โครงการ ถ่ายทอดเผยแพร่ และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปลัดปุ๊ก ต.วังเหนือ อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์
share facebook
ศูนย์บริการวิชาการที่3(จังหวัดมหาสารคาม)จัดการประชุมครั้งที่ 1ภายใต้โครงการ ถ่ายทอดเผยแพร่ และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปลัดปุ๊ก ต.วังเหนือ อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ โดยมีนายเฉลียว ตามสีรัมย์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ประธานในพิธี พร้อมด้วย ปลัดอำเภอบ้านด่าน ผู้แทนสภอ.บ้านด่าน สัสดีอำเภอบ้านด่าน ผอ.โรงเรียนบ้านปลัดปุ๊ก ผอ.รพ.สต.ในอำเภอบ้านด่าน นายกองการบริหาส่วนตำบลวังเหนือ ผู้นำชุมชนและประชาชนในตำบลวังเหนือ เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงโครงการ บรรยายให้ความรู้ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537