ข่าวและประกาศ >> ข่าวภูมิภาค
โครงการวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน
share facebook
คุณสัญญา สุชาติพงษ์ จนท.ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีธรรมราช) บรรยายให้ความรู้ ภายใต้โครงการวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 52 ท่าน เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537