ข่าวและประกาศ >> ข่าวภูมิภาค
โครงการศึกษาดูงานฯการกำจัดขยะในครัวเรือน

วันที่31 ส.ค. 2558 share facebook
ศบ.9(จ.นครศรี)
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.เขาโร อ.ทุ่งสง นำชุมชนเข้าศึกษาดูงาน ด้านพลังงานทดแทน..ภายใต้โครงการศึกษาดูงานฯการกำจัดขยะในครัวเรือน จำนวน 80 คน
โดย หศบ.9 (นายอำนวย อ๋องสุทธิ์)ได้ให้การต้อนรับ และ.ให้ความรู้แก่ชุมชน ในหัวข้อ "วิกฤติปัญหาและการจัดการขยะมูลฝอย" เมื่อวันนี้ 31 ส.ค 2558

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537