หน้าหลัก >> ประกาศผล รายชื่อ

ประกาศผล รายชื่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการติดตามประเมินผลการใช้งานระบบ ผลิตพลังงานจากก๊าซชีวภาพ โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตไฟฟ้าของแหล่งน้ำพุร้อนฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการอนุรักษ์พลังงานในระบบอุปกรณ์หลัก เครื่องจักร และเทคโนโลยี (ค่าว่าจ้างที่ปรึกษาพัฒนาบุคลากรเพื่อการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสำหรับการเพิ่มประสิทธภาพการใช้พลังงาน (Energy ๔.๐)ในระบบปรับอาก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการสาธิตการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในภาคเกษตรกรรม โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาเพื่อจัดทำเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานของบ้านอยู่อาศัย โดยวิธีการคัดเลือก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเครื่องจักรอุปกรณ์และวัสดุชนิดใหม่ที่มีศักยภาพในการส่งเสริมและจัดทำมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงาน โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการประกวดบ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่น โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการเพื่อสนับสนุนภารกิจการดำเนินงานตามแผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๗๙ และแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๗๙ โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาพัฒนาเพิ่มเติมระบบปฏิบัติงานงบประมาณและการเงินการคลังกองทุนเพื่อการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานทางอิเล็กทรอนิกส์ของ พพ. โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการเผยแพร่ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานในภาคขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๔๖/๒๕๖๑
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการทีมเทคนิคและอาชีวศึกษาเพื่อการประหยัดพลังงาน (การประกวดสิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน) โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมการใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติและระบบ Internet of Thing ร่วมกับอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษางานกำกับดูแลและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตามกฏหมายสำหรับอาคารควบคุมเอกชน (กลุ่มศูนย์การค้า) โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษางานกำกับดูแลและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตามกฏหมายสำหรับอาคารควบคุมเอกชน (กลุ่มสถานศึกษา โรงพยาบาลและอื่นๆ) โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาปรับปรุงกฏระเบียบและกฏหมายที่เกี่ยวข้องว่าด้วยการอนุรักษ์พลังงาน โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาจัดทำมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานของเครื่องอุ่นไส้กรอก โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษางานกำกับดูแลและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตามกฏหมายสำหรับอาคารควบคุมเอกชน (กลุ่มโรงแรม) โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานความร้อนด้วยวิธีอุดหนุนผลประหยัด (DSM) โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำระบบบริหารจัดการข้อมูลการอนุรักษ์พลังงานและข้อมูลภูมิสารสนเทศในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนภารกิจ พพ. ภายใต้แผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๗๙ (ระยะที่ ๒) โยวิธีคัดเลือก

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 ถัดไป>>

>

เกี่ยวกับกรม

กฏหมาย

หน่วยงาน

ข่าว/ประกาศ

ติดต่อเรา

งานบริการ

 

ศูนย์องค์ความรู้

 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537

การปฏิเสธความรับผิด|นโยบายเว็บไซต์| นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล| นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภยของเว็บไซต์
ipv6 ready