หน้าหลัก >> ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร
พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ดร.ศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นำคณะผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงพลังงาน ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวาระแห่งการสวรรคต 2 ปี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงอุทิศพระวรกายประกอบพระราชกรณียกิจ ซึ่งนำมายังประโยชน์สุขและความเจริญรุ่งเรืองแก่ประชาชนชาวไทยและประเทศชาติ ตลอดช่วงเวลาที่พระองค์ทรงครองราชย์ ณ บริเวณลานพระพรหม ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561
พพ. นำองค์กรเยี่ยมชมความสำเร็จผลงาน TEA 2018
นางสาวนวลจันทร์ เตชะเสริมสุขกูล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) นำคณะผู้ประกอบการ เยี่ยมชมการดำเนินงานของ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)(โรงงานอาหารสำเร็จรูป หนองจอก) หนึ่งในบริษัทที่ประสบความสำเร็จในด้านการอนุรักษ์พลังงาน ประเภทโรงงานควบคุม จนสามารถคว้ารางวัลจากเวทีประกวด Thailand Energy Awards 2018 โดยนายเกริกพันธุ์ ดีประเสริฐ รองกรรมการผู้จัดการ กล่าวต้อนรับ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด นำหลักการ CPF SHE & En Standard มาใช้เป็นแนวทางการกำหนดนโยบาย การควบคุมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่กับการดำเนินการทางธุรกิจ โดยมีเป้าหมายลดการใช้พลังงานอย่างชัดเจน และสื่อสารไปสู่พนักงานทุกระดับให้ได้รับทราบเพื่อให้ทุกภาคส่วนมีร่วมการจัดการพลังงานอย่างทั่วถึง
การประชุม " โครงการศึกษาเพื่อจัดทำเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานของบ้านอยู่อาศัย "
นายวันชัย บรรลือสินธุ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดงานการประชุม " โครงการศึกษาเพื่อจัดทำเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานของบ้านอยู่อาศัย " โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน มีหน้าที่ความรับผิดชอบในเรื่องการอนุรักษ์พลังงานในครัวเรือนบ้านอยู่อาศัย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการศึกษา และพัฒนาเกณฑ์การใช้พลังงานในบ้านอยู่อาศัย สำหรับเป็นฐานข้อมูลอ้างอิงในารส่งสริมเรื่องบ้านประหยัดพลังงานที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย พพ. จึงได้มอบให้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ดำเนินโครงการศึกษาเพื่อจัดทำเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานของบ้านอยู่อาศัยขึ้น ณ ห้องกษัตริย์ศึก 3 โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561
พพ.ก้าวสู่ปีที่20 Thailand Energy Awards
นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.) เป็นประธานในการเปิดงาน “ ครบรอบ 20 Thailand Energy Awards” และชี้แจงหลักเกณฑ์การประกวด Thailand Energy Awards 2019 พร้อมทั้งเตรียมการจัดงานใหญ่ในโอกาสครบรอบ 20 ปี ในปี 2562 ที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพ นายประพนธ์ กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 20 ปี Thailand Energy Awards มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการหันมาให้ความสำคัญกับการจัดการพลังงานทดแทน และการอนุรักษ์พลังงาน โดยตลอด 20 ปีที่ผ่านมา พพ.ได้มอบรางวัลไปแล้วกว่า 885 รางวัล และส่งไปประกวดระดับอาเซียนได้รางวัลมา 188 รางวัล ก่อให้เกิดผลประหยัดพลังงานรวมกว่า 7,800 ล้านบาท และลดก๊าซคาร์บอนได้ออกไซด์ได้ 1.3 ล้านตัน สำหรับหลักเกณฑ์การประกวดในปี 2019 นั้น นายประพนธ์ กล่าวว่า ยังยึดกรอบและหลักเกณฑ์คล้ายคลึงกับปี 2018 โดยแบ่งประเภทรางวัลเป็น 5 ประเภท ได้แก่ ด้านอนุรักษ์พลังงาน ด้านพลังงานทดแทน ด้านบุคลากร ด้านพลังงานสร้างสรรค์ และด้านผู้ส่งเสริมพลังงาน แต่ในโอกาสครบรอบ 20 ปีนั้นเราจะจัดงานให้ยิ่งใหญ่ ซึ่งต้องติดตามว่ารูปแบบงานจะออกมาแบบใด
ชี้แจงหลักเกณฑ์การประกวด TEA 2019 ภาคอีสาน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) จัดงานชี้แจงหลักเกณฑ์การประกวด Thailand Energy Awards 2019 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 61 ณ โรงแรมวีวิช จังหวัดขอนแก่น โดยมีนายเยาวธีร อัชวังกูล ผู้แทนจาก พพ. ชี้แจงภาพรวมหลักเกณฑ์การประกวด ซึ่งมีผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ และคณาจารย์จากสถาบันการศึกษา เข้าร่วมรับฟังอย่างคับคั่ง โดย พพ. มีกำหนดจัดการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การประกวดอีก 4 ครั้ง
นายก ทดสอบเรือไฟฟ้าล่องคลองผดุงฯ
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะได้ทดสอบเดินทางด้วยเรือไฟฟ้าที่เปิดให้บริการรับส่งประชาชนในคลองผดุงกรุงเกษม ระหว่างทางช่วงสะพานกษัตริย์ศึกได้โบกมือทักทาย นายวันชัย บรรลือสินธุ์ รองอธิบดีฯ ผู้บริหารและข้าราชการจาก กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ตลอดจนประชาชนที่มาให้การต้อนรับ ก่อนจะเดินทางต่อไปยังทำเนียบรัฐบาล เรือโดยสารดังกล่าวเป็น "เรือไฟฟ้าโดยสาร" ลำแรกของประเทศไทย ที่ใช้พลังงานไฟฟ้า 100% วิ่งรับส่งระหว่างท่าเรือเทวราชถึงท่าเรือสถานีรถไฟฟ้าหัวลำโพง เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชน ลดมลภาวะทางกลิ่น-เสียง และลดการใช้พลังงานน้ำมัน โดยเรือดังกล่าวจะวิ่งให้บริการประชาชนในเร็วๆนี้
ปลัดฯ พลังงาน ตรวจเยี่ยม พพ.
นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน เข้าตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายให้กับผู้บริหารกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) โดยมีนายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) และนายยงยุทธ จันทรโรทัย รองปลัดกระทรวงพลังงานให้การต้อนรับ ณ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แขวงรองรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ซึ่งนายกุลิศ กล่าวว่า วันนี้ได้เดินทางมารับทราบการทำงานของ พพ. พร้อมทั้งมอบนโยบายการทำงานให้กับผู้บริหาร ซึ่งพพ.เองเป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญในการผลักดันการพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และยังเป็นหน่วยงานที่ใช้เงินครึ่งหนึ่งของกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในการพัฒนาพลังงานให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของประเทศ นอกจากนี้ นายกุลิศ ยังได้มอบหมายภารกิจเร่งด่วนในการผลักดันการทำงานตาม พ.ร.บ.รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ การเตรียมการรองรับการเติบโตของตลาดยานยนต์ไฟฟ้า (EV) และการผลักดันการพัฒนาพลังงานทดแทนให้สอดคล้องกับแผนงานของรัฐบาล และความต้องการของประชาชนมากยิ่งขึ้น เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561
ชี้แจงหลักเกณฑ์การประกวด TEA 2019
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) จัดงาน ชี้แจงหลักเกณฑ์การประกวด Thailand Energy Awards 2019 ครั้งที่ 1 ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดย พพ. จัดงานชี้แจงต่อเนื่องยาวนานปีนี้เป็นที่ 20 เพื่อให้ทราบและเข้าใจหลักเกณฑ์การประกวด รวมถึงเป็นการส่งเสริมภาคธุรกิจ อุตสาหกรรมให้ตื่นตัวในการอนุรักษ์พลังงาน และผลักดันให้เกิดการพัฒนาพลังงานทดแทนให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งมีหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงจำนวนมาก โดยการประกวดแบ่งออกเป็น 5 ด้าน ซึ่งประกอบด้วย ด้านพลังงานทดแทน ด้านอนุรักษ์พลังงาน ด้านบุคลากร ด้านพลังงานสร้างสรรค์ และด้านผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561
ครบรอบ 16 ปี กระทรวงพลังงาน
นายศิริ จิระพงษ์พัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานพร้อมด้วย ผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน ร่วมพิธีบวงสรวงสักการะพระพรหมและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงพลังงาน ครบรอบ 16 ปี ณ กระทรวงพลังงาน ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561
พพ. นำผู้ประกอบการดูความสำเร็จผลงาน TEA 2018
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) นำคณะผู้ประกอบการ เยี่ยมชมและศึกษาดูงานผลสำเร็จ โครงการผลิตพลังงานไอน้ำจากเชื้อเพลิงชีวมวล (แกลบ) บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด โรงงานอยุธยา ซึ่งได้รับรางวัลThailand Energy Awards 2018 ด้านพลังงานทดแทน ประเภทโครงการผลิตไฟฟ้าและความร้อนร่วม (Cogeneration) บริษัทดำเนินธุรกิจโรงงานผลิตอาหาร (ผงชูรส) มีต้นทุนด้านพลังงานค่อนข้างสูง จึงพัฒนาโครงการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าจากแกลบขึ้นเพื่อช่วยลดต้นทุนด้านพลังงานระบบผลิตไอน้ำและไฟฟ้าของบริษัทมีกำลังการผลิตไอน้ำ 40 ตันไอน้ำต่อชั่วโมง และกำลังการผลิตไฟฟ้า 4.2 MW โดยแบ่งใช้เองในโครงการ (own use) 1.25 MW และส่งให้โรงงานผงชูรสใช้เป็นพลังงานความร้อน 2.95 MW โครงการมีส่วนช่วยลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดี การนำคณะเข้าเยี่ยมชมเพื่อให้เกิดแรงผลักดันในการพัฒนาพลังงานทดแทนให้มากยิ่งขึ้น เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561
สำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงาน แถลงผลความสำเร็จของ “โครงการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนหม้อไอน้ำ เครื่องทำน้ำเย็น และหอผึ่งเย็นประสิทธิภาพสูงในอาคารควบคุมรัฐ” พร้อมมอบโล่เกียรติยศ
พพ. โชว์ความสำเร็จโครงการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนหม้อไอน้ำฯ รพ.รัฐ นายโกมล บัวเกตุ ผู้อำนวยการ สำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงาน แถลงผลความสำเร็จของ “โครงการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนหม้อไอน้ำ เครื่องทำน้ำเย็น และหอผึ่งเย็นประสิทธิภาพสูงในอาคารควบคุมรัฐ” พร้อมมอบโล่เกียรติยศให้กับอาคารควบคุมภาครัฐที่เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องกัปตันวิท โรงแรมเบลล่า บี จังหวัดนนทบุรี สำหรับโครงการนี้ เป็นความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดขึ้นเพื่อเป็นโครงการนำร่องในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารภาครัฐ โดย พพ. ให้การสนับสนุนงบประมาณกว่า 176 ล้านบาท “เบื้องต้นได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลภาครัฐ 14 หน่วยงาน โดยเข้าทำการสำรวจ ออกแบบ สนับสนุนการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ที่มีอายุการใช้งานตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ในโรงพยาบาลทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็กให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น เนื่องจากโรงพยาบาลมีการใช้พลังงานที่สูงมาก ซึ่งจากการดำเนินงานโครงการได้เกิดความสำเร็จเกิดผลประหยัดกว่า 47 ล้านบาท คืนทุนภายใน 3 ปี ซึ่ง พพ.จะมีขยายผลต่อไปในอนาคต” นายโกมล กล่าว
พิธีมอบเงินทุนสวัสดิการ "ดร.ประเทศ สูตะบุตร"ประจำปีการศึกษา2560
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) จัดพิธีมอบเงินทุนสวัสดิการ " ดร.ประเทศ สูตะบุตร " ประจำปีการศึกษา 2560 ให้แก่บุตรธิดาบุคลากร พพ. เพื่อสนองความผูกพันของ ดร.ประเทศ สูตะบุตร ที่มีต่อการพลังงานแห่งชาติ หรือสำนักพลังงานแห่งชาติ หรือกรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน ในปัจจุบัน คือ กรมพัฒนาพลลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ที่ท่านเริ่มรับราชการมาตั้งแต่ พ.ศ. 2501 และเจริญเติบโตในหน้าที่ราชการจนถึงตำแหน่งอธิบดี ตลอดเวลารับราชการรวม 35 ปี จนกลายเป็นเจตนารมณ์ และปณิธานอันแน่วแน่ที่จะตอบแทนหน่วยงานแห่งนี้ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายวันชัย บรรลือสินธุ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานมอบเงินทุนการศึกษาดังกล่าว เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 ณ อาคาร 2 (ตึกเหลือง) พพ.
“จากวันที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ”
“จากวันที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ” กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) จัดพิธีมอบโล่ที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 โดยมี นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานในพิธีมอบโล่ที่ระลึกแก่ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ ผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 26 ราย เพื่อเป็นที่ระลึก และเป็นเกียรติประวัติแห่งคุณความดีที่ได้กระทำไว้ ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ นำมาซึ่งประโยชน์โดยรวมของทางราชการและประชาชน จัดขึ้น ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 2 (บ้านพิบูลธรรม พพ.) เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561
พพ.ชู "เซ็นทรัล มหาชัย" เจ้าของรางวัลอาคารสุดยอดประหยัดพลังงาน (BEC Awards)
นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) นำคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ พพ. เข้าเยี่ยมชมศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา มหาชัย ของบริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด(มหาชน) หนึ่งในอาคารที่ได้รับการรับรองอาคาร BEC Awards และรางวัลระดับดีเด่น ตามเกณฑ์มาตรฐานการออกแบบอาคารด้านพลังงาน Building Energy Code (BEC) โดยมี นายธนสมบัติ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้า ให้การต้อนรับ นายประพนธ์ อธิบดี พพ. กล่าวว่า อาคารศูนย์การค้าแห่งนี้ ถือเป็นอาคารต้นแบบ ที่ พพ.อยากให้นำความรู้ในการออกแบบและเลือกใช้อุปกรณ์ไปเผยแพร่ให้กับหน่วยงานอื่นๆ เนื่องจากได้พิสูจน์แล้วว่า เมื่อทำจริงผลประหยัดก็เกิดขึ้นจริง ทั้งนี้ ษริษัท เซ็นทรัลฯ ให้ความสำคัญในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ และเลือกใช้วัสดุเพื่อการก่อสร้างที่ใช้พนังอิฐมวลเบา เป็นฉนวนกันความร้อน ส่วนหลังคาใช้เป็นคอนกรีต และแผ่นแมทเทินชีสติดฉนวนใยแก้วหุ้มด้วยแผ่นอลูมิเนียมฟอยล์มีคุณสมบัติการกักเก็บความร้อนได้เป็นอย่างดี ขณะที่การเลือกติดตั้งเครื่องปรับอากาศ สามารถเลือกใช้แบบระบบ Water –Cooled Chiller ที่มีประสิทธิภาพ ร่วมกับเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ส่งผลต่อการบริหารจัดการด้านความเย็น รวมถึงระบบแสงสว่าง LED
พพ.เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม APEC EGNRET/EGEE&C Joint Meeting, EGEE&C 52, EGNRET 51
พพ. เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม APEC EGNRET/EGEE&C Joint Meeting, EGEE&C 52, EGNRET 51,และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง ณ จังหวัดเชียงใหม่ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม EGNRET/EGEE&C Joint Meeting การประชุม APEC Expert Group on Energy Efficiency and Conservation (EGEE&C) ครั้งที่ 52 การประชุม APEC Expert Group on New and Renewable Energy Technologies (EGNRET) ครั้งที่ 51 และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น การประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาเซียน, การประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดหาพลังงานไฟฟ้าสำหรับพื้นที่ห่างไกลในกลุ่มเศรษฐกิจเอเปก การประชุมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในตู้เย็นและตู้แช่ในกลุ่มเศรษฐกิจเอเปก แลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวทางการปฏิบัติที่ดี ระหว่างวันที่ 10-14 กันยายน พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมเลอเมอริเดียน เชียงใหม่ โดยมี รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทน นางสาวนวลจันทร์ เตชะเสริมสุขกูล ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมฯ และผู้ตรวจราชการ กระทรวงพลังงาน นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ ร่วมให้เกียรติกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “ทิศทางและการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานของโลก” การประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานหมุนเวียนและกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านประสิทธิภาพพลังงานและการอนุรักษ์พลังงาน จากกลุ่มเศรษฐกิจเอเปก (APEC) เช่น จีน ฮ่องกง อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ไต้หวัน ไทย สหรัฐอเมริกา เวียดนาม เป็นต้น รวมทั้ง องค์การระหว่างประเทศ/ภาคเอกชน เช่น ศูนย์วิจัยพลังงานเอเชีย-แปซิฟิก (APERC) ทบวงการพลังงานหมุนเวียนระหว่างประเทศ(IRENA) คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมของเอเชียและแปซิฟิกแห่งสหประชาชาติ (UNESCAP) บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) (BCPG) ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และผลการศึกษาของทั้งสองกลุ่ม รวมทั้ง การหารือแนวทางการแลกเปลี่ยนความร่วมมือในอนาคตของทั้งสองกลุ่ม หัวข้อหลักในการประชุมในครั้งนี้ ประกอบด้วย - ทางเลือกการจัดหาพลังงานไฟฟ้านอกเขตสายส่งสำหรับพื้นที่ห่างไกลในกลุ่มเศรษฐกิจเอเปก (APEC Economies) - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการจัดหาพลังงานไฟฟ้าแบบไมโครกริดในพื้นที่ห่างไกล - การประยุกต์ใช้ไมโครกริดในการจัดหาพลังงานไฟฟ้าในพื้นที่นอกเขตสายส่ง - การจัดหาพลังงานไฟฟ้าโดยใช้พลังงานหมุนเวียนในพื้นที่เกาะในฮาวาย - การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในตู้เย็นตามเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานขั้นต่ำ/สูง ภายใต้ พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน แลกเปลี่ยนประสบการณ์การปรับปรุงประสิทธิภาพพลังงานในตู้เย็นและตู้แช่ ในไต้หวัน เวียดนาม - บล็อกเชนและการซื้อขายพลังงานไฟฟ้าแบบเพียร์ทูเพียร์ จุดเปลี่ยนด้านพลังงาน (Energy Transition) ในเอเชียและแปซิฟิก - การเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานของโลก (Global Energy Transformation) เป็นต้น นอกไปจากนี้ ยังได้มีการศึกษาดูงาน “ต้นแบบไมโครกริดชุมชน ผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ พร้อมระบบกักเก็บพลังงานประสิทธิภาพสูง” บ้านผาด่าน อ.แม่ทา จ.ลำพูน เป็นโครงการจัดหาพลังงานไฟฟ้าให้กับหมู่บ้าน 3 หมู่บ้าน โดยที่บ้านผาด่าน มีจำนวน 184 ครัวเรือน ประชากร 542 คน เป็นหนึ่งใน 3 หมู่บ้านที่มีการติดตั้งระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกำลังการผลิต 102 kW ระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage System) โดยใช้แบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออน ขนาด 307.2 kWh และแบบ Flow Battery ขนาด 100 kWh และเสริมความมั่นคงของการจ่ายกระแสไฟฟ้าโดยการติดตั้งเครื่องปั่นไฟฟ้าสำรองดีเซล (Standby Diesel Generator) ขนาด 50 kVA โดยมีการบริหารจัดการในการควบคุมปริมาณการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าต่อครัวเรือน การประชุมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือในการจัดการประชุมจาก adiCET (มรภ. เชียงใหม่) พลังงานจังหวัดลำพูน และศูนย์บริการวิชาการที่ 7 จังหวัดเชียงใหม่ (สำนักถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีพลังงาน พพ.)
ต้อนรับการตรวจเยี่ยม พพ. ของผู้ตรวจราชการ กระทรวงพลังงาน (นางเปรมฤทัย วินัยแพทย์)
นายยงยุทธ์ สวัสดิสวนีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานต้อนรับการตรวจเยี่ยม (พพ.) ของผตร.พน. นางเปรมฤทัย วินัยแพทย์ พร้อมคณะ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ตรวจติดตามและเร่งรัดการปฏิบัติงานของ (พพ.)พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานด้านต่างๆ เช่นผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ 2561 และ ผลการดำเนินงานโครงการต่างๆที่รับผิดชอบ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ (พพ.)ทุกโครงการ ณ ห้องประชุมบุญรอด-นิฒิพัฒน์ ชั้น 11 อาคาร 7 เมื่อวันที่ 14 กย. 61
18 อาคารอนุรักษ์พลังงาน คว้ารางวัลฉลาก “BEC Awards” ประจำปี 2561
นายประพนธ์ วงษท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นมอบฉลากรับรอง “BEC Awards” ให้กับอาคาร 18 แห่งที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการออกแบบอาคาร Building Energy Code (BEC) ที่ออกแบบมาเพื่อการอนุรักษ์พลังาน โดยมีอาคารชื่อดังเข้ารับรางวัลในปีนี้ อาทิ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา มหาชัย, อาคารศูนย์เรียนรู้พิทยาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, โครงการศุภาลัย เวอเรนด้า รัชดา ประชาชื่น บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) เป็นต้น โดยการมอบฉลากรับรองครั้งนี้จัดขึ้น ณ ห้องทิวลิป โรงแรมรามาการ์เดนส์ กรุงเทพฯ
การประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อการพัฒนา พพ.สู่ระบบราชการ 4.0
การประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อการพัฒนา พพ.สู่ระบบราชการ 4.0 นายยงยุทธ์ สวัสดิสวนีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดงานการประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อการพัฒนา พพ.สู่ระบบราชการ 4.0 ในครั้งนี้ ทั้งนี้ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้ดำเนินการประเมินสถานะกรมในการเป็นระบบราชการ 4.0 ด้วยกรอบแนวคิดของ PMQA เรียบร้อยแล้ว โดยมีผลคะแนนการประเมินอยู่ที่ 382.14 จากคะแนน 500 คะแนน แต่เพื่อให้บุคลากร พพ. มีความรู้ ความเข้าใจ กลไกการขับเคลื่อนการยกระดับการบริหารจักการองค์กรการไปสู่ระบบราชการ 4.0 จึงได้จัดการประชุมเชิงปฎิบัติการในครั้งนี้ขึ้นมา โดยมี ผู้บริหารและข้าราชการ เข้าร่วมประชุม และยังได้รับเกียรติจาก คุณกิตติณัฐ พนมฤทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บ.ศูนย์ส่งเสริมคุณค่าทางธุรกิจ จำกัด มาให้ความรู้และทำกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ห้องบุญรอด - นิธิพัฒน์อาคาร 7 ชั้น 11 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561
พพ. นำองค์กรดูความสำเร็จผลงาน TEA 2018
นางสาวนวลจันทร์ เตชะเสริมสุขกูล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) นำคณะผู้ประกอบการ เยี่ยมชมการดำเนินงานของ บริษัท ฮีโน่มอเตอร์ แมนูเฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาบางปะกง ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี หนึ่งในบริษัทที่ประสบความสำเร็จในด้านการอนุรักษ์พลังงาน ประเภทโรงงานควบคุม จนสามารถคว้ารางวัลจากเวทีประกวด Thailand Energy Awards 2018 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 โดยนายนพดล วุฒิเดชกำจร ผู้อำนวยการกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส และผู้จัดการโรงงานประกอบรถบรรทุกและผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ฮีโน่ฯ เปิดเผยถึงแนวทางการบริหารจัดการพลังงาน ว่า มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ ทักษะที่จำเป็นสำหรับพนักงาน รวมถึงกำหนดบทบาทความรับผิดชอบในด้านอนุรักษ์พลังงานของพนักงานอย่างชัดเจน รวมถึงเปิดโอกาสให้พนักงานทุกระดับสามารถเสนอแนะแนวคิด ผ่านกิจกรรม Energy Reduction Innovation (ERI) จัดกลุ่มมาตรการแยกตามประเภทของเครื่องจักร อุปกรณ์ และลักษณะของกระบวนการผลิต หรือ “Matrix Viewpoint” เพื่อให้พนักงานเกิดแนวคิดที่จะนำไปต่อยอด พัฒนาไปพร้อมกัน ด้วยแนวคิด “การอนุรักษ์พลังงานจะไม่เกิด ถ้าทุกคนไม่มีใจ” เป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จ
งานแถลงข่าวความสำเร็จการเพิ่มคุณภาพไบโอดีเซล H-FAME ในระดับโรงงานสาธิต
นายวันชัย บรรลือสินธุ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) แถลงข่าวความสำเร็จการเพิ่มคุณภาพไบโอดีเซล H-FAME ในระดับโรงงานสาธิต และพร้อมทดสอบในรถยนต์ โดย พพ.จับมือเอ็มเทค สวทช.ซึ่ง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน ภายใต้การสนับสนุนจาก กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน แถลงข่าวความสำเร็จการเพิ่มคุณภาพไบโอดีเซล H-FAME ในระดับโรงงานสาธิต และพร้อมทดสอบในรถยนต์ ภายใต้โครงการ "สนับสนุนการเพิ่มสัดส่วนการใช้น้ำมันไบโอดีเซลให้สูงขึ้น” เพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งในการผลักดันการเพิ่มสัดส่วนไบโอดีเซล ในอนาคต ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ ในวันที่ 5 กันยายน 2561

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537