หน้าหลัก >> ข่าวภูมิภาค

ข่าวภูมิภาค
กิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (25 ก.ค. 2561)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จ.พิษณุโลก) จัดกิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ให้กับคณะครู และนักเรียน โรงเรียนที่เข้าร่วมค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ 2560 จำนวน 17 แห่ง ระหว่างวันที่ 25 มิถถุนายน - 20 กรกฎาคม 2561
“ร่วมปลูกป่า ลอกคลอง ปล่อยปลา”เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ (25 ก.ค. 2561)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก) ร่วมกิจกรรมกับองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามสูง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ภายใต้โครงการ “ร่วมปลูกป่า ลอกคลอง ปล่อยปลา” เนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ บริเวณริมบึงอ้ายด้วน ตำบลมะขามสูง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายสุนันต์ บัวเนี่ยว หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก) และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมปลูกป่า และปล่อยปลา วันที่ 25 กรกฎาคม 2561
อบรม สาธิต อุปกรณ์ฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง (25 ก.ค. 2561)
อบรม สาธิต อุปกรณ์ฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง โดยวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดขึ้น ณ ศูนย์บริการวิชาการที่1(จังหวัดปทุมธานี)ผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 60 คน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงาน สำนักถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี นางสมนึก สิทธิการณา เป็นประธานในพิธีเปิด 23 -24 กรกฎาคม 2561
คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย จ.ร้อยเอ็ด เข้าศึกษาเทคโนโลยีพลังงาน ณ อุทยานพลังงาน (14 ก.ค. 2561)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จ.มหาสารคาม) ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย จ.ร้อยเอ็ด เข้าศึกษาเทคโนโลยีพลังงาน ณ อุทยานพลังงาน เพื่อเพิ่มความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับพลังงาน จำนวน 250 คน เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2561
สาธิตการใช้งานเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (7 ก.ค. 2561)
ศูนย์บริการวิชการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก) แนะนำ สาธิตการใช้งานเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้แก่คณะครู และนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ภาคเหนือตอนล่าง 18 โรงเรียน จำนวน 800 คน ณ สวนสาธิตเทคโนโลยีด้านพลังงาน ศบ.10 (จ.พิษณุโลก) โดยนายสุนันต์ บัวเนี่ยว หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จ.พิษณุโลก) ได้ให้การต้อนรับและแนะนำ ภารกิจหน้าที่ของศูนย์ฯ เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2561
นิทรรศการ “มหกรรมพลังงานทดแทนเพื่อชุมชนภาคกลาง” (6 ก.ค. 2561)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 จังหวัดปทุมธานี ร่วมจัดนิทรรศการ “มหกรรมพลังงานทดแทนเพื่อชุมชนภาคกลาง” ภายใต้โครงการพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญานชาวนาไทย จังหวัดสุพรรณบุรี โดยรพพ.นวลจันทร์ เตชะเสริมสุขกุล เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และนายคมสันต์ พู่ทอง หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการที่ 1 (จังหวัดปทุมธานี) บรรยายใน หัวข้อ “นโยบายและภารกิจของ พพ. ต่อการพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักพลังงานสู่ชุมชนภาคกลาง” ในการจัดงานครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมงานจำนวน 200 คน วันที่ 6 กรกฎาคม 2561
ต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจากสำนักงานพลังงานจังหวัดอำนาจเจริญ (6 ก.ค. 2561)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จังหวัดมหาสารคาม) ต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงาน จากสำนักงานพลังงานจังหวัดอำนาจเจริญ ภายใต้ โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและการจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบล และวิสาหกิจชุมชน ปีงบประมาณ 2561 ประเภทโรงเรียนต้นแบบพลังงานชุมชน โดยวันนี้มีนักเรียนจากโรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ตำบลปลาค้าว อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ เข้าร่วมกิจกรรมดูงานในครั้งนี้ รวมทั้งหมด 30 คน วันที่ 6 กรกฎาคม 2561
จัดทำป้ายเฉลิมพระเกียรติพร้อมโต๊ะหมู่ถวายเครื่องราชสักการะ(ธูปเทียนแพ)พร้อมสมุดลงนามถวายพระพรในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 (6 ก.ค. 2561)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จ.หนองคาย) ขอรายงานการจัดทำป้ายเฉลิมพระเกียรติ พร้อมโต๊ะหมู่ถวายเครื่องราชสักการะ(ธูปเทียนแพ) พร้อมสมุดลงนามถวายพระพร ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ณ ที่ทำการศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จ.หนองคาย) เรียบร้อยแล้ว
กิจกรรม “ปั่นจักรยาน "6X4 รวมใจ ปั่น ปลุก ลุก สร้าง” (5 ก.ค. 2561)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก) ร่วมกิจกรรม “ปั่นจักรยาน "6×4 รวมใจ ปั่น ปลุก ลุก สร้าง” ตามโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง รัชกาลที่ 9 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยมีนายสุนันต์ บัวเนี่ยว หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก) และเจ้าหน้าที่ร่วมปั่นจักรยาน กับขบวนจักรยาน (สายเหนือ) ระหว่างอำเภอพรหมพิราม ถึงตำบลมะขามสูง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกระยะทาง 10 กิโลเมตร ในการนี้ว่าที่ร้อยตรีอิทธิพล บุบผะศิริ นายอำเภอเมืองพิษณุโลก ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดงาน และปล่อยตัว ขบวนจักรยาน (สายเหนือ) เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561
นิทรรศการสาธิตเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ในงาน “มหกรรมพลังงานทดแทนเพื่อชุมชนภาคเหนือ” (29 มิ.ย. 2561)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จ.พิษณุโลก) ร่วมจัดแสดงนิทรรศการสาธิตเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ในงาน “มหกรรมพลังงานทดแทนเพื่อชุมชนภาคเหนือ” ภายใต้โครงการพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ โรงแรมเทวราช อำเภอเมือง จังหวัดน่าน จัดโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และนางสาวนวลจันทร์ เตชะเสริมสุขกูล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ให้เกียรติเป็นประธาาเปิดงาน และเยี่ยมชมบูธของศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จ.พิษณุโลก) เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561
ศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีธรรมราช) (25 มิ.ย. 2561)
นายปิยะ สุขกลับ ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดเกาะสระ ต.แก้วแสน อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช นำคณะครูและนักเรียน จำนวน 66 คน เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีธรรมราช) เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและภายในครอบครัว มีเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีฯ) ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2561
ศึกษาดูงานการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานทดแทน เพื่อเป็นแนวทางโครงการติดตั้งระบบโซล่าเซล (22 มิ.ย. 2561)
คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าศึกษาดูงานการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานทดแทน เพื่อเป็นแนวทางโครงการติดตั้งระบบโซล่าเซล อุทยานพลังงาน เพื่อเป็นทางเลือกในการลดภาระอัตรากระแสไฟฟ้าของสถานที่ราชการที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนายอำนวย อ๋องสุทธิ์ หศบ.9 (จ.นครศรีฯ) ให้การต้อนรับและ นำเสนอระบบโซล่าเซลให้แก่คณะ อบจ.นครศรีฯ จำนวน 30 ท่าน เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561
อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ "ราชการพิจิตร ใส่ใจลดใช้พลังงาน ด้วยวิธีล้างแอร์ด้วยตนเอง" (14 มิ.ย. 2561)
นายสรสิช คำสายใย นักวิชาการพลังงาน และนายนิยม อุทา พนักงานเทคโนโลยีพลังงาน เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จ.พิษณุโลก) ให้ความรู้เกี่ยวกับการล้างแอร์ด้วยตนเอง ในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ "ราชการพิจิตร ใส่ใจลดใช้พลังงาน ด้วยวิธีล้างแอร์ด้วยตนเอง" ณ โรงแรมมีพรสวรรค์แกรนด์โฮเทลส์ แอนด์ รีสอร์ต อ.เมือง จ.พิจิตร โดยสำนักงานพลังงานจังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 256
ให้ความรู้เกี่ยวกับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับครัวเรือน ณ สถาบันฝีมือแรงงานภาค 9 พิษณุโลก (13 มิ.ย. 2561)
นายสรสิช คำสายใย นักวิชาการพลังงาน และนายนิยม อุทา พนักงานเทคโนโลยีพลังงาน เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จ.พิษณุโลก) ให้ความรู้เกี่ยวกับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับครัวเรือน ณ สถาบันฝีมือแรงงานภาค 9 พิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก เมื่อวันที่ 11 - 13 มิถุนายน 2561
ติดตั้งปรับปรุงเทคโนโลยีฯ และรณรงค์ให้ความรู้สร้างจิตรสำนึกให้แก่ผู้มีส่วนร่วมในการใช้พลังงาน (7 มิ.ย. 2561)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 6( จังหวัดอุบลราชธานี) เข้าติดตั้งปรับปรุงเทคโนโลยีฯและรณรงค์ให้ความรู้สร้างจิตรสำนึกให้แก่ผู้มีส่วนร่วมในการใช้พลังงานพร้อมทั้งดำเนินการประชาสัมพันธ์และจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ ในโครงการถ่ายทอด เผยแพร่และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับหน่วยงานในสังกัดตำรวจแห่งชาติ ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 226 ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อ วันที่ 1 มิถุนายน 2561
ติดตั้งปรับปรุงเทคโนโลยีฯ และรณรงค์ให้ความรู้สร้างจิตรสำนึก (1 มิ.ย. 2561)
ศูนย์บริการวิชาการที่6 (จังหวัดอุบลราชธานี) เข้าติดตั้งปรับปรุงเทคโนโลยีฯและรณรงค์ให้ความรู้สร้างจิตรสำนึกให้แก่ผู้มีส่วนร่วมในการใช้พลังงานพร้อมทั้งดำเนินการประชาสัมพันธ์และจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ในโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับกำลังพลในค่ายทหาร ณ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 24 สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาอำเภอคำชะอี. จังหวัดมุกดาหาร วันที่ 31 พฤษภาคม 2561
กิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2561 (28 พ.ค. 2561)
นายคมสันต์ พู่ทอง หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการที่ 1 (จ.ปทุมธานี) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2561 ในบริเวณพื้นที่ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 วันที่ 28 พฤษภาคม 2561
วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2561 (25 พ.ค. 2561)
หศบ.4 (จ.หนองคาย) พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ชนิดต่างๆ อาทิ ต้นประดู่,ต้นตะแบก,ต้นยางนา,ต้นสารภี บริเวณศูนย์ฯเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2561 เมื่อ วันที่ 25 พฤษภาคม 2561
จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของขาติ พ.ศ.2561 (25 พ.ค. 2561)
“จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของขาติ พ.ศ.2561 “เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการวิชาการที่6(จังหวัดอุบลราชธานี) ร่วมกันปลูกต้นไม้ชนิดต่างๆบริเวณรอบๆศูนย์ฯ วันที่ 25 พฤษภาคม 2561
กิจกรรม แนะนำ สาธิตการผลิตเตาเผาถ่าน 200 ลิตร และเตาย่างไก่ (25 พ.ค. 2561)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จ.พิษณุโลก) เข้าร่วมจัดกิจกรรม แนะนำ สาธิตการผลิตเตาเผาถ่าน 200 ลิตร และเตาย่างไก่ โครงการถ่ายทอด เผยแพร่ และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจตระเวนชายแดน ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 317 ต.นาขุม อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ มีบุคลากรตำรวจ เจ้าหน้าที่ อบต.นาขุม และประชาชน เข้าร่วมจำนวน 16 คน

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [16] 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537