ข่าวและประกาศ >> ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง >> ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 10 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 39/2560

วันที่24 พ.ย. 2560 share facebook
 
  รายการเอกสารแนบ
Download(File)
ประกาศ ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 10 รายการ
TOR ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 10 รายการ
ราคากลางประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 10 รายการ

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537