หน้าหลัก >> ประกาศผล รายชื่อ

ประกาศผล รายชื่อ
ผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคา ซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 40 แผ่นต่อนาที แขวงรองเมือง เขตประทุมวัน กรุงเทพมหานคร 5 เครื่อง ที่ ส.๑๙/๒๕๖๑
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบริหารจัดการระบบวิศวกรรมและบำรุงรักษาระบบของอาคารตรวจสอบควบคุมและบันทึกข้อมูลของระบบเครื่องกลไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๕๐/๒๕๖๐
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบริหารจัดการศูนย์ฝึกอบรมปฏิบัติการด้านการจัดการพลังงาน (Mini Plant) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เลขที่ ๔๙/๒๕๖๐
ผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคา จ้างปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบโครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน โครงการหลวงห้วยแก้ว ตำลบเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ๑ โครงการ ที่ ส.๒๕/๒๕๖๑
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา ในการติดตามสถาณภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศไทย ที่ จ.๓๖/๒๕๖๑
ผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคา เช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Internet Leased Line) ที่ ส.๔๖/๒๕๖๐
ผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคา จ้างปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบโครงการไฟฟ้าพลงน้ำระดับหมู่บ้าน โครงการแม่กาล๊ะ ตำบลแม่ยวมน้อย อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 โครงการ ที่ ส.๒๓/๒๕๖๑
ผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคา จ้างปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบโครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน โครงการบ้านแม่กลองใหญ่ ตำบลโมโกร อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 1 โครงการ ที่ ส.๒๒/๒๕๖๑
ผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาจ้าง ทำครุภัณฑ์อุปกรณ์เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานประเภทพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อความร้อน ภาพรวมค่าใช้ข่ายในการถ่ายทอด เผยแพร่การใช้เทคโนโลยีพลังงานฯ จำนวน 2 รายการ ที่ ส.๑๐/๒๕๖๐
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ภายในกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ที่ ๔๘/๒๕๖๐
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอด (ตอนบน) ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก (ค่าปรับปรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องกลและอุปกรณ์ชลศาสตร์ โครงการไฟฟ้าพลงน้ำห้วยแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก) เลขที่ ๔๗/๒๕๖
ผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคา จ้างปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบโครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน โครงการบ้านแม่กลองน้อย ตำบลโมโกร อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 1 โครงการ ที่ ส.๒๔/๒๕๖๑
ผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานประเภทเตาหุงต้มภาพรวมค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอด เผยแพร่การใช้เทคโนโลยีพลังงานฯ จำนวน ๔ รายการ ที่ ส.๙/๒๕๖๑
ผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคา ว่าจ้างบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลและบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์เครือข่าย ของระบบฐานข้อมูล การเงิน การคลังกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ที่ ส.๔๓/๒๕๖๐
ผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาเช่าใช้บริการอิเทอร์เน็ต ที่ ส.๔๕/๒๕๖๐
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอด (ตอนบน) ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก (ค่าที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง) ที่ (จ)๔๐๓/๒๕๖๐
ผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคา จ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่าย ที่ ส.๔๒/๒๕๖๐
ผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคา จ้างปรับปรุงและบำรุงรักษาสีท่อเหล็กรับแรงดัน โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยลำสินธุ์ อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง ๑ โครงการ ที่ ส.๓/๒๕๖๑
ผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคา จ้างควบคุมการผลิตและบำรุงรักษากังหันขนาดเล็ก โครงการหลวงแม่แฮ ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ที่ ส.๖/๒๕๖๑
ผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องทำน้ำเย็น (Chiller) พร้อมระบบควบคุมการทำงานอัติโนมัติ ที่ ส.๔๐/๒๕๖๐

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 ถัดไป>>

>

เกี่ยวกับกรม

กฏหมาย

หน่วยงาน

ข่าว/ประกาศ

ติดต่อเรา

งานบริการ

 

ศูนย์องค์ความรู้

 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537

การปฏิเสธความรับผิด|นโยบายเว็บไซต์| นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล| นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภยของเว็บไซต์
ipv6 ready