ร้องเรียน

แนะนำ / คำร้องเรียน (Guide/Complaint)

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลส่วนตัว (Personal Information)
1.1

ชื่อ-นามสกุล  (Name) :

 
1.2

เลขที่บัตรประชาชน (ID Number) :

 
1.3

ที่อยู่ (Address) :

 
1.4

รหัสไปรษณีย์ (Post Code) :

 
1.5

โทรศัพท์ (Tel.) :

 
1.6

โทรศัพท์มือถือ (Mobile) :

 
1.7

โทรสาร (Fax) :

 
1.8

อีเมล์ (E-mail) :

 

ส่วนที่ 2 :

ช่องทางการติดต่อ (Contact)

2.1

ท่านต้องการใหติดต่อกลับจากหน่วยงานที่ได้รับเรื่องร้องเรียนหรือไม่ (Do yo need contact the agency received a complaint or not?)

 
ต้องการ (Yes)
ไม่ต้องการ (No)
2.2

ช่องทางที่ท่านต้องการให้ติดต่อกลับ (What channel do you to get back?)

 
ตามที่อยู่ด้านบน (At your address)
อีเมล์ (E-mail)
โทรศัพท์ (Telephone)
โทรศัพท์มือถือ (Mobile)
อื่นๆ (Other)

ส่วนที่ 3 :

ข้อมูลแนะนำร้องเรียน (Guide/Complaint)

หัวข้อแนะนำร้องเรียน (Topics) :

 

คำแนะนำร้องเรียน (Complaint) :

 


>

เกี่ยวกับกรม

กฏหมาย

หน่วยงาน

ข่าว/ประกาศ

ติดต่อเรา

งานบริการ

 

ศูนย์องค์ความรู้

 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537

การปฏิเสธความรับผิด|นโยบายเว็บไซต์| นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล| นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภยของเว็บไซต์
ipv6 ready