โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคิรีธาร พิธีเปิดสายส่งไฟฟ้าแรงสูงเชื่อมระหว่างไทย-ลาว โครงการทุ่งหลวง
โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคิรีธาร พิธีเปิดสายส่งไฟฟ้าแรงสูง
เชื่อมระหว่างไทย-ลาว
โครงการทุ่งหลวง
โรงไฟฟ้าพลังน้ำ เขื่อนน้ำพุง โรงไฟฟ้าพลังน้ำของเขื่อนอุบลรัตน์ 
โรงไฟฟ้าพลังน้ำแม่กืมหลวง
โรงไฟฟ้าพลังน้ำ เขื่อนน้ำพุง โรงไฟฟ้าพลังน้ำของเขื่อนอุบลรัตน์ โรงไฟฟ้าพลังน้ำแม่กืมหลวง
สะพานมิตรภาพไทย-ลาว สะพานมิตรภาพไทย-ลาว โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนห้วยประทาว
สะพานมิตรภาพไทย-ลาว สะพานมิตรภาพไทย-ลาว โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนห้วยประทาว

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537