ข่าวและประกาศ >> ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง >> ข่าวประกาศร่าง TOR
ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 10 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่16 พ.ย. 2560 share facebook
 
นดรับข้อเสนอความคิดเห็นถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560
ส่งความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะได้ที่ e-mail : procure@dede.go.th
  รายการเอกสารแนบ
Download(File)
ร่าง ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 10 รายการ
TOR ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 10 รายการ
ราคากลาง .03ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 10 รายการ

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537