ประชุมสัมมนาเพื่อสรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ การถ่ายทอด เผยแพร่ และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
share facebook
ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีธรรมราช) จัดประชุมสัมมนาเพื่อสรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ การถ่ายทอด เผยแพร่ และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขานิพันธ์ ตำบลเขานิพันธ์ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฏร์ธานี โดยมีนายบุณญศักดิ์ บุญประสงค์ สาธารณสุขอำเภอเวียงสระ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมโครงการฯ ในการนี้มี คณะ ผอ.รพ.สต.ในเขตอำเภอเวียงสระ และ อสม.เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 50 ท่าน เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537