ที่อยู่/แผนที่

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน

เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ติดต่อสอบถาม :
Tel. 0-2223-0021-9 0-2223-2593-9 0-2222-4102-9
Fax. 0-2225-3785
Email : webmaster@dede.go.th
 
ติดต่อ...สอบถาม...หรือขอความช่วยเหลือเรื่องต่างๆ ได้ที่... กระดานถามตอบ ... (... คลิกลิงค์ ...)
ติดต่อเรา
เรื่อง:
ชื่อ - สกุล :
อีเมลล์ :
เบอร์โทรศัพท์:
ข้อความ :
หน่วยงานที่รับเรื่อง:
 


กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537