ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) จัดนิทรรศการด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ในงานมหกรรม “รวมพล คนรักษ์พลังงาน” ภายใต้ การถ่ายทอด เผยแพร่ สาธิต และจัดแสดงนิทรรศการองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2562
share facebook
วันที่ 10 มกราคม 2562 ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) จัดนิทรรศการด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ในงานมหกรรม "รวมพล คนรักษ์พลังงาน” ภายใต้ การถ่ายทอด เผยแพร่ สาธิต และจัดแสดงนิทรรศการองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2562 มีเครือข่ายพลังงานเข้าร่วมกิจกรรมออกบูธพลังงานจำนวน 20 บูธ ในการนี้มี ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช (นายวิรัตน์ รักษ์พันธ์)ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด นายอำเภอทุ่งสง (นายจิรโรจน์ สำแดง)กล่าวต้อนรับ ผู้เข้าร่วมงานฯและนายอำนวย อ๋องสุทธิ์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ในกิจกรรมนี้มี คุณสำราญ ปทุมานนท์ (ผถผ.)คุณนฤมล จิตกรณ์กิจศิลป์ (ผกท.)จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน /หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการที่ 8 (จังหวัดสงขลา)และคณะเจ้าหน้าที่/หัวหน้าส่วนราชการภาครัฐและเอกชน ผู้บริหารสถาบันการศึกษา และประชาชนผู้สนใจในพื้นที่อำเภอทุ่งสง และใกล้เคียง เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 382 ท่าน

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537