หน้าหลัก >> ประกาศราคากลาง
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดประกาศราคากลาง ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศราคากลาง
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาในการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โดยวิธีคัดเลือก (จ) 94/2562
ประกวดราคากลาง จ้างที่ปรึกษาในการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก กลุ่มภาคใต้ฝั่งอันดามัน โดยวิธีคัดเลือก (จ) 95/2562
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาในการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง โดยวิธีคัดเลือก (จ) 96/2562
ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาในการจัดทำมาตรฐานเชื้อเพลิงชีวมวล โดยวิธีคัดเลือก (จ) 91/2562
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาในการศึกษาการเพิ่มค่าตัวประกอบการผลิตไฟฟ้า (Plant Factor) ของโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน โดยวิธีคัดเลือก (เลขที่ 84/2561)
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาในการถ่ายทอดและเผยแพร่การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ โดยวิธีคัดเลือก (จ) 97/2562
ประกาวศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาในการถ่ายทอดและเผยแพร่การใช้พลังงานชีวมวล โดยวิธีคัดเลือก (จ) 81/2562
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาจัดทำมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานจักรยานยนต์ไฟฟ้า โดยวิธีคัดเลือก (จ) 474/2561
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาจัดทำมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานเครื่องอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า โดยวิธีคัดเลือก (จ) 273/2561
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาโครงการขยายผลหลักสูตรการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนสำหรับคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยวิธีคัดเลือก (จ) 472/2561
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาโครงการถ่ายทอดและเผยแพร่การใช้พลังงานทดแทน ( 2 หลักสูตร) โดยวิธีคัดเลือก (จ) 470/2561
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาโครงการปรับปรุงระบบวิเคราะห์การใช้พลังงานทดแทนของประเทศไทย โดยวิธีคัดเลือก (จ) 469/2561
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมการดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานด้วยกลไกการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตามกฎหมายในโรงงานควบคุม (พื้นที่ภาคกลาง และภาคตะวันตก) โดยวิธีคัดเลือก (จ) 464/2561
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาโครงการสนับสนุนการลงทุนเพื่อปรับเปลี่ยน ปรับปรุงเครื่องจักร และอุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานในระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงานควบคุม โดยวิธีคัดเลือก (จ) 465/2561
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพระบบจัดการพลังงานในระบบทำน้ำเย็นทั้งระบบตามนโยบาย Thailand 4.0 โดยวิธีคัดเลือก (จ) 466/2561
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมการดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานด้วยกลไกการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตามกฎหมายในโรงงานควบคุม (พื้นที่ภาคตะวันออก และภาคใต้) โดยวิธีคัดเลือก (จ) 468/2561
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมการดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานด้วยกลไกการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตามกฎหมายในโรงงานควบคุม (พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ) โดยวิธีคัดเลือก (จ) 467/2561
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษางานกำกับดูแลและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายสำหรับโรงงานควบคุม (กลุ่มอุตสาหกรรมอโลหะ) โดยวิธีคัดเลือก (จ) 460/2561
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำโปรแกรมเพื่อประเมินประสิทธิภาพเครื่องจักรอุปกรณ์ที่มีนัยสำคัญ โดยวิธีคัดเลือก (จ) 462/2561
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษางานกำกับดูแลและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายสำหรับโรงงานควบคุม (กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักรและอุปกรณ์) โดยวิธีคัดเลือก (จ) 463/2561

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537