en th

ลงทะเบียน

ประกาศ

ebooknew

RSS Feeds

feed-image News & Events
โครงการอนุรักษ์พลังงานระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน PDF พิมพ์ อีเมล
 
news100257-0

นายประมวล จันทร์พงษ์ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และ นายแพทย์รัชช สมบรูณสิน ประธานกรรมการบริหาร รพ. รามคำแหง ลงนามบันทึกความร่วมมือ ระหว่าง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กับ กลุ่มโรงพยาบาลรามคำแหง โครงการอนุรักษ์พลังงานระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลรามคำแหง อาคาร B เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557


 
โครงการทบทวนมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานของผลิตภัณฑ์ที่มีประกาศกฎกระทรวงฯ PDF พิมพ์ อีเมล
 
news050257-0

นายประมวล จันทร์พงษ์ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานเปิดสัมมนา ประชาพิจารณ์ในโครงการทบทวนมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานของผลิตภัณฑ์ที่มีประกาศกฎกระทรวงฯ เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ติดฉลาก เบอร์ 5 ซึ่งเป็นฉลากประหยัดพลังงานให้มีประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงานมากขึ้นกว่าในปัจจุบัน ซึ่งนำเสนอผลการศึกษาโครงการโดยทีมวิจัยจากสถาบันไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ในหัวข้อเรื่อง การปรับปรุงเกณฑ์ประสิทธิภาพพลังงานผลิตภัณฑ์กระติกน้ำร้อนไฟฟ้า เครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้า พัดลมไฟฟ้า ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557


 
การประชุมโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในอาคารธุรกิจ PDF พิมพ์ อีเมล
 
news040257-0

นายประมวล จันทร์พงษ์ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเป็นประธานการประชุมโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในอาคารธุรกิจ (Promoting Energy Efficiency in Commercial Buildings, PEECB) ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนบางส่วนจาก UNDP และกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (GEF) โดยจะจัดทำกรอบนโยบายด้านประสิทธิภาพพลังงานในอาคารและวิธีการอนุรักษ์พลังงานเพื่อเพิ่มความตระหนักรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีและแนวทางปฏิบัติในการประหยัดพลังงานภายในอาคาร การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งที่ 1/57 ณ อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557


 
รับเชิญ เป็นกรรมการตัดสิน โครงการ SGC Energy Award 2014 PDF พิมพ์ อีเมล
 
news030357-0

นายทวารัฐ สูตะบุตร รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ได้รับเชิญจากบริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) หรือ SCG เป็นกรรมการตัดสิน โครงการ SGC Energy Award 2014 ซึ่งวัตถุประสงค์ก็เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานได้มีส่วนร่วมและริเริ่มในการจัดการพลังงาน และดำเนินโครงการอนุรักษ์พลังงาน ให้สามารถต่อยอดไปสู่การแข่งขันในระดับประเทศ ระดับอาเซียน และระดับนานาชาติ โดยแบ่งการประกวดออกเป็น 2 ประเภทคือ การจัดการพลังงาน ระดับโรงงานหรืออาคาร และโครงการด้านการอนุรักษ์พลังงาน ณ สำนักงานใหญ่ เอสซีจี บางซื่อ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2557


 
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์ออมทรัพย์ พพ. PDF พิมพ์ อีเมล
 
news030357-0

นายประมวล จันทร์พงษ์ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เพื่อสรุปผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา พร้อมเลือกตั้งคณะกรรมการชุดที่ 20 โดยครั้งนี้ นายทวารัฐ สูตะบุตร รองอธิบดี พพ. ได้รับคัดเลือกเป็นประธานกรรมการฯ เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2557


 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 25 จาก 100
>