สิทธิที่สมาชิกจะได้รับ

สิทธิ์ประโยชน์ของการสมัครสมาชิก
เงื่อนไขเว็บบอร์ด

รายละเอียดเพิ่มเติมในการสมัครสมาชิก


สมัครสมาชิก
 รหัสบัตรประชาชน : - - - -
 คำนำหน้า : *
 ชื่อ : *
 นามสกุล : *
 ชื่อภาษาอังกฤษ :
 นามสกุลภาษาอังกฤษ :
 Email : *
ตัวอย่างอีเมล์ (ex@gmail.com)
 เบอร์มือถือ :
 สถานที่ทำงาน :
 สถานะ :
 Username :*
กรอกได้เฉพาะตัวอักษรภาษาอังกฤษและตัวเลข
 Password : *
กรอกได้เฉพาะตัวอักษรภาษาอังกฤษและตัวเลข
 Re Password : *
( หมายเหตุ : ช่องที่ทำเครื่องหมายด้วยเครื่องหมาย (*) เป็นรายการที่จำเป็นต้องกรอก )

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537