ข่าวและประกาศ >> ข่าวภูมิภาค
อบรม"ระบบเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับสูบน้ำและแสงสว่าง" รุ่นที่ 2
share facebook
ศบ.4 (จ.หนองคาย) ดำเนินโครงการถ่ายทอด เผยแพร่เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน "ระบบเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับสูบน้ำและแสงสว่าง" รุ่นที่ 2 ผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 30 คน ประกอบด้วย
1.ชุมชนบ้านม่วง อ.สังคม จ.หนองคาย
2.วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย อ.เมือง จ.หนองคาย
3.องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าโพนค้อ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร
4.เทศบาลตำบลหนองสองห้อง อ.เมือง จ.หนองคาย
5.สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองคาย อ.เมือง จ.หนองคาย
กล่าวต้อนรับโดย หศบ.4(จ.หนองคาย) นายสมพงษ์ สายยนต์ และ คุณนฤมล จิตกรณ์กิจศิลป์ รก.ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน ร่วมเป็นเกียรติในครั้งนี้ด้วย เมื่อ วันที่ 29-31 มีนาคม 2560

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537