ข่าวและประกาศ >> ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง >> ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ประกาศสอบราคาซื้อ เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว - ดำ และสี) แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 2 รายการ (ส.20/2561)

วันที่23 ส.ค. 2560 share facebook
 
  รายการเอกสารแนบ
Download(File)
ประกาศซื้อ เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว - ดำ และสี) แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 2 รายการ
TOR ซื้อ เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว - ดำ และสี) แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 2 รายการ
ราคากลางซื้อ เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว - ดำ และสี) แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1เครื่อง
ราคากลาง (ขาว-ดำ และสี) ความเร็ว 50 แผ่นต่อนาที 2เครื่อง
TOR (ขาว-ดำ และสี) ความเร็ว 50 แผ่นต่อนาที 2 เครืี่อง

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537