ข่าวและประกาศ >> ข่าวภูมิภาค
บรรยายให้ความรู้ด้านพลังงานทดแทนฯ ในหัวข้อ"การสร้างจิตสำนึกในการลดใช้พลังงาน"

วันที่1 พ.ค. 2560 share facebook
นายธนวัฒน์ ประดู่ วิทยากรจาก ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) บรรยายให้ความรู้ด้านพลังงานทดแทนฯ ในหัวข้อ"การสร้างจิตสำนึกในการลดใช้พลังงาน" ภายใต้ โครงการอบรมวิธีการรายงานข้อมูลการใช้พลังงานผ่านระบบฐานข้อมูล www.e-report.energy. g.th และการสร้างจิตสำนึกในการลดใช้พลังงาน ณ โรงแรมชัยคณาธานี อ.เมือง จ.พัทลุง มีผู้เข้าร่วมรับฟัง จำนวน 200 ท่าน เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537