผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 30 คน จาก 1.วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น 2.เทศบาลตำบลนาแพง อ.โคกโพธิ์ชัย จ.ขอนแก่น 3.กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 2 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 [30] 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537