ข่าวและประกาศ >> ข่าวภูมิภาค
โครงการฝึกอบรมการจัดทำขยะชุมชนปลอดขยะภายใต้หลักการ 3Rs
share facebook
นายอำนวย อ๋องสุทธิ์ หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการที่ 9(จ.นครศรีธรรมราช) เป็นวิทยากร บรรยาย หัวข้อ"การจัดการขยะและการนำขยะมาเป็นพลังงาน" ในโครงการฝึกอบรมการจัดทำขยะชุมชนปลอดขยะภายใต้หลักการ 3Rs ณ ศาลาประชาคมอำเภอนาบอน จ.นครศรีธรรมราช มีผู้ร่วมรับฟัง 220 คน วันที่ 29 มีนาคม 2560

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537