หน้าหลัก >> ข่าวภูมิภาค

ข่าวภูมิภาค
โครงการเผยแพร่ ถ่ายทอดการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทน เพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (31 ต.ค. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 (จังหวัดปทุมธานี) ดำเนินการชี้แจงรายละเอียดเบื้องต้น โครงการเผยแพร่ ถ่ายทอดการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทน เพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก โดยมี พันเอก เฉลิมเกียรติ ทองศิริ รองผู้บังคับการโรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมรับฟังในการประชุมครั้งนี้ วันที่ 31 ตุลาคม 2560
โครงการถ่ายทอด เผยแพร่ และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (31 ต.ค. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 5 จังหวัดขอนแก่น เข้าดำเนินการชี้แจงรายละเอียดโครงการเบื้องต้น โครงการถ่ายทอด เผยแพร่ และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหมืองแบ่ง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย โดยมีผู้อำนวยการ เจ้าหน้าที่กลุ่มประธาน อสม. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหมืองแบ่ง เข้ารับฟังการชี้แจงโครงการเบื้องต้น เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2560
การถ่ายทอด เผยแพร่ และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (31 ต.ค. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จ.พิษณุโลก) เข้าชี้แจงรายละเอียดโครงการเบื้องต้น การถ่ายทอด เผยแพร่ และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 317 ตำบลนาขุม อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมี ร.ต.ท.เพ็ชร ยศเสือผบ.มว.ตชด.กก.ตชด.31 และเจ้าหน้าที่ บุคลากรตำรวจ จำนวน 26 ท่าน เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงโครงการฯ ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ วันที่ 31 ตุลาคม 60
กิจกรรม'ชมรมอังคารกันเอง' (31 ต.ค. 2560)
ได้รับเกียรติจาก ที่ว่าการอำเภอทุ่งสง โดยนายอำเภอทุ่งสง (ท่านทศพร จันทรประวัติ)ให้ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีธรรมราช)เป็นเจ้าภาพ ในการจัดกิจกรรม'ชมรมอังคารกันเอง' มี หัวหน้าส่วนราชการอำเภอทุ่งสง/หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ/ผู้บริหารสถานศึกษา/ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ผู้บริหารองค์กรภาคเอกชน และผู้นำชุมชนทุกแห่ง/ปลัดอำเภอ /กำนันทุกตำบล และสมาชิกชมรมอังคารกันเอง ในอำเภอทุ่งสง ซึ่งกิจกรรมนี้เน้นการพบปะ พูดคุย สร้างความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันอย่างไม่เป็นทางการ อันจะนำไปสู่การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรและประชาชนโดยรวม โดย..ที่ว่าการอำเภอทุ่งสงเป็นเจ้าของกิจกรรมนี้ และกำหนดจัดในวันอังคารของทุกเดือน แต่ละหน่วยงานหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ ในการนี้มีหัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารของอำเภอทุ่งสง เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 81 ท่าน เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560
โครงการถ่ายทอด เผยแพร่ และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (30 ต.ค. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 (จังหวัดปทุมธานี) ดำเนินการชี้แจงรายละเอียดเบื้องต้น โครงการถ่ายทอด เผยแพร่ และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ณ กองกำกับการ 2 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ตำบลวังเย็น อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีพันตำรวจโท อำนาจ หาญไฟฟ้า รองผู้กำกับการ 2 เป็นประธานในการประชุมมีผู้ข้าร่วมฟังการประชุมจำนวน 10 คน เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2560
เสวนา SMEs DEDE 4.0 ครั้งที่ 4 "ลงทุนอย่างไรให้ประหยัดพลังงาน" (20 ต.ค. 2560)
ศบ.1 (จังหวัดปทุมธานี) เข้าร่วมออกบูธกิจกรรมแสดงเทคโนโลยีชุดหลอดประหยัดพลังงาน และร่วมเป็นวิทยากรบรรยายเสวนา SMEs DEDE 4.0 ครั้งที่ 4 ลงทุนอย่างไรให้ประหยัดพลังงาน วิทยากรร่วมเสวนา น.ส.เฉลยวิทย์ ชัยจักร ตำแหน่งนักวิชาการพลังงาน ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย ผู้ประกอบการ SME หอการค้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และผู้เกี่ยวข้องจำนวน 200 คน เมือวันที่ 20 ต.ค. 2560
ชี้แจงโครงการเบื้องต้น จำนวน ๓ โครงการ ของปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (19 ต.ค. 2560)
ศบ.๔ (จ.หนองคาย) ได้เข้าดำเนินการชี้แจงโครงการเบื้องต้น จำนวน ๓ โครงการ ของปีงบประมาณ ๒๕๖๑ คือ ๑.วันที่ ๑๑ ต.ค.๖๐ ณ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๑๓ กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๓ ค่ายยุทธศิลป์ประสิทธิ์ ต.โนนสูง อ.เมือง จ.อุดรธานี ๒.วันที่ ๑๒ ต.ค.๖๐ ณ รพ.สต.โนนสมบูรณ์ ต.โนนสมบูรณ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ๓.วันที่ ๑๗ ต.ค.๖๐ ณ วัดสว่างอุทิศ(ปากคาด) ต.ปากคาด อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
นิทรรศการด้านการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงาน (18 ต.ค. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จังหวัดหนองคาย) ร่วมจัดนิทรรศการด้านการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงาน กับสำนักงานพลังงานจังหวัดหนองคาย ณ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา สาขาวิชาแมคคาทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560
นิทรรศการสาธิตการใช้งานเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน "พลังงานตามรอยพ่อ" (17 ต.ค. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก) ร่วมจัดนิทรรศการสาธิตการใช้งานเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน "พลังงานตามรอยพ่อ" โดยสำนักงานพลังงานจังหวัดแพร่ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ณ หอประชุมและแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออกและกลุ่มประเทศ GMS ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ในการนี้นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานและเยี่ยมชมบูธของศบ.10 (จ.พิษณุโลก) มีผู้เข้าชมนิทรรศการจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถานศึกษา และประชาชนในเขตจังหวัดแพร่ วันที่ 17 ตุลาคม 2560
นิทรรศการในงาน "18 ปี รูปธรรมตามรอยพ่อวิถีพอเพียง ตำบลทุ่งสง" (29 ก.ย. 2560)
ศบ.9(จ.นครศรีธรรมราช) เข้าร่วมงานและจัดนิทรรศการในงาน "18 ปี รูปธรรมตามรอยพ่อวิถีพอเพียง ตำบลทุ่งสง" ณ โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยก ตำบลทุ่งสง อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งจัดโดย องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง(ซึ่งเป็นตำบลต้นแบบการดำเนินงานด้านพลังงานในระดับประเทศ) อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช (ท่าน ดนัย เจียมวิเศษสุข) เป็นประธานเปิดงาน และ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง (นายวิธี สุภาพ) กล่าวรายงาน และ ดร.กันตพงศ์ คงหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยก กล่าวต้อนรับ ระหว่างวันที่ 27-29 กันยายน 2560
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (25 ก.ย. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ บูรณวิทยา จังหวัดราชบุรี เพื่อเข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จำนวน 100 คน วันที่ 25 กันยายน 2560
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (21 ก.ย. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ บูรณวิทยา จังหวัดราชบุรี เพื่อเข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จำนวน 53 คน วันที่ 21 กันยายน 2560
บริการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนกับวิสาหกิจชุมชนกล้วยหอมทองสานน้ำโขง (20 ก.ย. 2560)
ศบ.4 (จ.หนองคาย) ให้บริการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทน กับ วิสาหกิจชุมชนกล้วยหอมทองสานน้ำโขง(โดยคุณจักรินทร์ โพธิ์พรม) อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี ได้นำผลิตภัณฑ์กล้วยหอมทอง มาอบในระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก(Green House) วันที่ 20 กันยายน 2560
ทำบุญเลี้ยงพระเพื่อเป็นสิริมงคล เจริญรุ่งเรือง และเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน (20 ก.ย. 2560)
หศบ.4 (จ.หนองคาย) นายสมพงษ์ สายยนต์ พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ และเจ้าหน้าที่ สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองคาย ได้ร่วมทำบุญเลี้ยงพระเพื่อเป็นสิริมงคล เจริญรุ่งเรือง และเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จ.หนองคาย) อ.เมือง จ.หนองคาย วันที่ 19 กันยายน 2560
นิทรรศการ โครงการ"วันวิชาการ ประจำปี 2560" (18 ก.ย. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 9(จ.นครศรีธรรมราช) เข้าร่วมจัดนิทรรศการ โครงการ"วันวิชาการ ประจำปี 2560" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน ได้แสดงออกถึงความสามารถในด้านต่างๆทั้งด้านวิชาการ และด้านการแสดง,การจัดโชว์ผลงาน และอื่นๆ ณ โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล ต.ปากแพรก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 903 คน เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560
อดีตรองปลัดกระทรวงพลังงาน เข้าเยี่ยมชมอุทยานพลังงาน (15 ก.ย. 2560)
ท่านปราโมทย์ เอี่ยมศิริ อดีตรองปลัดกระทรวงพลังงานพร้อมด้วย ท่านเจริญ ประจำแท่น ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วย ท่านพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี (คุณอุทัย ภูริพงศธร) ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมอุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีธรรมราช) วันที่ 14 กันยายน 2560
นิทรรศการ "งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 10 ปีแผนพลังงานชุมชนจังหวัดมุกดาหารปัจจุบันสวนนาคตที่ยังยืน" (15 ก.ย. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 6(จังหวัดอุบลราชธานี) ได้รับเชิญจากสำนักงานพลังงานจังหวัดมุกดาหาร ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ "งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 10 ปี แผนพลังงานชุมชนจังหวัดมุกดาหารปัจจุบันสวนนาคตที่ยังยืน" ณ โรงแรมมุกดาหาร แกรนด์โฮเทล อำเภอเมืองมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารมีผู้เข้าร่วมงาน 240 คน วันที่ 14 กันยายน 2560
อบรมการล้างแอร์ด้วยตนเองให้กับกำลังพลกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 25 (14 ก.ย. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีธรรมราช) เข้าฝึกอบรมการล้างแอร์ด้วยตนเองให้กับกำลังพลกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 25 ณ ห้องประชุม กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 25 ค่ายเขตอุดมศักดิ์ ต.วังใหม่ อ.เมือง จ.ชุมพร มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 50 ท่าน วันที่ 13 กันยายน 2560
นิทรรศการด้านพลังงานฯ ในงาน "STEM Festival 2017" (14 ก.ย. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก) เข้าร่วมจัดนิทรรศการด้านพลังงานฯ ในงาน "STEM Festival 2017" ของศูนย์สะเต็มศึกษาภาคเหนือตอนล่าง ณ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีอาจารย์ และนักเรียน จากโรงเรียนในเขตภาคเหนือตอนล่าง เข้าชมนิทรรศการฯ จำนวน 3,115 คน วันที่ 14-15 กันยายน 2560
ศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน (13 ก.ย. 2560)
นักเรียนระดับอนุบาลชั้นปีที่ 3 จำนวน 179 คน และครูจำนวน 19 ท่าน จาก โรงเรียนตันติวัตร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าศึกษาดูงาน ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีธรรมราช) มี หศบ.9 (คุณอำนวย อ๋องสุทธิ์)และ จนท.ศูนย์ฯ ให้การต้อนรับ วันที่ 13 กันยายน 2560

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 [23] 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537