en th

ลงทะเบียน

ประกาศ

ebooknew

RSS Feeds

feed-image News & Events
Ministry of Energy and Mineral Resources Republic of Indonesai ศึกษาดูงานด้านเชื้อเพลิงชีวภาพ PDF พิมพ์ อีเมล
 
news281156-0

นายทวารัฐ สูตะบุตร รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเป็นประธานเปิดการประชุมความร่วมมือและการศึกษาดูงานด้านเชื้อเพลิงชีวภาพของคณะผู้แทนจาก Ministry of Energy and Mineral Resources Republic of Indonesai ณ บริษัท ราชบุรีเอทานอล จำกัด อ. บ้านโป่ง จ. ราชบุรี พร้อมรับฟังการบรรยาย ในหัวข้อเรื่อง “Biofuel Policy in Thailand” จากผู้แทน พพ. และ” มุมมองของภาคเอกชนไทยในธุรกิจใบโอเอทานอล”จากผู้แทนหน่วยงานภาคเอกชน ณ ห้องประชุม บุญรอด-นิธิพัฒน์ เมื่อวันที่ 28 พฤษจิกายน 2556


 
“โครงการรณรงค์เครือข่ายความร่วมมือการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร” PDF พิมพ์ อีเมล
 
news231156-0

นายทวารัฐ สูตะบุตร รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน นำเครือข่ายความร่วมมือการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร ศึกษาดูงานอาคารนำร่องด้านการจัดการพลังงานในรูปแบบสุทธิเป็นศูนย์หรือเกือบเป็นศูนย์ Zero Carbon/Near Zero Carbon ณ บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บริษัท สยามแมคโคร จำกัด (มหาชน) และ เกาะหมาก Low Carbon ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้ “โครงการรณรงค์เครือข่ายความร่วมมือการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร” วันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2556


 
“Big Data….การสื่อสารสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม” PDF พิมพ์ อีเมล
 
news201156-0

นายทวารัฐ สูตะบุตร รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานเปิดงาน แนะนำโครงการและกล่าวต้อนรับผู้ประชุมเสวนารับฟังความคิดเห็นสื่อมวลชน ครั้งที่ 1พร้อมเสวนา ประเด็น “Big Data….การสื่อสารสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม” ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้ โครงการรณรงค์สร้างเครือข่ายและขยายความร่วมมือการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร ณ ธนาคารไทยพานิชย์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556


 
Roof top in Thailand Solar PV The Big Change for all and Sustainability Energy PDF พิมพ์ อีเมล
 
1news201156-0

นายประมวล จันทร์พงษ์ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธาน เปิดการสัมมนา Roof top in Thailand Solar PV The Big Change for all and Sustainability Energy และปาฐกถาพิเศษ “นโยบายรัฐ ขับเคลื่อนไทยไปสู่การเป็นผู้นำพลังงานทดแทนแห่งอาเซียน” ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพฯ (ห้อง Magic 2 ชั้น 2) เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2556


 
พพ. เปิดตัวสื่อประชาสัมพันธ์ “ไบโอแก๊สเซฟตี้” PDF พิมพ์ อีเมล
 
news181156-0

นายกุศล ชีวากร ผู้อำนวยการสำนักวิจัย ค้นคว้าพลังงาน เป็นประธานในงานเปิดตัวสื่อประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์ความปลอดภัยจากการผลิตและใช้ก๊าซชีวภาพ “ไบโอแก๊สเซฟตี้” โดยจัดทำเป็นสื่อสารคดีและการ์ตูนแอนิเมชั่นให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตและการใช้ก๊าซชีวภาพอย่างถูกต้องและปลอดภัย เสียงบรรยาย 5 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย พม่า ลาว เขมร และยาวี เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ที่จะทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานทั้งเข้าและออกจากประเทศไทยมากขึ้น เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 ณ ฟาร์มโชคชัย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา


 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 25 จาก 93
>