ข่าวและประกาศ >> ข่าวภูมิภาค
กิจกรรมให้ความรู้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
share facebook
ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 (จ.อุบลราชธานี) จัดกิจกรรมให้ความรู้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานแก่นักเรียน คณะครู อาจารย์ และพระภิกษุ ณ โรงเรียนเหล่างามพิทยาคม ต.เหล่างาม อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลฯ มีผู้เข้าร่วมจำนวน 220 คน

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537