ข่าวและประกาศ >> ข่าวภูมิภาค
การอบรมการจัดการขยะของท้องถิ่นกับการผลิตพลังงานจากขยะ

วันที่6 ต.ค. 2558 share facebook
การอบรมการจัดการขยะของท้องถิ่นกับการผลิตพลังงานจากขยะ ภายใต้โครงการรณรงค์ส่งเสริมการผลิตพลังงานจากขยะ โดยสำนักวิจัย ค้นคว้าพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ที่ปรึกษา ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองหนองคาย จ.หนองคาย 1 ใน 26 เทศบาลทั้วประเทศที่เข้าร่วมโครงการ วันที่ 6 ตุลาคม 2558 โดยนายกำภล เมืองโคตร นายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย ประธานเปิด

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537