หน้าหลัก >> ประกาศผล รายชื่อ

ประกาศผล รายชื่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ KYOCERA รุ่น TASKALFA ๔๕๐๐i หมายเลขครุภัณฑ์ ๕๗-๗๐๓๔-๐๐๐๒ ของกลุ่มประสานความร่วมมือด้านพลังงาน กยผ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ บท.ศทส. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ ยี่ห้ออีซูซุ จำนวน ๑๔ รายการ หมายเลขทะเบียน ๕๐-๕๑๓๗ กทม. หมายเลขครุภัณฑ์ ๕๖-๗๑๐๓-๐๐๐๒ ศูนย์บริการวิชาการที่ ๑ (จังหวัดปทุมธานี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ ใช้กับหมายเลขครุภัณฑ์ ๖๒-๗๙๐๖-๐๐๒๕ ของ บท.ศทส. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ ของ บท.ศทส. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ม่านปรับแสงพร้อมติดตั้ง) จำนวน ๔ รายการ ศูนย์บริการวิชาการที่ ๒ (จังหวัดราชบุรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ RICOH รุ่น MP๔๐๕๔ หมายเลขครุภัณฑ์ ๕๘-๗๐๓๔-๐๐๐๖ กลุ่มงานการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ ของกลุ่มงานการคลัง สล. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ ของฝ่ายบริหารงานทั่วไป กพบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสติกเกอร์สะท้อนแสง จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้กับรถยนต์ราชการในศูนย์บริการวิชาการที่ ๑ (จังหวัดปทุมธานี) ยี่ห้ออีซูซุ หมายเลขทะเบียน ๕๐-๕๑๗๓ กทม. หมายเลขครุภัณฑ์ ๕๖-๗๑๐๓-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุแผ่นสะท้อนแสงสำหรับติดรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๘๖๕๖ มหาสารคาม หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒-๗๑๐๒-๐๐๐๔ ศูนย์บริการวิชาการที่ ๓ (จังหวัดมหาสารคาม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุก ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๘๖๕๖ มหาสารคาม หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒-๗๑๐๓-๐๐๐๔ สำหรับศูนย์บริการวิชาการที่ ๓ (จังหวัดมหาสารคาม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ Canon รุ่น ๓๑๙ll หมายเลขครุภัณฑ์ ๕๗-๗๙๐๖-๐๐๓๔ , ๕๗-๗๙๐๖-๐๐๓๒ กลุ่มงานการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุซ่อมแซมโรงซ่อมแซมรถยนต์และห้องเก็บเครื่องมือ หมายเลขครุภัณฑ์ ๒๓-๙๐๐๑-๐๐๑๑ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่กืมหลวง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ (กลุ่มดำเนินการและบำรุงรักษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ กกอ.(พค.) หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๒-๗๐๓๔-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๗ รายการ ของฝ่ายบริหารงานทั่วไป กกอ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ ของ กกอ. (พค.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๑ รายการ ของกลุ่มช่วยอำนวยการ สล. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ของอุปกรณ์ประกอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้ายูนิต ๑ หมายเลขครุภัณฑ์ ๒๙-๗๒๐๒-๐๐๐๘ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่สะงา อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ ของ อร. ศทส. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537