กิจกรรมให้ความรู้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ในงาน open house
share facebook
ศูนย์บริการวิชาการที่2 จ.ราชบุรี ร่วมกับสำนักงานพลังงานจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมจัดกิจกรรมให้ความรู้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ในงาน open house ณ. รร.ศรีสวัสดิ์พิทยาคม อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี วันที่ 21 มีนาคม 2561

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537