en th

ลงทะเบียน

ประกาศ

ebooknew

RSS Feeds

feed-image News & Events
ติดตามผลการดำเนินงานความก้าวหน้าโครงการ PDF พิมพ์ อีเมล
 
news171156-0

ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และคณะ ได้เดินทางไปติดตามผลการดำเนินงานความก้าวหน้าโครงการท่อแก๊สชีวภาพและบ่อแก๊สเฉลิมพระเกียรติเพื่อลด LPG ในครัวเรือน ณ อบต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง โดยครั้งนี้ได้มีโอกาสพบผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง (นายเสรี ศรีหะไตร) และ อบจ.พัทลุง(นายวิสุทธิ์ ธรรมเพชร) เพื่อหารือถึงปัญหา และแนวทางในการสนับสนุน ส่งเสริมผลักดันให้โครงการ บรรลุวัตถุประสงค์ในการเป็นหมู่บ้านปลอด LPG แห่งแรกของประเทศไทย ระหว่างวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2556


 
ชี้แจงโครงการก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน PDF พิมพ์ อีเมล
 
news151156-0

นายกุศล ชีวากร ผู้อำนวยการสำนักวิจัย ค้นคว้าพลังงาน เปิดการสัมมนาเพื่อชี้แจงรายละเอียด โครงการศึกษา วิจัย ต้นแบบ วิสาหกิจชุมชนพลังงานสีเขียวจากพืชพลังงาน (ก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน) ณ ห้องประชุมบุญรอด-นิธิพัฒน์ ชั้น 11 อาคาร 7 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556


 
แถลงข่าว ASEAN SHINE PDF พิมพ์ อีเมล
 
news141156-0

นายทวารัฐ สูตะบุตร รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานเปิดงาน แถลงข่าว ASEAN SHINE โครงการริเริ่มการทำมาตรฐานประสิทธิภาพด้านพลังงานสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าหนึ่งเดียวภูมิภาค ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556


 
ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำ พพ. PDF พิมพ์ อีเมล
 
news121156-0

นายไกรฤทธิ์ นิลคูหา อดีต อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ในฐานะประธานคณะกรรมการจริยธรรมประจำ พพ. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำ พพ. ครั้งที่ 1 / 2557 เพื่อพิจารณาดำเนินงานตามกรอบอำนาจหน้าที่ โดยได้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของ พพ. รวมทั้งรับทราบผลการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ 2556 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 604 อาคาร 7 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2556


 
โครงการ พลังคิด สกิดโลก PDF พิมพ์ อีเมล
 
2news121156-0

พล.ต.ท.วิเชียรโชติ สุกโชติรัตน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพลังงาน เป็นประธานเปิดงาน แถลงข่าวซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง กระทรวงพลังงาน และกระทรวงศึกษาธิการ และเปิดโครงการ พลังคิด สกิดโลก โดยมี นายสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ ปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิการยน 2556


 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 25 จาก 91
>