en th

Create an account
Welcome, Guest
Please Login or Register.    Lost Password?
เรื่องราวสาระดีๆ ที่เป็นประโยชน์ต่างๆ
สมาชิกทุกท่านสามารถแสดงความคิดเห็นร่วมกันได้
Go to bottomPage: 12
TOPIC: วิธีคิดผลประหยัดการเปลี่ยนกับดักไอน้ำ
#1187
วิธีคิดผลประหยัดการเปลี่ยนกับดักไอน้ำ 2 Years, 10 Months ago  
เรียนคุณภิญโญ
ผมรบกวนสอบถามวิธีการคำนวณดังนี้
1.ผมได้เปลี่ยนตัวกับดักไอน้ำที่มีการรั่ว
สูตรมีดังนี้ Qs= Mst x (hg-hf)
Mst = 66.85 kg/h -----> ทาง Supp มาตรวจวัดให้
hg = หายังไงครับ พอจะเทียบตารางได้มั้ย
Hf = หายังไงครับ พอจะเทียบตารางได้มั้ย

อยากทราบผลประหยัดครับว่าคิดยังไง
รายละเอียด
ไอน้ำที่ 7 บาร์ หม้อไอน้ำ 3.6 และ 3 ตัน เครื่องจักรเปิด 24 ชม. ทำงาน 300 วัน ราคากับดักไอน้ำ ทั้งหมด 45000 บาท อุณหภูมิน้ำป้อน 90 C ใช้เชื้อเพลิงน้ำมันเตา C

2.อยากทราบวิธีคิดต้นทุนราคาไอน้ำ บาท/kgไอน้ำ คิดยังไงครับ
3.อยากทราบการคำนวณ ปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้ (l/h) คิดยังไงครับ
4.ktoe คิดยังไงครับ

ขอบคุณครับ
ปล.ข้อมูลขาดในส่วนไหนแจ้งเพิ่มเติมได้ครับ
smalltime

The administrator has disabled public write access.
 
#1202
Re: วิธีคิดผลประหยัดการเปลี่ยนกับดักไอน้ำ 2 Years, 10 Months ago Karma: 10
เรียนคุณ Smalltime ครับ
ผมขอตอบเป็นข้อๆไปนะครับ
1. จากที่ SUPP ตรวจวัดและประเมิณผลจำนวนไอน้ำรั่ว 66.85 kg/ชม และอยากทราบค่าต่างๆ ทางวิศวกรรมไอน้ำ ซึ่งผมจะให้ความหมาย หรือนิยามดังนี้..
hg = คือค่าเอนธาลปี้(หรือค่าพลังงาน) ของไอน้ำ ณ ความดันที่ผลิตนั้นๆ (ในที้นี้ 7 bar g) ซึ่งค่านี้ สะดวกที่สุด
หาได้ จากตารางไอน้ำ(steam table) ครับ ผมเปิดและอ่านได้ 2769.1 kJ/kg ครับ เราเรียกค่านี้ว่า
“ เอนธาลปี้จำเพาะของไอน้ำ”
hf = คือค่า “เอนธาลปี้จำเพาะของน้ำ” ที่ป้อนเข้าหม้อน้ำ(ในที่นี้ 90c ) ค่านี้อ่านจากตารางไอน้ำก็ได้ หรือ
คำนวณเองก็ได้(90c ก็คือ 90kcal x 4.186 kJ/kcal =376.74 kJ/kg )
2. ฉะนั้นจำนวนความร้อนของไอน้ำ ที่ 7barg จากน้ำป้อนที่ 90 c จะมีความร้อนอยู่จำนวน =2769.1-376.74
kJ/kg =2392.36 kJ/kg
3. นำจำนวนความร้อนจากข้อ2. ไปคูณกับจำนวนไอน้ำที่SUPP วัดได้ ก็จะเป็นจำนวนความร้อนที่สูญเสีย
= 66.85 x2392.36 kJ/hr เท่ากับ 159,929.266 kJ/hr
4. นำข้อมูลจากรายละเอียดมาใช้ เพื่อจะหาคำตอบ(ข้อ2&3)
- วิธีคิดหาต้นทุนของไอน้ำ(เฉพาะเชื้อเพลิงความร้อนอย่างเดียว ค่าไฟฟ้าและค่าเคมีปรับสภาพน้ำไม่นำมาคิด)
และผมเลือกใช้วิธีการหาอัตราส่วนการผลิตไอ(Evaproration ratio )โดยนำข้อมูลข้างบนมาใช้ประกอบฯ
น้ำป้อน 90c ค่า hf = 376.4 kJ/kg
ค่าความร้อนของไอน้ำที่ 7barg ค่าhg = 2769.1 kJ/kg (จากตารางไอน้ำ)
ค่าความร้อนของน้ำมันเตา C = 41100 kJ/ลิตร (พพ.จะใช้ค่าโดยประมาณนี้ )
ประสิทธิภาพการเปลียนรูปพลังงาน หรือจะเรียกว่าประสิทธิภาพหม้อน้ำก็ได้ ประเมินไว้ที่ 80%
นำค่าทั้งหมดมาคิดตามสูตร = ค่าความร้อนของ ชพ. X ประสิทธิภาพฯหม้อน้ำ / ค่าhg – ค่า hf
จะได้ = 41100 x 0.8 /(2769.1-376.4 ) kg/ลิตร
= 13.74 kg/ลิตร
หมายความว่า น้ำมันเตา 1ลิตร ผลิตไอน้ำจากน้ำร้อนที่ 90 ซ เป็นไอน้ำที่ความดัน 7 barg ได้ 13.74 kg
(คำถาม) แล้วไอน้ำ 1 ตัน(1000 kg) จะใช้น้ำมัน(เตา) เท่าได ? สมมุติราคาน้ำมันเตาลิตรละ 25 บาท.
(ตอบ) เมื่อ 1 ลิตร ผลิตไอน้ำได้ 13.74 kg
ฉะนั้นไอน้ำ 1 ตัน จะใช้น้ำมันเตา = 1000 / 13.74 ลิตร = 72.76 ลิตร
คิดเป็นเงิน 72.76 x 25 บาท = 1819 บาท /ตันไอน้ำ (ตอบ ) หรือ กิโลกรัม(ไอน้ำ) ละ 1.8 19 บาทครับ.
ขอย้อนไปตอบข้อ 1 ก่อนนะครับ เมื่อเราได้แนวทางดังกล่าวแล้ว จำนวนไอน้ำ 66.85 kg/hr จะเป็นน้ำมันเตา
เท่ากับ 66.85 / 13.74 = 4.86 ลิตร (ตอบ)
หรือ จำนวนความร้อน 159,929.26 kJ/hr หาร (41100 x 0.8) = 4.86 ลิตร ก็ได้เช่นกัน
ดังนั้นผลประหยัดที่ได้ จากการป้องกันการรั่วจากกับดักไอน้ำ ใน 1ปี = 4.86 x24x300 ลิตร/ปี (น้ำมัน)
= 35,030 ลิตร /ปี x 25 บาท/ลิตร
เป็นเงิน = 875,750 บาท (คืนทุน 0.05 ปี ประมาณ 19 วัน
5. จากคำถามข้อ3. ที่อยากทราบการคำนวณปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้ คิดอย่างไร ขอตอบว่าคงต้องนำตัวเลขการจด
บันทึกข้อมูลมาคิด(เช่น มิเตอร์น้ำ มิเตอร์น้ำมัน ) นำตัวเลขน้ำที่ป้อนเข้าหม้อน้ำ หารด้วยตัวเลขน้ำมันที่ใช้ ก็จะ
ได้อัตราส่วน(เหมือนกับ ค่า Evaproration ratio) ซึ่งค่าที่หาได้ควรจะไม่แตกต่างกับค่าEvaproration มากนัก ส่วนที่ว่าอัตราการใช้ลิตร/ชั่วโมง ก็ต้องตรวจสอบจากใบจดบันทึกรายวันแหละครับ หากทราบว่าชั่วโมงหนึ่ง
ใช้น้ำมันกี่ลิตร(ซึ่งไม่จำเป็นต้องเท่ากันทุกๆชั่วโมง เนื่องจากสภาพการผลิตและการใช้ไอน้ำมีความต้องการไม่เท่ากัน) ก็พอจะประเมินเป็นจำนวนไอน้ำ(ที่ใช้ในชั่วโมงนั้นๆ)ได้ * เรื่องนี้มีข้อสังเกตพอสมควร กรณีการนำผลการจดบันทึกมาใช้ และค่าที่ได้ มีผลแตกต่างกันมาก แต่จะไม่กล่าวในที่นี้(ใช้เวลามาก)
6. คิด ktoe คิดอย่างไร
k = kilo (ก็คือ 1000 )
t = ton (ก็คือ 1000 )
o = oil (น้ำมัน , crude oil น้ำมันดิบ)
e = Equivalent (เทียบเท่า )
แปลงให้สวย จะเรียกว่า พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ ครับ
น้ำมันดิบจะมีค่าความร้อนเฉลี่ย 8680 kcal/ ลิตร ถพ.0.86 kg/ลิตร >>10,093 kcal/kg>>
แปลงเป็นหน่วยจูล>> 10,093 x 4.186 = 42,249.39 kJ/kg
ต่อมา>> คูณ 1000 หาร 1000 >>(เท่ากับเป็นการเปลี่ยนหน่วย ) = 42,249.39 MJ/ton
ต่อมาทำหน่วย MJ>>>>GJ (หาร10000) = 42.24939 GJ/ton
แล้วถ้า 1GJ จะเท่ากับ กี่ตัน( ก็กลับเศษเป็นส่วน ) = 1/42.24939 ton
= 0.02367 ton
แต่งให้สวย(ดูง่าย ) เป็นพันตัน(ktoe) = 23.67389/10-6 (หาร 10 ยกกำลังลบ 6 )
ยกเป็นตัวอย่าง หากประหยัดพลังงานความร้อนได้ 12345 GJ/ป๊ เทียบได้เป็นกี่ ktoe ?
สูตร .......จำนวน GJ x 23.67389 /(หาร 10 ยกกำลังลบ 6 )
12345 x 23.67389 /10 -6
เทียบเท่าเป็นน้ำมันดิบ = 0.292254 ktoe ตอบ.


ส่วนไฟฟ้า ก็มีวิธีคิดแนวเดียวกันครับ
ไฟฟ้า 1 kWh = 3.6 MJ ส่วนน้ำมันดิบ 1 kg มีค่าความร้อน = 42.24939 MJ (ข้างบน)
ฉะนั้น 1 kWh = 3.6/ 42.24939 >>>>0.0852083 kg
ทำจากหน่วย kg เป็นตัน x 1000 ทำตันเป็น พันตัน x 1000 (สรุปอีก1,000,000 ) ก็จะเท่ากับ
0.00000008521 ktoe >>>ทำให้ดูง่าย >> 85.21/หาร10 ยกกำลังลบเก้า หน่วยเป็น ktoe.
ยกตัวอย่าง ประหยัดไฟฟ้า (รูปพลังงานความร้อน) 12345 GJ/ปี เทียบเป็นกี่ktoe ?
สูตร .......12345 GJ x 85.21 /(10 ยกกำลังลบ 9 )
เทียบเป็นน้ำมันดิบ = 0.0010519 ktoe ตอบ.
pinyo_t
Senior Boarder
Posts: 72
graphgraph
User Offline Click here to see the profile of this user
The administrator has disabled public write access.
 
#1203
Re: วิธีคิดผลประหยัดการเปลี่ยนกับดักไอน้ำ 2 Years, 10 Months ago  
ขอขอบคุณมากครับสำหรับคำตอบ
มีประโยชน์มากเลยครับ
ถ้าผมมีข้อสงสัยยังไงแล้วผมจะถามใหม่น่ะครับ

ยังไงก็ขอให้ผู้ที่เข้ามาอ่านได้ความรู้ไปด้วยล่ะกันครับ
smalltime

The administrator has disabled public write access.
 
#1208
ผมมีข้อสงสัย 2 Years, 10 Months ago  
เอาเป็นข้อๆน่ะครับ
1.แล้วถ้าเราไม่รอSupp มาตรวจเช็ครอยรั่วของกับดักไอน้ำ ผมพอจะวัดเองได้มั้ยครับ จะต้องใช้เครื่องมืออะไรบ้าง ถ้าไม่วัดพอจะประเมินเบื้องได้มั้ยครับ(สูตรคำนวณ)
2.การวัดท่อรั่วกับสตรีมแท็ปรั่ว ใช้สูตรการคำนวณ้หมือนกันมั้ยครับ
3.ตารางไอน้ำโหลดได้จากไหนครับ-----> ขอลิ้งค์หน่อย
4.แล้วพอมีตารางเทียบไหมครับอย่างเช่นท่อรั่วกี่ mm. เสียปริมาณไอน้ำเท่าไหร่ -----> ขอลิ้งค์หน่อย

ขอบคุณครับ -/\-
smalltime

The administrator has disabled public write access.
 
#1222
Re:ผมมีข้อสงสัย 2 Years, 10 Months ago Karma: 10
การตรวจสอบการใช้งานของSteam trap ว่ายังใช้งานได้ตามปกติ หรือไม่ เราสามารถจำแนกอาการไม่ทำงาน(เสีย) ได้
2 ลักษณะ คือ
1. เสียแล้วเปิด ทำให้สูญเสียไอน้ำตลอดเวลา
2. เสียแล้วปิด ทำให้มีปัญหากับเครื่องจักรที่ใช้ไอน้ำ(บางครั้งต้องเปิดวาล์วบายพลาส ช่วย)
การตรวจสอบอุปกรณ์ดักจับไอน้ำ มีหลายวิธีขึ้นอยู่กับความเชื่อถือได้ และความถูกต้องแม่นยำ รวมถึงทักษะ ความ
ชำนาญการณ์ของผู้ปฏิบัติ เช่น
1.ตรวจสอบโดยใช้น้ำรดบนตัวกับดักไอน้ำ หรือใช้ฝอยละอองน้ำฉีดสเปรย์ลงบนตัวกับดักไอน้ำ ซึ่ง
จะต้องใช้วิธีสังเกต และทักษะในการวินิจฉัย
2 .ใช้เครื่องมือวัดอุณหภูมิ(Thermo couple) วัดก่อน/หลัง ตัวกับดักไอน้ำ (สังเกตความแตกต่าง
ของช่วงอุณหภูมิ ) ซึ่งก็ต้องสังเกต และมีทักษะเช่นกัน
3.ใช้วิธีเฝ้าดูการระบาย(ถ้าปลายท่อเปิดก็จะสังเกตเห็นได้)
4.ใช้เครื่องมือทดสอบอัตราโซนิคทดสอบ
5.ใช้เครื่องมือชนิดพิเศษ(บริษัท ผลิตกับดักไอน้ำยี่ห้อหนึ่งผลิตใช้และจำหน่ายฯ)
ทั้ง 5 วิธีการความแม่นยำแตกต่างกันไป จากคำถาม? เราพอจะตรวจวัดเองได้ไหม ....ขอเปรียบเทียบให้เห็นความต่าง และความยาก-ง่าย ในส่วนของคอนเดนเสท กับไอน้ำรั่ว
(ส่วนของคอนเดนเสท) สมมุติว่าไอน้ำถูกใช้งานให้ความร้อนกับอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนชนิดหนึ่งไป
แล้ว(ใช้ความร้อนแฝงแล้ว) ไอน้ำจะอยู่ในรูปของเหลว หรือน้ำร้อน ซึ่งกับดักไอน้ำจะทำหน้าที่ปล่อยหรือระบายน้ำคอน
เดนเสทส่วนนี้ออกมา หากปลายท่อเปิดสู่บรรยากาศ เราสามารถหาภาชนะรองรับน้ำส่วนนี้ไปชั่งหาน้ำหนักของน้ำส่วนนี้
ได้(ถพ.น้ำ=1) และอาจจะมีไอน้ำบางส่วนที่ระเหยออกไป(ไอน้ำแฟรช) ซึ่งส่วนนี้คำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์ได้หากรู้ความดัน
ของไอน้ำ ก่อน-หลังกับดักไอน้ำ นำผลทั้งสองส่วนรวมกันก็จะรู้ปริมาณคอนเดนเสท วิธีนี้ง่ายครับ แต่หากปลายท่อ(คอนเดนเสท)ปิด หรือต่อรวมหลายๆจุด วิธีนี้ก็ตรวจสอบยากครับ
(ส่วนของไอน้ำรั่ว) การใช้งานลักษณะเดียวกัน(ข้างบน) แต่เกิดจากไอน้ำรั่วผ่านกับดักไอน้ำ (ที่ปลายท่อเปิด
เราสังเกตดัวยตาจะเห็นไอน้ำฟุ้งกระจาย(มาก-น้อย ตามสภาพ) ประเด็นก็คือเราจะประเมินจำนวนไอน้ำ หรือจะนำไอน้ำมาชั่ง ตวงวัดอย่าไร (วิธีการก็ต้องหาทางควบแน่นไอน้ำจำนวนนี้ ) หากว่าไอน้ำรั่ว(ผ่านกับดักไอฯ)และปลายเปิด เช่นนี้ เราเห็นความชัดเจน สามารถวินิจฉัยได้แน่นอน แต่หากกับดักไอน้ำรั่วและต่อลงปลายท่อปิด และมีกับดักไอน้ำต่อร่วมหลายๆจุด ก็ยากจะตอบสอบได้ และอาจจะมีผลทำให้เกิด Back Pressure ในท่อคอนเดนเสทได้

การคำนวณไอน้ำสูญเสียจากท่อรั่ว /กับดักไอน้ำ ใกล้เคียงกันครับ บางแห่งใช้กราฟเพื่อความสะดวกต่อการใช้งาน
ซึ่งCase เดียวกัน แต่ผลของจำนวนไอน้ำ(รั่ว)ไม่ตรงกันหรือใกล้เคียงกันก็มี

ส่วนข้อ 3&4 ขอผมค้น File เดิมๆดูก่อนนะครับ
pinyo_t
Senior Boarder
Posts: 72
graphgraph
User Offline Click here to see the profile of this user
The administrator has disabled public write access.
 
#1229
Re:ผมมีข้อสงสัย 2 Years, 10 Months ago  
ขอบคุณครับ
สำหรับข้อมูล ส่วนลิ้งค์ ผมจะรอน่ะครับ
smalltime

The administrator has disabled public write access.
 
Go to topPage: 12
>