en th

ลงทะเบียน
savenew

ประกาศ

ebooknew

RSS Feeds

feed-image News & Events
โครงการศึกษาความเป็นไปได้การพัฒนาเมืองสงขลาให้เป็นเมือง คาร์บอนต่ำ PDF พิมพ์ อีเมล
 
news070557-1

นายทวารัฐ สูตะบุตร รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน พร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดสงขลานำเสนอรายละเอียดโครงการศึกษาความเป็นไปได้การพัฒนาเมืองสงขลาให้เป็นเมือง คาร์บอนต่ำ โดยมีนายพิรสิญจ์ พันธุ์เพ็ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาและนายสมศักดิ์ ตัณติเศรณีนายกเทศมนตรีนครสงขลา ร่วมให้การต้อนรับและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟังโดยพร้อมเพรียงกัน เมื่อวันที่16 พฤษภาคม 2557


 
เปิดโครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ปี 2557 PDF พิมพ์ อีเมล
 
news230557-1

นายธรรมยศ ศรีช่วย รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานเปิดโครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ปี 2557 พร้อมมอบโล่เชิดชูเกียรติแก่ผู้ประกอบการ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านและสถานประกอบการด้านการผลิตอาหารอบแห้ง ที่ประสบผลสำเร็จภายใต้โครงการจำนวน 5 รายและชี้แจงรายละเอียดของโครงการและแนวทางการวิธีการให้การสนับสนุนโดยผู้แทนจาก พพ.ณ โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2557


 
โครงการนำร่อง ส่งเสริมระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเรือนกระจก PDF พิมพ์ อีเมล
 
news070557-1

นายธรรมยศ ศรีช่วย รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเยี่ยม ศูนย์การแพทย์แผนไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งได้รับ ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเรือนกระจก ภายใต้โครงการนำร่อง ส่งเสริมระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเรือนกระจก สำหรับชุมชน ปี 2555 ซึ่งผลิตยาประเภทสมุนไพร ภายใต้มารตฐาน GMP โดยมีรายได้มากกว่า 3000,000 ต่อปี ณ โรงพยาบาลกุดชุม จ. ยโสธร เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2557


 
สัมมนาวิชาการกิจกรรมประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กลุ่มอาคาร/สำนักงาน PDF พิมพ์ อีเมล
 
news070557-1

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) จัดสัมมนาวิชาการกิจกรรมประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กลุ่มอาคาร/สำนักงาน ร่วมกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท โดย นายโกมล บัวเกตุ ผู้อำนวยการกลุ่มกำกับการอนุรักษ์พลังงาน ผู้แทนจาก พพ. และ ดร.ณีณา สวัสดิ์สรรพ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผู้แทนมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ร่วมเป็นเกียรติฟังบรรยายจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ สุรวัฒน์ ชมภูพงศ์ ผู้แทนผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ และ อาจารย์ เชฎฐ์ ทับทอง ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านอนุรักษ์พลังงาน ผู้แทนจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ในหัวข้อ "การสร้างจิตสำนึกประหยัดพลังงานแก่บัณฑิตอย่างสร้างสรรค์” และ "สร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่อง อนุรักษ์พลังงานนั้นง่ายนิดเดียว" ณ อาคาร ดร.เจริญ คันธวงศ์ ห้องสัมมนา 3 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2557


 
เปิดโครงการสนับสนุนการลงทุนเพื่ออนุรักษ์พลังงาน กลุ่มที่ 2 PDF พิมพ์ อีเมล
 
news070557-1

นายยศพงศ์ คุปตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.)เปิดสัมมนา “โครงการสนับสนุนการลงทุน เพื่อปรับเปลี่ยน ปรับปรุง เครื่องจักร วัสดุอุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน” กลุ่มที่ 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกและภาคใต้ณ โรงแรม เอ-วัน เดอะรอยัลครูส พัทยา จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2557


 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 25 จาก 36
>