share facebook
ข่าวและประกาศ >> ข่าวภูมิภาค
จนท.ศบ.9 จ.นครศรีฯ (คณะทำงานฯโครงการเผยแพร่ถ่ายทอด การใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทน เพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปีงบประมาณ 2560)
เข้าร่วมต้อนรับคณะฯ พลเอก ยศนันท์ หร่ายเจริญ ผอ.สำนักงานประสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคงกองทัพบก ในการเข้าตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการพระราชดำริบ้านท่านหญิง ณ อาคารโครงการศิลปาชีพบ้านท่านหญิง ต.ตะกุกเหนือ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี ในการนี้ มีท่าน รอง มทบ.45 ,ท่านนายอำเภอวิภาวดี,และ หน.ส่วนราชการในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และผู้นำท้องถิ่น ให้การต้อนรับ และรายงานผลการดำเนินงานฯ เใมือวันที่ 26 เมษายน 2560

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537