หน้าหลัก >> ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร
พพ. จับมือ 4 เครือข่าย ร่วมสร้างหลักสูตรอาคารฯอนุรักษ์พลังงาน
สัมมนาการจัดทำมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงาน
พพ.จัดสัมมนา ”Smart Energy for Food Industry”
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
นายยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ ถาวรจักร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ร่วมลงนาม ณ อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ จ.ปทุมธานี เพื่อร่วมกันพัฒนาการเรียนการสอนหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ และหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน โดยจะบรรจุในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมพลังงาน และสาขาวิศวกรรมเครื่องกล ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561
นำร่องใช้น้ำมัน B10 ในภาคขนส่ง
นายวันชัย บรรลือสินธุ์ รองอธิบดี กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ร่วมงานแถลงข่าวการนำร่องใช้น้ำมัน B10 จากไบโอดีเซลคุณภาพสูง (H-FAME) ในภาคขนส่ง ภายใต้โครงการ สนับสนุนการเพิ่มสัดส่วนการใช้น้ำมันไบโอดีเซลให้สูงขึ้น เพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งในการผลักดันการเพิ่มสัดส่วนไบโอดีเซลในอนาคต ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กรมอู่ทหารเรือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561 ณ เรืออังสนา หน้าหอประชุมกองทัพเรือ นายวันชัย กล่าวว่า โครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง พพ. เอ็มเทค และ สวทช. ภายใต้การสนับสนุนจาก กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ในการนำร่องใช้น้ำมัน B10 จากไบโอดีเซลคุณภาพสูง (H-FAME) ในภาคขนส่ง โดยได้นำน้ำมัน B10 ไปใช้นำร่องในรถยนต์กว่า 80 คัน ที่มีลักษณะการใช้งานที่แตกต่างกัน จากกรมอู่ทหารเรือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และ สวทช. เพื่อสร้างความมั่นใจในการใช้น้ำมัน B10 ในสภาวะการใช้งานจริง อันจะเป็นการสนับสนุนแนวทางการใช้ไบโอดีเซลในสัดส่วนที่สูงขึ้นในอนาคต ตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ.2558-2579 ทั้งนี้ ภายในงานทางกองทัพเรือได้นำเรืออังสนา ซึ่งผ่านการใช้ B100 จากโครงการวิจัยของกรมอู่ทหารเรือ มาร่วมในงานแถลงข่าวครั้งนี้ด้วย เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561
เปิดนิทรรศการพระบิดาแห่งศาสตร์ 9 แขนงและนิทรรศการธงชาติไทย และพิธีวางพานพุ่มและถวายบังคม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ
พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) พร้อมด้วยนางนราพร จันทร์โอชา ภริยา นายกรัฐมนตรีและภริยา เป็นประธานพิธีเปิดนิทรรศการพระบิดาแห่งศาสตร์ 9 แขนง และนิทรรศการธงชาติไทย และเป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มและถวายบังคม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 ขณะเดียวกันพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และนางนราพร จันทร์โอชา ภริยา เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มและถวายบังคม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 โดยมีคณะองคมนตรี คณะรัฐมนตรี ประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน นายยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดี ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีและภริยาถวายความเคารพ ด้านหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และวางพานพุ่ม 2 พาน ในนามนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี ภริยานายกรัฐมนตรี วางพานพุ่ม ในนามคณะคู่สมรสคณะรัฐมนตรี ณ ด้านหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯ ท้องสนามหลวง ในวันที่ 5 ธ.ค. 2561
พพ. จัดสัมมนา”การปรับปรุงระบบวิเคราะห์การใช้พลังงานทดแทนของประเทศไทย”
ประชุมชี้แจงผลการดำเนินงาน โครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก
อพพ. เปิดงานประชุมสัมมนาแสดงผลการดำเนินงานโครงการกำกับและส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎหมายสำหรับอาคารควบคุมภาครัฐด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
สัมมนาการจัดทำมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงาน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) จัดการสัมมนาแถลงผลการดำเนินงานและรับฟังความคิดเห็น “โครงการศึกษาจัดทำมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานของหลอดแอลอีดีและดวงโคมไฟฟ้าแอลอีดี” โดยมี ดร. ศุภชัย สำเภา ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานการอนุรักษ์พลังงาน สำนักส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กล่าวเปิดการสัมมนา ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
การสัมมนาแถลงผลการดำเนินงานและรับฟังความคิดเห็นโครงการศึกษาทบทวนกระจก หม้อหุงข้าวไฟฟ้า และเตารีดไฟฟ้า เพื่อจัดทำประสิทธิภาพพลังงาน ร่างกฎกระทรวงเฉพาะด้านตามพ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน(ฉบับที่ 2) พ. ศ. 2550
นายสาร์รัฐ ประกอบชาติ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดการสัมมนาแถลงผลการดำเนินงานและรับฟังความคิดเห็นโครงการศึกษาทบทวนกระจก หม้อหุงข้าวไฟฟ้า และเตารีดไฟฟ้า เพื่อจัดทำประสิทธิภาพพลังงาน ร่างกฎกระทรวงเฉพาะด้านตามพ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน(ฉบับที่ 2) พ. ศ. 2550 เพื่อนำเสนอผลการศึกษาของโครงการ และรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจากผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายกระจก หม้อหุงข้าวไฟฟ้า และเตารีดไฟฟ้า โดยจะรวบรวมข้อคิดเห็นและข้อมูลต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ เสนอต่อคณะทำงานวิชาการฯ เพื่อพิจารณากำหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพพลังงานที่เหมาะสม ณ ห้องกษัตริย์ศึก 3 ชั้น 4 โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ต้อนรับคณะจากกระทรวงพลังงาน (Department of Energy; DOE)สาธารณรัฐฟิลิปินส์
นายสาร์รัฐ ประกอบชาติ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ต้อนรับคณะจากกระทรวงพลังงาน (Department of Energy; DOE)สาธารณรัฐฟิลิปินส์ โดยแจ้งว่า DOE ร่วมกับทีมสนับสนุนเชิงเทคนิค the European Union-supported Access to Sustainable Energy Programme (EU-ASEP) กำลังจะจัดการเดินทางเข้าพบหารือ Exposure Trip to Thailand on energy Efficiency in Public Building ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-30 พฤศจิกายน 2561 ณ กรุงเทพมหานคร ในฐานะที่ประเทศไทยเป็นหนึ่งในผู้นำองค์ความรู้ในภูมิภาคอาเซียนในเชิงประสิทธิภาพพลังงานในอาคาร โดยมีองค์ประกอบคณะจากกระทรวงพลังงาน กระทรวงทางหลวงและกิจการสาธารณะ (Department of Public Works and Highways) กระทรวงการคลัง (Department of Finance) และคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (Government Procurement Policy Board) เป็นต้น ในฐานะ พพ. เป็นส่วนหนึ่งในหน่วยงานที่รับผิดชอบสำหรับการให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและแผนด้านพลังงานของไทย DOE สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ขอเข้าพบหารือกับผู้บริหาร พพ. ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม อาคาร 7 ชั้น 11
รมว.พลังงาน มอบรางวัลบ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงาน
กระทรวงพลังงาน โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) จัดพิธีมอบรางวัลการประกวดบ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่น ประจำปี 2561 ให้กับผู้ประกอบการบ้านจัดสรรที่มีผลงานโดดเด่นในด้านการอนุรักษ์พลังงาน โดยมีนายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธี และนายยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดี พพ.กล่าวต้อนรับ นายศิริ กล่าวว่า กระทรวงพลังงานมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในที่อยู่อาศัยอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในบ้านพักอาศัยที่มีสัดส่วนการใช้พลังงานประมาณ 15% ของการใช้พลังงานรวม พลังงานส่วนใหญ่ในบ้านใช้ไปกับระบบปรับอากาศ ซึ่งบ้านที่ได้รับการออกแบบอย่างถูกต้อง จัดวางโครงสร้างที่เหมาะสมกับภูมิอากาศ สภาพแวดล้อม และการเลือกใช้วัสดุประหยัดพลังงานจะช่วยลดการใช้พลังงานลงได้ถึง 20%“บ้านประหยัดพลังงานเป็นหนึ่งในโครงการที่ IEA (International Energy Agency) ให้ความสนใจศึกษาและพัฒนาเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการประหยัดพลังงาน ทุกท่านที่รับรางวัลในวันนี้จึงเป็นส่วนสำคัญของการศึกษาและพัฒนานวัตกรรม เพื่อให้บ้านประหยัดพลังงานก้าวไปข้างหน้าได้อย่างภาคภูมิ” สำหรับรางวัลบ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2561 มีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมทั้งสิ้น 120 รางวัล แบ่งเป็นประเภทบ้านเดี่ยวและทาวเฮาส์จำนวน 100 แบบ และประเภทโครงการจัดสรรจำนวน 20 โครงการ มีผู้ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 25 รางวัล เป็นรางวัลประเภทบ้าน 22 รางวัล และโครงการจัดสรร 3 รางวัล ในวันที่ 28 พ.ย. 2561
มอบรางวัลประกวดแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
นายโกมล บัวเกตุ ผู้อำนวยการสำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานเปิดงาน โครงการบริหารศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พร้อมมอบรางวัลประกวดแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน จำนวน 4 รางวัล และได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการมอบรางวัลในตรั้งนี้ว่า (พพ.) มีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน เพราะนอกจากจะช่วยให้การใช้พลังงานลดลงแล้ว ยังช่วยลดการใช้จ่ายทางด้านพลังงานของประเทศได้อีกด้วย โดยการออกแบบอาคารในปัจจุบัน นอกจากความมั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัย การจัดการพื้นที่ใช้สอยให้มีความสวยงามแล้ว ยังต้องคำนึงถึงการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานด้วย เพราะว่าการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ภายในตัวอาคารจำเป็นต้องใช้พลังงานในการขับเคลื่อน หากมีการออกแบบให้อนุรักษ์พลังงานตั้งแต่ต้นในขั้นตอนของการออกแบบตามมาตรฐาน BEC แล้ว จะทำให้อาคารนั้นๆ มีการใช้พลังงานที่ต่ำกว่าอาคารทั่วไปทำให้ต้นทุนค่าพลังงานของอาคารลดลงและเกิดผลประหยัดระยะยาวได้เป็นอย่างดี ณ หอประชุมสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในวันที่ 27 พ.ย.61
พพ. เยี่ยมชมบริษัทไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) จังหวัดชลบุรี เพื่อศึกษาดูงานด้านการอนุรักษ์พลังงาน
นายยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน​ (พพ.) นำคณะเจ้าหน้าที่ พพ. เยี่ยมชมบริษัทไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)​ จ.​ชลบุรี​ เพื่อศึกษาดูงานด้านการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งระหว่างปี​ 2557 -​2561​ บริษัท​ไทยออยล์​ฯได้ดำเนินโครงการ​อนุรักษ์​พลังงาน​ทั้งสิ้น​ 61​ มาตรการ​ ทั้งในด้านการบริหาร​ประสิทธิภาพ​พลังงาน​ จัดทำเป้าหมายการอนุรักษ์​พลังงาน​ ลดการสูญเสียน้ำมัน​ การฝึกอบรม​ และการประชาสัมพันธ์​ โดยมีวัฒนธรรม​องค์​กร​เป็นปัจจัยสำคัญของความสำเร็จ ลดการใช้พลังงานได้กว่า​ 2.5​ ล้านกิกะจูลต่อปี​ คิดเป็นค่าเชื้อเพลิง​ 878.8 ล้านบาท​ ลดก๊าซ​เรือนกระจกกว่า​ 1.4 แสนตันต่อปี เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561
สัมมนาการจัดทำมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงาน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) จัดการสัมมนาแถลงผลการดำเนินงานและรับฟังความคิดเห็น โครงการศึกษาจัดทำมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานของฉนวนกันความร้อนอุณหภูมิต่ำ โดยมี นายศุภชัย สำเภา ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานการอนุรักษ์พลังงาน สำนักส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กล่าวเปิดการสัมมนา ทั้งนี้ พพ. มีภาระหน้าที่ภายใต้ พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2550 โดยรับผิดชอบในการส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ซึ่งการศึกษาจัดทำเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานขั้นสูง (HEPS) และขั้นต่ำ (MEPS) เพื่อส่งเสริม การใช้วัสดุ อุปกรณ์ที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561
การสัมมนาแถลงผลการดำเนินงานและรับฟังความคิดเห็น โครงการศึกษาจัดทำมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานของตู้แช่เย็นแสดงสินค้าแบบกึ่งตั้ง (ตู้แช่เบเกอรี่)
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) จัดการสัมมนาแถลงผลการดำเนินงานและรับฟังความคิดเห็น โครงการศึกษาจัดทำมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานของตู้แช่เย็นแสดงสินค้าแบบกึ่งตั้ง (ตู้แช่เบเกอรี่) โดยครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร. ศุภชัย สำเภา ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานการอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) มาเป็นประธานเปิดการสัมมนาครั้งนี้ ทั้งนี้ พพ. มีภาระหน้าที่ภายใต้ พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2550 โดยรับผิดชอบในการส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ซึ่งการศึกษาจัดทำเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานขั้นสูง (HEPS) และขั้นต่ำ (MEPS) เพื่อส่งเสริม การใช้วัสดุ อุปกรณ์ที่ทีคุณภาพมีประสิทธิภาพ และป้องกันไม่ให้มีการใช้อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพพลังงานต่ำ ถือเป็นมาตรการหนึ่งที่สำคัญ โดยที่ผ่านมา พพ. ได้ศึกษาจัดทำเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานไปแล้วกว่า 67 ผลิตภัณฑ์ ณ ห้องกษัตริย์ศึก 1 ชั้น 4 โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561
การประชุมเชิงปฎิบัติการในหัวข้อ Japan -Thailand Government-Private Workshop on Clean Energy Technology. And to be continue in next phase
นายนที ทับมณี ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน กล่าวต้อนรับ Mr. Hiroki Misumata Ministry of Economy ,Trade iIndustry (METI)-Japan พร้อม เปิด การประชุมเชิงปฎิบัติการในหัวข้อ Japan -Thailand Government-Private Workshop on Clean Energy Technology. And to be continue in next phase. โดยมีนายสาร์รัฐ ประกอบชาติ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เป็นผู้แทนอธิบดี กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เข้าร่วมในงานดังกล่าวด้วย ณ โรงแรม Amari waterGate Bangkok ณ วันที่ 15 พ.ย. 61
ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561
นายยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดี กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561 โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธี ณ วัดราชสิงขร พระอารามหลวง เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561
พพ. จัดสัมมนา “Smart Transport”
นายยงยุทธ์ สวัสดิสวนีย์ รองอธิบดี กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดการสัมมนา “Smart Transport บูรณาการแผนประหยัดพลังงานภาคขนส่ง” กิจกรรมในงานประกอบด้วยการบรรยาย หัวข้อ “นโยบายและทิศทางการอนุรักษ์พลังงานในภาคขนส่ง” และการเสวนา หัวข้อ “เจาะลึกแผนบูรณาการอนุรักษ์พลังงานในภาคขนส่งไทย” ณ โรงแรมปริ้นซ์ พาเลซ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537