พพ. มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติการเข้าร่วมโครงการของโรงพยาบาลชุมชน
share facebook

       นายยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.) เป็นประธานเปิดงานพิธีส่งมอบอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูง พร้อมมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติการเข้าร่วมโครงการของโรงพยาบาลชุมชน ในโครงการส่งเสริมการจัดการพลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพในโรงพยาบาลภาครัฐนอกข่ายควบคุม กลุ่มที่ 2 (ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก) ภายใต้การสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พร้อมเชิญชวนให้มีการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง และยังเชิญชวนโรงพยาบาลนอกข่ายควบคุมที่มีศักยภาพและมีความพร้อมเข้าร่วมประกวดสุดยอดรางวัลด้านพลังงานของไทย Thailand Energy Awards เมื่อวันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมเชียงแสน โรงแรมดวงตะวัน จ.เชียงใหม่


กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537