ข่าวและประกาศ >> ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง >> ประกาศราคากลาง
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัยภายในศูนย์บริการวิชาการที่ 1 - 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (จ) 135/2561

วันที่29 ก.ย. 2560 share facebook
 
  รายการเอกสารแนบ
Download(File)
ToR จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัยภายในศูนย์บริการวิชาการที่ 1 - 10 (1)
ราคากลาง จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัยภายในศูนย์บริการวิชาการที่ 1 - 10

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537