หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข่าวประกาศร่าง TOR
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้ดจ้าง
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ประกาศผล รายชื่อ
ประกาศรายชื่อผู้ทิ้งงาน
สัญญา
ประกาศราคากลาง
เพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน
แผนจัดซื้อจัดจ้าง
แผนจัดซื้อจัดจ้างตาม พรบ.

>

เกี่ยวกับกรม

กฏหมาย

หน่วยงาน

ข่าว/ประกาศ

ติดต่อเรา

งานบริการ

 

ศูนย์องค์ความรู้

 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537

การปฏิเสธความรับผิด|นโยบายเว็บไซต์| นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล| นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภยของเว็บไซต์
ipv6 ready