en th

ลงทะเบียน
อนุรักษ์พลังงาน PDF พิมพ์ อีเมลถาม
ขอสอบถามโครงการส่งเสริมวัสดุ และอุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานดังนี้ครับ
1. มาตรการที่เข้าร่วมโครงการจำเป็นจะต้องเป็นมาตรการที่อยู่ใน 11+6 หรือไม่ครับ ถ้าหากจะเปลี่ยนจากอุปกรณ์ Shell & tube Heat Ex. เป็น Plate Heat Ex. จะเข้าร่วมโครงการนี้ได้หรือไม่
2. จำนวนเงินสนับสนุนคิดจากเงินลงทุนจริงใช่หรือไม่ครับ
3. กรณี Heat Recovery สามารถออกแบบอุปกรณ์เองได้หรือไม่ครับ
4. ถ้าอยากทราบรายละเอียดของแต่ละมาตรการจะสามารถค้นหาได้ที่ไหนครับ
5. ในกรณีฉนวนกันความร้อนสามารถนำไปใช้ทดแทนฉนวนเดิมที่เสื่อมสภาพได้หรือไม่ครับ
ขอบพระคุณครับ
ตอบ
โครงการส่งเสริมและ วัสดุอุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
สามารถเข้าร่วมโครงการได้ไม่จำเป็นต้องอยู่ในมาตรการ 11+6 ได้ครับถ้ามีผลของการประหยัด โดยที่ทาง พพ. จะให้เงินสนับสนุน 20% ของเงินลงทุนจริง ขั้นต่ำที่ 5หมื่นบาท/ราย ในกรณีที่ออกแบบเอง ทางผู้เข้าร่วมโครงการฯแสดงวิธีการคำนวณหาผลประหยัด (เอกสารด้านเทคนิคอย่างละเอียด) เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา สามารถสอบถามได้ที่ www.dede-subsidy.com
หรือที่ปรึกษาโครงการ 02-564-2682, 080-262-8998 ,089-780-4578
ถาม
พอดีบริษัทฯ จะจัดสัปดาห์การอนุรักษ์พลังงานขึ้น แต่ไม่มีสื่อและโปสเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงานนะครับ อยากทราบว่าจะสามารถไปขอรับ หรือ ยืม ได้ที่ไหนบ้างครับ
ตอบ
ติดต่อขอรับได้ที่ หน่วยลูกค้าสัมพันธ์ พพ. อาคาร8 ชั้น1 หรือโทรสอบถามได้ที่ คุณอุบลรัตน์ โทร 02-223-7474 หรือโทร 02-223-0021 ต่อ 1665-67 ค่ะ
ถาม
ทางบริษัท MAPP ต้องการทำระบบอนุรักษ์พลังงานให้ถูกต้องตามกฏหมายและต้องการดูบริษัทอื่นเป็นตัวอย่าง ทางบริษัทจึงอยากรบกวนบริษัทใดบ้างที่มีการทำระบบดังกล่าว เพื่อขอเข้าไปศึกษาดูงาน เเละนำมาใช้ที่บริษัท มีที่ไหนแนะนำบ้างครับ
ตอบ
เข้าใจว่าบริษัทฯน่าจะเป็นโรงงานควบคุม ปัจจุบัน พพ.ได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาเข้าไปดูแลเป็นพี่เลี้ยงให้กับอาคารและโรงงานควบคุมทั่วประเทศเพื่อให้มีการดำเนินการจัดการพลังงานที่ถูกต้อง โดยมีคู่มือระบุขั้นตอนต่างๆอย่างชัดเจน ที่ปรึกษาจะแบ่งงานกันตามภูมิภาคต่างๆ อาคาร3กลุ่ม ได้แก่ บ.เอเบิล คอนซัลแตนท์ 2กลุ่ม และ บ. ไดเร็กชั่นแพลน สำหรับที่ปรึกษาโรงงานมี 4 กลุ่ม ได้แก่ ศูนย์อนุรักษ์พลังงานแห่งประเทศไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บ.ไออีซีเอ็ม และมจธ ดังนั้น คุณสามารถติดต่อประสานงานกับอาคารที่รับผิดชอบอยู่โดยตรงได้เลย หรือถ้าไม่มี ที่ปรึกษารายใดเข้าไปดูแล ขอให้แจ้ง Tsic ให้กับ สำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงานทราบทันทีจได้ประสานงานให้ต่อไป
ถาม
เจ้าหน้าที่อนุรักษ์พลังงาน คือ น้องเขาจบครูมาใช่ แต่น้องเขาได้มีการอบรมในหัวข้อ การจัดการพลังงานไปแล้ว พร้อมทั้งมีประสบการณ์การทำงาน 5 ปี ไม่ทราบว่าสามารถแต่งตั้งได้ไหม หากไม่สามารถแต่งตั้งได้ จะต้องไปอบรมเพิ่มเติมได้หรือไม่ หากอบรมจะต้องไปอบรมในหัวข้อใดบ้าง
ตอบ
การอบรมหลักสูตร การจัดการพลังงาน ไม่สามารถนำมาแต่งตั้งเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานได้ค่ะ ถึงจะมีประสบการณ์การทำงานมา 5 ปีแล้วก็ตาม เนื่องจากผู้ที่จะเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานจะต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
1. เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและมีประสบการณ์การทำงานในโรงงานหรืออาคารอย่างน้อย 3 ปี โดยมีผลงานด้านการอนุรักษ์พลังงานตามการรับรองของเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม
2. เป็นผู้ได้รับปริญญาทางวิศวกรรมศาสตร์ หรือทางวิทยาศาสตร์ โดยมีผลงานด้านการอนุรักษ์พลังงานตามการรับรองของเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม
3. เป็นผู้สำเร็จการฝึกอบรมด้านการอนุรักษ์พลังงานหรือการฝึกอบรมที่มีวัตถุประสงค์คล้ายคลึงกันที่อธิบดีให้ความเห็นชอบ
4. เป็นผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส หรือการฝึกอบรมที่มีวัตถุประสงค์คล้ายคลึงกันที่อธิบดีให้ความเห็นชอบ
5. เป็นผู้สอบได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดจากการจัดสอบผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน ซึ่งจัดโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ถาม
จากที่ผมได้สอบถามโครงการพลังงาน ไม่ทราบว่าโครงการเริ่มเมื่อไรครับ และหากต้องการสมัครเข้าร่วมโครงการติดต่อยังไงครับ
ตอบ
โครงการ ฯ คาดว่าจะเริ่มประมาณเดือน ตุลาคม 2553 ครับ
ถ้าเป็นโรงงานควบคุมฯ ให้ส่งใบสมัครมาที่ พพ.
หรือ โทร สอบถามก่อนก็ได้ครับ ที่กลุ่ม วิชาการฯ ของพพ.
ยินดีตอบทุกคำถามที่สงสัยครับ
ถาม
ผมอยากทราบว่าตอนนี้กระทรวงพลังงานยังมีโครงการที่ส่งผู้เชียวชาญเข้าไปในสถานประกอบการเพื่อชี้แนะเรื่องลดค่าค่าใช้จ่ายด้านพลังงานอยู่หรือเปล่า
ตอบ
ยังมีอยู่ครับ
1 โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในกระบวนการผลิตของโรงงานควบคุมประเภท
1.1โลหะมูลฐาน
1.2 ผลิตภัณฑ์โลหะและเครื่องจักรอุปกรณ์
2 โครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วม SME (ไม่ใช่โรงงานควบคุม)
3 โครงการที่ปรึกษาตรวจสอบ การสนับสนุนการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.2535 (ACs)
ถาม
ทางบริษัท ได้มีการรับพนักงานมาทำงานและอยากให้พนักงานทำงานเป็นเจ้าหน้าที่อนุรักษ์พลังงานด้วย ( ทางบริษัท มีเจ้าหน้าที่อนุรักษ์อาวุโสแล้ว ) ซึ่งน้องเขาผ่านการอบรมเกี่ยวกับอนุรักษ์พลังงานแล้ว และจบครูมา และมีประสบการณ์การทำงานมา 5 ปี ซึ่ง สามารถแต่งตั้งได้ไหม และจะต้องอบรมเพิ่มได้หรือไม่ ในการแต่งตั้ง
ตอบ
เจ้าหน้าที่อนุรักษ์พลังงานที่ถามมา หมายถึง ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานใช่ไหมค่ะ ถ้าใช่ ผู้ที่ถูกแต่งตั้งจะต้องผ่านการอบรมหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน หากเป็นหลักสูตรอื่นต้องโทรสอบถามก่อนค่ะ ที่หมายเลข 02 2261770 แต่จากที่แจ้งมาถ้าจบครูมาไม่น่าจะผ่านการอบรมหลักสูตรที่จะแต่งตั้งเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานน่าจะเป็นหลักสูตรอื่นมากกว่าค่ะ เพราะสาขาครูที่จบมาไม่สามารถสมัครอบรมหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานและไม่สามารถแต่งตั้งเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานได้ค่ะ
สามารถดูรายละเอียดการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงานและคุณสมบัติของผู้รับผิดชอบได้ที่ www.dede.go.th/dede/index.php?id=68
ถาม
อยากทราบการรายละเอียดเกี่ยวกับการการขอเงินลงทุนโครงการอนุรักษ์พลังงานหน่อยครับ
พอดีกิจการของบริษัทฯ กำลังจะเปลี่ยนการผลิตจากการใช้นำมันเตามาเป็นเเก๊สธรรมชาติแทน
จึงอยากจะเข้าร่วมโครงการนี้ต้องดำเนินการอย่างไรบ้างครับรบกวนตอบด้วยนะครบ
ตอบ
กองทุนฯที่กล่าวถึงน่าจะเป็น" โครงการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษ์พลังงานฯ " โดยย่อ ก็คือสถานประกอบ
การจัดทำโครงการฯด้านพลังงาน เสนอผ่านธนาคาร **หากโครงการฯเข้าเกณฑ์ กติกา*** ก็สามารถนำเงินนี้ไปใช้
บริหารโครงการฯได้ โดยเงินต้นเป็นเงินของกองทุน ที่พพ. บริหาร ส่วนดอกเบื้ย(ห้ามธนาคาร** ไปกำหนดกับสถาน
ประกอบการเกินกว่า 4% ) รายละเอียดต่าง ๆน่าจะศึกษาที่เว็ปของ พพ.ได้(ตัววิ่งด้านขวามือ www.dede.go.th
หรือธนาคาร** ที่เข้าร่วมโครงการนี้ได้
ส่วนกองทุนอื่นๆ(กู้ยืม)ก็ขึ้นอยู่กับ วัตถุประสงค์ของ
กองทุนฯนั้น ๆครับ
ถาม
รบกวน คุณผู้ประสานงาน ส่งเกมส์มาที่ e-mail นี้ด้วยนะคะ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน ขอบคุณล่วงหน้าคะ
ตอบ
ถาม
เนื่องด้วยทางโรงงานผมจะทำการอบรมพนักงาน เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานภายในโรงงาน ตามกฏหมายโรงงานควบคุมครับ ไม่ทราบว่าทางกรม มีแจก หรือจำหน่าย เพื่อปลูกจิตสำนึกการอนุรักษพลังงานไหมครับ .
ถ้ามีผมสามารถติดต่อได้ที่ไหนครับ
ตอบ
แนะนำคุณอำนาจ ติดต่อไปที่ สพบ.นั้นแหละครับ
ติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อน 0-2577-7035/41 แจ้งความ-
ประสงค์ที่ต้องการ(ทำกิจกรรม) ดูตัวอย่างสื่อ(ต่าง ๆ)
อาจจะขอคัดลอก หรือขอยืม(หากมีให้ยืมได้ เช่น
Roll Up ) หรือตัวอย่าง VCD เป็นต้น ครับ
(ลองถาม อ.มนัสวี ดูก็น่าจะได้ครับ เผอๆ อาจแนะนำ
วิทยากรไปเพิ่มเติมความรู้ความเข้าใจ ในการสร้าง
จิตสำนึกให้กับพนักงานฯ อีกด้วยครับ ((คิดว่าโรงงาน
คงไม่ไกลกรุงเทพฯมากนัก))
ถาม
รบกวนช่วยส่งเมล์ให้ด้วยครับ ที่บริษัทจัดกิจกรรมเหมือนกันครับ
E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน ขอบคุณครับ
ตอบ
ถาม
จะทราบได้อย่างไรครับว่าบริษัทฯต้องเข้าข่ายต้องปฏิบัติตามพรบ.การอนุรักษ์พลังงาน ขอบคุณครับ
ตอบ
ก่อนอื่นก็ต้องตรวจสอบว่า....
1. เรามีการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า(จะกี่ลูกก็ตาม ที่อยู่ภาย
ใต้บ้านเลขที่เดียวกัน รวมกันแล้วสูงเกินกว่า 1175 kVA
ส่วนจะใช้ไฟฟ้า มากหรือน้อย ไม่เกี่ยว เกณฑ์ใช้ kVA ติด
ตั้ง หรือมีการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าสูงเกินกว่า 1000 kW
ก็ถือว่าเป็นหรือเข้าข่ายโรงงาน/อาคารควบคุม )
2. กรณีมีการใช้พลังงานสิ้นเปลือง(พวกผลิตภัณฑ์ปิโตร
เลียมฯ ) เกิน 20 ล้านแมกะจูล ขึ้นไปในรอบหนึ่งปีที่ผ่าน
มา(1 มค ถึง 31 ธค) นำมาคิค วิธีการก็คือนำจำนวน
เชื้อเพลิงทั้งหมด ในหนึ่งปี คูณค่าความร้อนของชนิด
เชื้อเพลิงนั้นๆ(ในหน่วยของแมกกะจูล) และคูณด้วย
factor การเปลี่ยนรูปพลังงานคือ0.45 ได้เท่าไหร
รอรวมกับการแปลงหน่วยของหน่วยของไฟฟ้า(kWh)
ในรอบ 1ปีที่ใช้ผ่านมาเช่นกัน โดยเอาจำนวนหน่วย
ของไฟฟ้าทั้งหมด คูณ3.6 (แมกกะจูล) ผลที่ได้นำไป
รวมกับตัวเลขของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมข้างต้น ..
หากตัวเลขผลรวมนี้เกินกว่า 20 ล้านแมกกะจูล...
ก็(ให้เข้าใจว่า..)เป็นโรงงาน/อาคารควบคุม(ไว้ก่อน)
[ น้ำมัน หรือ NG สำหรับรถบรรทุก เข้าออกฯ ไม่นำ
มาคิดนะครับ ]
3. หากไม่มั่นใจในการวินิจฉัยเบื้องต้นเอง ปรึกษา
หน่วยลูกค้าสัมพันธ์ของ พพ.ได้ครับ
ถาม
ตามที่ได้มีการจัดการสัมมนาเรื่อง“แนวทางการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535
และกฎหมายที่ปรับปรุงใหม่” ซึ่งเป็นเนื้อหาที่กระชับเกินไป ทำให้ทางผู้บริหารของเรามีความสนใจในพ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
และกฎหมายฉบับเดิม ฉบับที่ปรับปรุงใหม่ เพื่อที่จะศึกษาข้อมูล ดังนั้นจึงอยากให้ทางกองฝึกอบรม หรือ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
จัดอบรมเรื่องของพ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและกฎหมายฉบับเดิม ฉบับที่ปรับปรุงใหม่
ตอบ
ผมเข้าใจว่าทางที่ปรึกษาฯ (ที่ พพ.มอบหมาย) ให้อบรม
หรือบรรยาย เนื้อหาเกี่ยวกับ พ.ร.บ. การส่งเสริมการ-
อนุรักษ์พลังงาน คงอธิบายความเป็นมา (ของเดิม) และ
ฉบับที่ได้มีการแก้ไข( เนื้อหาสาระ พร้อมจัดทำ ตาราง
เปรียบเทียบ เนื้อหา อะไรคงเดิม อะไรแก้ไขใหม่ รวมถึง
มีกิจกรรมอะไรบ้างได้ยกเลิกไป มีกิจกรรมใหม่อะไรที่เพิ่ม
ขึ้นมา) หากผู้บริหารต้องการศึกษา เรียนรู้ที่มาที่ไปเกี่ยว
กับ พ.ร.บ. ฯ พ.ร.ฎ. รวมถึงกฎกระทรวง ฯลฯ เข้าใจว่า
กองฝีก(ชื่อเดิม ปัจจุบัน เปลี่ยนเป็น สำนักพัฒนาทรัพยา
กรบุคคลด้านพลังงาน ) ก็คงประสาน และอำนวยความต้อง
การดังกล่าวให้ได้ครับ แจ้งความต้องการไปที่ 0-2577-7035-41
ถาม
ขอโปสเตอร์อนุรักษ์พลังงาน เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ในกับพนักงาน ของบริษัท Inoac Industries (Thailand) co.,ltd. 515 หมู่ 9 ถ.กบินทร์บุรี-โคราช ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110 หรือ ส่ง File มาที่ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
ตอบ
ลองสอบถามที่ สพบ. ด้วยเลย เมื่อสอบถามโปรแกรม
การฝึกอบรมฯ ตามกระทู้# 09489
ถาม
ขอความอนุเคราะห์โปสเตอร์อนุรักษ์พลังงาน เพื่อใช้ในการเรียนการสอนวิชาการพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี
139 ถ. สระแก้ว - ป่าหวาย ต. ป่าตาล อ.เมือง จ. ลพบุรี 15000
ตอบ
ขอแนะนำ ลองประสานไปที่ สพบ. น่าจะมีสื่อลักษณะ
อื่น ๆ มากกว่าโปสเตอร์นะครับ 02 -577-7035/41
* สพบ. สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน
อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ
ตำบล คลองห้า อำเภอคลองหลวง
ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0-2577-7035-41
โทรสาร 0-2577-7047
ถาม
เนื่องจากทางบริษัทจะมีการจัดสัปดาห์อนุรักษ์พลังงาน ซึ่งจะมีการเล่นเกมส์ชิงรางวัล จึงอยากขอคำแนะนำ และขอตัวอย่างเกมส์ และคำถามต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน ใครทราบหรือเคยจัดงานลักษณะนี้ช่วยแนะนำหน่อยครับ
ตอบ
ได้ส่ง mail ไปแล้วนะคะ
ถาม
การเสนอโครงการอนุรักษ์แล้วสามารถขอลดภาษีได้อย่างไร
ตอบ
ถาม
การจัดทำเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงานเป็นการทำของปีที่กำลังดำเนินการอยู่หรือทำเพื่อเป็นแผนงานในปีหน้าครับแผนที่จะส่งในเดือน มกราคม 54เป็นของปี53หรือ54ครับ
ตอบ
การจัดทำเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงานเป็นการทำของปีที่กำลังดำเนินการอยู่ แผนที่จะส่งในเดือน มีนาคม 54เป็นแผนที่ดำเนินการของปี53 อย่างไรก็ตาม พพ.ขอให้ช่วยจัดส่งข้อมูลของปี 51 52 มาด้วยเพื่อจะได้จัดทำ Feedback Report กลับไปให้
ถาม
ถ้าทีมงานอนุรักษ์พลังงานของโรงงาน
ต้องการไปดูงานเกี่ยว
1.'ระบบการจัดการพลังงาน' และ
2.'เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับระบบการประหยัดพลังงาน'
จะติดต่อได้ที่ไหน หรือหน่วยงานไหนบ้างครับ
ขอบคุณครับ
ตอบ
สถานประกอบการ(โรงงาน/อาคาร)บางแห่งมีความ
พร้อม และเปิดให้ผู้สนใจหรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องในกิจกรรม
ที่สถานประกอบการ กำลังดำเนินการอยู่ เข้าชมได้
แต่บางแห่ง อาจจะไม่พร้อม เนื่องจากข้อจำกัดบางประการ
โอกาสที่จะเยี่ยมชมเป็นหมุ่คณะผมว่า...
1. สถานที่ราชการบางแห่งที่เปิดให้ชม
- Display Center ด้านเทคโนโลยี
2. สอบถามที่หน่วยงานบางแห่ง จัดไปชมและดูงาน
( เช่น ศูนย์อนุรักษ์ฯ ว.ส.ท. สสท. ชมรมผู้รับผิดชอบ
พลังงาน หรืออาจจะมีบางคณะของสถาบันบางแห่ง
จัดขึ้น )
3. กลุ่มเป้าหมายบางแห่ง ที่มีข้อตกลง(กับภาครัฐ) ที่
จะต้องเปิดให้ผู้ที่สนใจ เข้าเยี่ยมชมได้ ยกตัวอย่าง เช่น
โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ( ตัวอย่าง
โครงการลดภาษี โครงการเทคโนโลยีเชิงลึก โครงการ
เงินทุนหมุนเวียน พลังงานทดแทน เป็นต้น ) และอาจ
รวมถึง โครงการประกวดโรงงาน/อาคาร อุตสาหกรรม
ดีเด่น
4. อื่นๆ ก็คงจะต้องติดตามที่เว๊ปนี้แหละครับ รวมถึง
การจัดให้มีนิทรรศการ เทคโนโลยี ตามศูนย์ฯแสดงใหญ่ๆ
ถาม
สวัสดีครับแบบบ้านอนุรักษ์พลังงานสามารถ Download นำมาก่อสร้างได้เลยหรือเป่ลาครับ และราคาค่าก่อสร้างณ.ปัจจุบันประมาณเท่าไหร่แล้วครับ( รูปแบบ B บ้านเดี่ยว 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ )ผมเห็นแต่ราคาเมื่อปี 47 ราคา 1.38 ล้านบาท.
ตอบ
สามารถ download ยืนขอก่อสร้างได้เลยครับ ส่วนราคาค่าก่อสร้าง ณ ปัจจุบันนี้อยู่ที่ประมาณ 2.1 ล้านบาทครับ(ประเมินตามราคากลาง)สอบถามได้ที่ 02-2263567
ถาม
ไม่ทราบว่าโครงการอนุรักษ์พลังงาน
ที่เคยมีมา ยังมีเปล่า และโรงงานที่เคยเข้าร่วม
แล้วเข้าร่วมอีกได้เปล่า
ตอบ
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงานยังคงมีอยู่
ครับ(ตราบใดที่มนุษย์ยังต้องค้นหา - ผลิต -ใช้พลังงาน
กันอยู่)
1. หากหมายถึง การตรวจวิเคราะห์การใช้และการ
ประหยัดพลังงาน และจัดทำรายงานให้ ลักษณะนี้
(เกือบจะ)ไม่ได้ดำเนินการแล้ว
2. แต่เปลี่ยนรูปแบบเป็นโครงการอนุรักษ์พลังงาน
แบบมีส่วนร่วม(หรือ VE) โดยสถานประกอบการ
จัดทีมงาน เข้าร่วมกับทีมที่ปรึกษาทำงานร่วมกัน
โครงการนี้ยังพอมีอยู่ แต่ก็งวดเข้าทุกที่แล้ว
3. ต่อมาก็มีโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
อย่างต่อเนื่อง(หรือจะเรียกว่า VE ต่อยอด) โครง
การนี้ยังอยู่ในระหว่างดำเนินการอยู่ กลุ่มสถานประ
กอบการคือผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการ VE กับ พพ.
มาก่อน โครงการนี้มิได้เน้นด้านพลังงานเพียงอย่าง
เดียว แต่จะดูทั้งระบบทั้งโรงงาน เช่น กระบวนการ
ผลิต การสูญเสียจากสาเหตุต่าง ๆ การเสียเวลาโดย
ไม่ได้ใช้ประโยชน์ การเดินเครื่องจักรเกินการใช้งาน
ฯลฯ โครงการนี้ได้กลุ่มเป็หมาย หรือลูกค้าครบแล้ว
จะขยายผลต่อไปหรือไม่? คงต้องรอประเมินผลก่อน
4.ส่วนโครงการอื่นๆ ก็พอมีอยู่เป็นการเน้นที่ตัว
อุปกรณ์หลักๆ เช่น โครงการเฉพาะหม้อน้ำและระบบ
การใช้ไอน้ำ (ศึกษาจบไปแล้ว ได้เป็นแผนการอนุรักษ์
พลังงานฯมาจะนำมาขยายผลต่อไปในอนาคต) และ
เครื่องอัดอากาศ ซึ่งโครงการนี้กำลังอยู่ในระหว่างการ
ศึกษา เพื่อจัดทำแผนฯอยู่
5. ที่เหลืออื่น ๆก็จะเน้นเป็นโครงการ ๆไป แต่ก็มีกิจกรรม
ที่เกี่ยวข้อง(ทางอ้อม)เช่น การฝึกอบรม หัวข้อ/หลักสูตร
ต่างๆ และ/หรือ โครงการประกวดโรงงาน/อาคาร/บุคคล
ดีเด่น เป็นต้น
6. การติดตามข่าวสาร แนะนำว่าที่เว็ปฯหน้าหลักของพพ.
ก็น่าจะกระจ่างขึ้นครับ(หรือคุณ Energy ต้องการเน้น
กิจกรรม -สนใจด้านไหน ลองให้รายละเอียดมาแลก
เปลี่ยนกันได้ครับ ) PY.
ถาม
โรงงานผมใช้หม้อแปลง 2 ลูก 1000 KVAและ2000KVA
บริษัทต้องแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านการอนุรักษ์พลังงานหรือครับ
ตอบ
โรงงานหรืออาคารควบคุม ที่มีการติดตั้งเครื่องวัดไฟฟ้าขนาดตั้งแต่ 3,000 kW หรือมีการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าชุดเดียวกันหรือหลายชุดรวมกัน มีขนาดตั้งแต่ 3,530 kVA หรือมีปริมาณการใช้พลังงานตั้งแต่ 60 ล้าน MJ/ปี กฎหมายกำหนดให้เจ้าของโรงงานหรืออาคารควบคุมต้องจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอย่างน้อย 2 คน ที่มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน โดยอย่างน้อย 1 คน ต้องมีคุณสมบัติเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส พร้อมทั้งแจ้งแต่งตั้งโดยใช้แบบฟอร์ม บพช.1, 2 หรือ 3 แล้วแต่กรณี พร้อมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้ พพ. พิจารณา โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม และดูรายละเอียดคุณสมบัติของผู้ที่จะแต่งตั้ง ได้ที่ www.dede.go.th/dede/index.php?id=68
ตามขนาด(ของหม้อแปลง) ที่เจ้าของกระทู้แจ้งมา รวม
แล้ว ขนาด 3000 kVA กำหนดให้มี ผชร.อย่างน้อย 1คน
(จะมากกว่า 1 คนก็ไม่ห้าม ) รวมถึงต้องพิจารณาด้านพลัง
งานความร้อน หรือพลังงงานสิ้นเปลือง 60 ล้านเมกกะจูล
ต่อปีด้วย หากเกิน หรือมากกว่าขึ้นไป ก็เข้าเงื่อนไขที่ต้อง
มี ผชร.อาวุโสเพิ่มขึ้นอีก 1คน ตามข้อแนะนำข้างบน
ถาม
คืออยากทราฃฃบว่าทางกระทรวงพลังงานจะมีการจัดสัมมนาการอนุรักษ์พลังงานอีกเมื่อไรและมีค่าใช้จ่ายอะไรหรือไม่
เพราะถ้าตัวกระผมเองอยากทราบข้อมูลเรื่องนี้อย่างมาก
ยังไงรบกวนช่วยตอบโดยด่วนหรือส่งอีเมล์มาให้ตามข้างบนก็ได้ครับ
ขอขอบพระคุณมากครับ
ตอบ
แจ้งคุณบุคลทั่วไป โปรแกรมการฝึกอบรมฯ ผมแนะนำ
เข้าไปที่หน้าหลักของเวป พพ.นี้ แล้วดูบล็อกซ้ายมือ(ตัววิ่ง
ของสำนักพัฒนาด้าพลังงาน คลิกเข้าไป จะพบปฎิทินการ
ฝึกอบรม ลองตรวจสอบและสอบถามดูนะครับ..
ถาม
ในกรณีบริษัทที่บริหารงานแบบกลุ่มบริษัท มีโรงงานควบคุมหลายแห่ง จะสามารถตั้งคณะทำงานอนุรักษ์พลังงานใช้ร่วมกันทั้งกลุ่มโดยมีตัวแทนจากโรงงานควบคุมในกลุ่มมาเป็นคณะทำงานกลาง จะทำได้หรือไม่ เพราะมีหน่วยงานที่เป็น share service ทำงานบริการให้กับทุกๆโรงงานควบคุม จะได้ประชุมในคราวเดียวกัน ส่วนแผนงานอาจจะจัดทำแยกของแต่ละโรงงาน - ขอบคุณครับ
ตอบ
ไม่สามารถทำได้ เนื่องจากขั้นตอนของการดำเนินการจัดการพลังงาน 8 ขั้นตอนกำหนดให้เป็นการดำเนินการของโรงงานนั้นๆ(คณะทำงานฯเป็นขั้นตอนที่ 1) ทั้งนี้หากจะใช้คณะทำงานกลางควรใช้ในขั้นตอนที่ 7 มากกว่า ต้องการคำปรึกษาเพิ่มเติม โทร 02 2235520
ถาม
ความหมายของการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานหมายความว่าอย่างไร และอำนายหน้าที่
ตอบ
คือ การพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการผลิต การใช้
พลังงานสะอาดที่สอดคล้องกับสภาพการณ์ของแต่ละพื้นที่
อย่างคุ้มค่าและยั่งยืน พัฒนาเทคโนโลยีพลังงานสะอาด
เชิงพาณิชย์ ทั้งด้านการบริโภคภายในและการส่งออก รวม
ทั้ง การสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่นำพาประเทศไปสู่
สังคมฐานความรู้ด้านพลังงาน เพื่อเศรษฐกิจมั่นคง สังคม
เป็นสุขยั่งยืน
หน้าที่
ก. ตามประกาศกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
พ.ศ. 2545
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน มี
ภาระกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
กำกับการอนุรักษ์พลังงาน จัดหาแหล่งพลังงาน พัฒนาทางเลือกการใช้พลังงานแบบผสมผสาน และเผยแพร่เทคโน
โลยีด้านพลังงานอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง เพื่อสนองตอบ
ความต้องการของทุกภาคส่วนอย่งเพียงพอ ด้วยต้นทุน
ที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ประชาชน โดยให้มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้..
1. ส่งเสริม สนับสนุน และกำกับการอนุรักษ์พลังงาน
2. วิจัยค้นคว้า และพัฒนาพลังงานทดแทน
3. กำหนดระเบียบ มาตราฐาน และเผยแพร่ ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการผลิต การแปรรูป การส่ง การใช้และการ
อนุรักษ์พลังงาน
4. ติดตามประเมิณผลการพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุ
รักษ์พลังงาน
5. อื่นใดตามที่กฏหมายกำหนด ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของ
กรม หรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
หน้าที่ตามพระราชบัญญัติกาชส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงาน พ.ศ.2535
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน มี
อำนาจหน้าที่ กำกับ ดูแล อำนวยความสะดวกให้โรงงาน/
อาคารขนาดใหญ่ที่กำหนดให้เป็นโรงงานควบคุม/อาคาร
ควบคุม ตามพระราชกฤษฏีกา กฏกระทรวง และประกาศ
กระทรวงได้อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ
ถาม
อยากทรบาผลสอบเจ้าหน้าที่อนุรักษ์ระหว่างวันที่ 5-10 ตค 52 ครับ
ตอบ
ในส่วนกลาง (ฝ่ายบริหารบุคคล) ของ พพ. ไม่มีการเปิดสอบในตำแหน่งนี้ค่ะ อยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติม ว่าสอบที่ไหน หน่วยงานใด บรรจุที่ไหนค่ะ
ถาม
การจัดทำเป้าหมายและแผนต้องทำทุกปีหรือไม่ครับ
ตอบ
การทำเป้าหมายและแผนเป็นขั้นตอนหนึ่งในการจัดการพลังงาน 8 ขั้นตอน ซึ่งจะต้องส่งรายงานการจัดการพลังงาน ภายในเดือนมีนาคม ของทุก ๆ ปี โดยฉบับแรกให้ส่งภายในเดือนมีนาคม 2554
ถาม
บริษัทที่มีโรงงานอยู่หลายสาขา ภายใต้ชื่อบริษัทเดียวกัน มีผู้บริหารสูงสุดคนเดียวกันคือ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และเข้าข่ายโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม ขึ้นทะเบียนควบคุมแยกกัน จะสามารถใช้นโยบายอนุรักษ์พลังงานฉบับเดียวกันได้หรือไม่ครับ
ตอบ
เรื่องของนโยบายการอนุรักษ์พลังงานเป็นเอกสิทธิของสถานประกอบการ(โรงงาน/อาคาร)อยู่แล้วครับ โดย
เฉพาะนโยบายที่ดีที่สามารถนำไปปฏิบัติได้(เป็นรูปธรรม)ไม่มีข้อห้ามอยู่แล้วครับ.[ ห้างสรรพสินค้าที่มีอยู่เกือบจะ
ทุกจังหวัด หรือโรงงานผลิตกลุ่มอาหารต่าง ๆที่มีอยู่เกือบจะทุกภาค ก็ล้วนยึดนโยบายจากผู้บริหารระดับสูงกันทั้ง
นั้น ] สาระสำคัญน่าจะอยู่ที่คณะทำงานที่มีความมุ่งมั้นมีความตั้งใจในกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงาน มากกว่าครับ.
ถาม
อยากทราบว่ามีแผนการหรือกลยุทธในการอนุรักษ์พลังงานและประสิทธิภาพอย่างไรบ้างคะ
ตอบ
เราเรียกว่าเป็น'' การจัดการด้านพลังงาน " สิ่งที่ถามมา
เป็นกิจกรรมย่อยฯ ภายใต้การจัดการด้านพลังงานทั้งนั้น..
ยกเป็นตัวอย่าง " การจัดการด้านพลังงาน" มี 8ขั้นตอน
1. การกำหนดโครงสร้างการจัดการพลังงาน
- ผู้บริหารระดับสูงเป็นประธาน แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
กำหนดหน้าที่ ฯ ประกาศให้พนักงานทั่วไปทราบ
2. การประเมินสถานะเบื้องต้น
- เช่นทบทวนการดำเนินงานด้านพลังงานที่มีอยู่ของ
องค์กร หากจะประเมินอาจจะใช้Energy
Management Matrix ประเมินก็ได้
(มีอีกเยอะมาก )
3. การกำหนดนโยบายและประชาสัมพันธ์
- ผู้บริหารสูงสุดเป็นผู้กำหนด โดยลงนามรับรอง
- ประกาศให้พนักงานทราบ
4. การประเมินทางเทคนิคและการเงิน
5. การกำหนดมาตราการเป้าหมายและผลตอบแทนทาง
การเงิน
6. การจัดทำแผนปฏิบัติการ
7. การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ
8. การทบทวนผลการดำเนินการ
จากข้อ8 แล้วหากมีการเปลี่ยนแปลงก็ไปปรับที่ข้อ 3
และต่อไปเรื่อยๆ ข้อ 4- 5- 6 - 7 -
ในส่วนของข้อ 4 วิธีการประเมินศักยภาพทางเทคนิค
มีเครื่องมือ (Tools)มากมายเช่น 5ส - TQM-TPM
PM- TEM - VE -TQC -Kaizen ฯลฯ
บางแห่งอาจจะใช้วิธีของ Dr.Deming คือ PDCA
P= Plane
D = Do
C = Check
A = Action
ถึงแม้ว่า จะเป็นวิธีไหนก็ตามเป้าประสงค์สุดท้ายก็คง
ไม่ต่างกัน(สนใจก็น่าจะสืบค้นตามห้องสมุดที่เกี่ยวข้องฯได้
ถาม
กฏหมายการอนุรักษ์พลังงานปี 2550 ( การจัดการพลังงาน,ผชร,การออกแบบ,ผู้ตรวจสอบพลังงาน ) จะสามารถบัคับใช้ได้เมื่อใดครับ
ตอบ
กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงาน ฯ พศ.52 ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่
23 ก.ค. 52 มีผลบังคับใช้ 120 วันหลังประกาศ
ถาม
ในกรณีที่โรงงาน ไม่ได้อยู่ในโรงงานควบคุม อยากเรียนสอบถามว่าจะสามารถเข้าโครงการเงินหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษ์พลังงานได้หรือไม่
ตอบ
โรงงาน ที่ไม่ได้อยู่ในโรงงานควบคุม แต่ประสงค์จะดำเนินการอนุรักษ์พลังงาน ถ้าอยู่ในหลักเกณฑ์ ข้อกำหนดก็มีสิทธิยื่นเรื่องขอได้เช่นเดียวกัน
ไม่ได้เป็นโรงงานควบคุมก็สามารถเข้าร่วมโครงการได้ค่ะ ดูรายละเอียดการเข้าร่วมโครงการและเบอร์โทรศัพท์เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่โครงการได้ที่ www.dede-energyfund.com/th/aboutus_project1.php ค่ะ
ถาม
อยากทราบนโยบายการอนุรักษ์พลังงานในอาคารสำนักงานของบ้านเราครับ จะหาได้จาก เว็บไหนครับ และของเพื่อนบ้านเช่นสิงคโปร์ครับ จะหาได้จากที่ใด
ตอบ
นโยบายพลังงานของบ้านเราเข้า web นี้
ของสิงคโปร์ serch จากGoogle ก็ได้ครับ
ถาม
กฎกระทรวงการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน 2552 ประเภทและขนาดของอาคาร มีผลกับอาคารที่มี พท. รวมกันตั้งแต่ 2000 ตรม ขึ้นไป และ ประเภทอาคารทั้ง 9 ประเภทที่ระบุไว้
ไม่ทราบว่า ถ้าเป็นอาคารโรงงานที่มี พท. เกิน 2000 ตรม จะมีผลบังคับใช้ด้วยหรือไม่ครับ และ ถ้าไม่บังคับใช้ แล้ว ในกรณีที่โรงงานนั้นมีส่วนของสำนักงานรวมอยู่ด้วยแต่ไม่มากเช่นอาจจะมีส่วนสำนักงาน สัก 150 ตรม จะต้องมีผลบังคับใช้ด้วยหรือไม่ครับ
รบกวนผู้รู้ด้วยครับ
ตอบ
ถ้าจดทะเบียนตามกฎหมายการเป็นโรงงานก็ไม่ถือว่าเป็นอาคาร ให้ดูที่ตัวนิติบุคคลเป็นหลัก สำนักงานอยู่ในเลขที่บ้านของโรงงานก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของโรงงาน
ถาม
การนำเอาหลอดLED ที่ออกแบบมาเพื่อใช้งานในการให้แสงสว่างทั้งภายในและภายนอกอาคาร ไม่รวมงานตกแต่งต่างๆ จะจัดอยู่ในหัวข้อการอนุรักษ์พลังงานไหมครับ
เพราะLED จะกินไฟน้อยกว่าหลอดไส้และหลอดนีออนในขณะที่ให้แสงสว่างเท่าๆกัน
ตอบ
การเปลี่ยนหลอดไฟมาใช้หลอดผอมประหยัดพลังงานถือว่าเป็นการอนุรักษ์พลังงานได้ครับ
การปรับปรุงไปสู่สิ่งที่ดีกว่า ใช้พลังงานน้อยลง โดยที่คุณภาพงานไม่ลดลง ถือเป็นการอนุรักษ์พลังงานครับ
ถาม
อยากทราบแผนการอบรมด้านอนุรักษ์พลังงานของกรม ประจำปี 2552 ครับ
ตอบ
ตอบ คุณผชร.6077
แผนการอบรมด้านอนุรักษ์พลังงานของกรม ประจำปี 2552
ตาราง ไม่ออกครับ ขณะนี้ยัง อยู่ระหว่างดำเนินการ คัดเลือกที่ปรึกษา
ถาม
การดำเนินการอนุรักษ์พลังงานภายใต้ พรบ. ฉบับใหม่ 2550 ถึงวันนี้แล้วโรงงานต้องทำอะไรบ้างครับ ขอทราบรายละเอียได้ที่ไหนครับ(เป็นโรงงานควบคุมครับ)
ตอบ
ตอบ คุณ ผชร เ ก่าๆ
ดูรายละเอียดได้ที่http://www.dede.go.th/dede/fileadmin/upload/nov50/File51-3/know_law2550.pdf
สรุปได้ว่า
-ถ้าโรงงาน/อาคารควบคุม ติดตั้งหม้อแปลงเกินกว่า 3530 kVA จะต้องมีผชร./ผชอ. อาวุโสเพิ่มขึ้นอีก 1 ท่าน
- โรงงาน/อาคารควบคุม จะต้องส่งรายงานการจัดการพลังงาน ภายในเดือน มี.ค. ของทุกปี เรี่ม มี.ค. 2553 ครับ
ถาม
อยากทราบ
-ว่าความหมายของการใช้พลังงานคืออะไร?
-ประเภทของพลังงาน
-แหล่งพลังงาน
-ชนิดของพลังงานตามลักษณะของพลังงาน
เป็นหลักสูตรของปวช.ค่ะต้องทำรายงานส่งอาจารย์แต่หาข้อมูลไม่ได้.......ช่วยหน่อยนะค่ะ
ตอบ
พลังงาน ตามหลักกลศาสตร์หมายถึง แรงที่สามารถก่อให้เกิดงาน และยังหมายถึงเชื้อเพลิงทุกชนิดที่ก่อให้เกิดงาน
ประเภทของพลังงานหรือเชื้อเพลิงอาจจำแนกได้ 2 ลักษณะ คือใช้แล้วหมดไป เช่น น้ำมันดิบ ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ
และสามารถนำกลับมาใช้ได้อีก เช่น น้ำ ลม แสงอาทิตย์ ชีวมวล ชีวภาพ คลิกรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.vichakan.com
แหล่งกำเนิดพลังงาน คลิกที่ www.dmf.go.th
แนะนำว่าหากมีเวลา น่าจะมาค้นที่ห้องสมุดของ พพ. หรือแหล่งข้อมูลที่มีเอกสาร - ข้อมูล เช่น หน่วยลูกค้าสัมพันธ์ / กองฝึกอบรม
ที่คลองห้า ซึ่งอาจจะได้ข้อมูลด้านอื่น ๆด้วย
ถาม
อนุรักษ์พลังงานถ่านหินมีกี่วิธี
ตอบ
พลังงานถ่านหินไม่มีการอนุรักษ์ค่ะ มีแต่การทำให้ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่http://www.energyfantasia.com/ef3/energy_pedia/show.php?show=296
ถาม
อยากทราบว่า พรบ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 ได้ เปลี่ยนแปลงวิธีการปฏิบัติในอาคารควบคุมใหม่ยังไงบ้างค่ะ (เดิมเคยส่ง บพอ.1)
ตอบ
ตอบ คุณ ภัคนันท์
อาคารควบคุมเก่าหรือใหม่มีวิธีปฏิบัติเช่นเดียวกันครับ คือจะต้องส่งรายงานการจัดการพลังงาน ภายในเดือนมีนาคม ของทุกปี
ถาม
ในการจัดทำรายงานเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงานจะต้องทำทุกปีหรือเปล่า
ตอบ
ตอบคุณ cv
รายงานเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน ไม่ต้องทำส่งแล้วครับแต่จะส่งเป็นรายงานการจัดการพลังงานภายในเดือนมีนาคมของทุกปี
เป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน เป็นส่วนหนึ่งในระบบการจัดการพลังงานครับ
ถาม
ผลประโยชน์ที่ได้จากการดำเนินตาม พ.ร.บ.พ.ศ.2550มีอะไรบ้าง
ตอบ
ตอบ คุณ santi
ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้จากการดำเนินตาม พ.ร.บ.
พ.ศ.2550มีดังนี้ครับ
1.ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร
2. ควบคุมการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน
3. เพิ่มประสิทธิภาพด้านพลังงานขององค์กร
4. แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
ถาม
พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.2550 ที่บังคับใช้ไปเมื่อ มิถุนายน 2551 สรุปแล้วโรงงานควบคุมต้องทำอะไรบ้างตอนนี้ บพร.1 ต้องส่งหรือเปล่า
ตอบ
ตอบ คุณผชร.
1. ดูรายละเอียดที่http://www.dede.go.th/dede/fileadmin/upload/nov50/File51-3/know_law2550.pdf ครับ
2.ตอนนี้ บพร.1 ไม่ต้องส่งครับ
ถาม
เนื่องจากเพิ่งเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน จึงต้องการโปสเตอร์ สติ๊กเกอร์ ที่เชิญชวนให้บุคลากรร่วมกันประหยัดพลังงานน่ะคะ ไม่ทราบว่าจะติดต่อขอสื่อต่างๆได้จากไหนค่ะ
ตอบ
ตอบ คุณ ANFIELD
ติดต่อขอรับได้ที่หน่วยลูกค้าสัมพันธ์ พพ. 02-2262311 ครับ
ถาม
อยากทราบว่า จะขอดูข้อมูลโครงการอนุรักษ์พลังงานของอาคารและโรงงานต่างๆเพื่อนำมาเป็นตัวอย่างในการคิดโครงการอนุรักษ์จะขอดูได้ที่ไหนบ้างครับ
ตอบ
ตอบ คุณผชร.
ให้เข้าไปที่หัวข้ออนุรักษ์พลังงาน(หน้าหลัก) แล้วเลือกกรณีศึกษาครับ หรือไปที่http://www.dede.go.th/dede/index.php?id=65
ถาม
คือ ว่า กำลังหา สิ่งประดิษฐ์ ที่พอจะประดิษฐ์ ขึ้นมาได้เกี่ยวกับอนุรักษ์พลังงาน อ่าค่ะ ใครมีไอเดีย หรือความรู้ดีๆ ช่วยหน่อยนะค่ะ ขอบคุณค่ะ
ตอบ
ผมมี Idea จากเมืองนอก จะ Forward ให้ 2 ราย ลองติดต่อดูเองนะครับ
เป็นคำขอ (ขอคำแนะนำ )ที่ค่อนข้างกว้างฯครับ สิ่งประดิษฐ์ที่เกิดขึ้น ณ วันนี้ มีตั้งแต่ ระดับเล็ก ๆ จนถึงระดับเชิงพาณิชย์ ซึ่งมองในรูปนำมาทดแทนในเชิงอนุรักษ์พลังงาน ที่พบเห็น เช่น รถจักรยาน (แม้จะมีการผลิตมานานแล้ว ) ก็มีการนำมาใช้(รณรงค์) เป็นการช่วย
ลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ช่วยลดภาวะโลกร้อน หรือ มีการผลิตเสื้อผ้า นาโน ที่ช่วยลดจำนวนครั้งการซัก ฯ(ช่วยลดการใช้น้ำ - เคมี ผงซักฟอก -หรือไฟฟ้า )[ หรือ จีวรพระที่สามารถช่วยไล่ยุง (ไม่ต้องใช้ยากันยุง ) ] เป็นต้น
สิ่งประดิษฐ์บางอย่าง อาจจะมีลิขสิทธิ์ หรือเรื่องทรัพสินทางปัญญา คุ้มครองอยู่ อย่างไรก็ตาม ในเรื่องของพลังงานฯคงมองสิ่ง
ประดิษฐ์ที่จะมีส่วนช่วยลด(หรืออนุรักษ์)พลังงานในรูปเชื้อเพลิง(หรือจะเรียกว่าผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลี่ยม ) และไฟฟ้า
สิ่งที่จะทดแทนพลังงานดังกล่าว น่าจะเป็นพลังงานสะอาดหรือ
พลังงานหมุนเวียน เช่น น้ำ(คลื่น ) ลม แสงแดด ฯลฯ และรวมถึงพลังงานทดแทนหรือพลังงานทางเลือกฯ
แนะนำแหล่งสอบถาม หรือแหล่งข้อมูลเพื่อให้กว้างขึ้น เช่น
โครงงานศึกษาวิจัย ของนิสิต ตามห้องสมุดของมหาวิทยาลัย ข้อมูลใน Internet หรือสถาบันวิจัยแห่งชาติ เป็นต้น.
จะลองFocus ให้แคบลง ว่าสนใจ เช่น ด้านอะไรบ้าง ..อาจจะ
มีผู้อื่นให้ข้อเสนอแนะเพิ่มมาอีกก็ได้ครับ
ถาม
กฎหมายมีการเปลี่ยนแปลงแต่ยังไม่ชัดเจน
ทางราชการเจ้าของเรื่องควรทำให้ชัดเจน
ถ้าหากโรงงานไม่ทำตามกฎหมายอนุรักษ์พลังงานเพราะว่าไม่รู้ว่าจะทำอย่างไร มันมีผลกับ ISO 14000 โรงงานเสียหาย กรมฯ นี้ รับผิดชอบหรือไม่
ตอบ
1. กฎหมายมีการเปลี่ยนแปลงแต่ยังไม่ชัดเจน
กฎหมายตัว พ.ร.บ. ชัดเจนแล้วครับประกาศใช้แล้ว ที่ยังไม่ชัดคือกฎกระทรวง กำลังเร่งอยู่ครับ ขณะนี้เป็นร่างแล้ว อยู่ระหว่างการทดสอบการนำไปใช้อยู่ น่าจะสำเร็จเร็วๆนี้
2. ถ้าหากโรงงานไม่ทำตามกฎหมายอนุรักษ์พลังงานเก็จะมีผลกับ ISO 14000 แน่นอนครับ แต่ว่าตอนนี้กฎกระทรวงยังไม่เสร็จก็เป็นเหตุผลที่จะสามารถแจ้งให้เจ้าหน้าที่ ISO ทราบได้ แต่ถ้าเมื่อใดที่กฎกระทรวงชัดเจน มีคู่มือปฏิบัติชัดเจน แล้วท่านไม่ทำตาม นั่นแหละครับโรงงานจึงจะเสียหาย แล้ว พพ.ก็ไม่สามารถรับผิดชอบด้วยเช่นกัน
ถาม
ตามที่ประกาศใช้ พ.ร.บ.การส่งส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานฯ โดยมีผลบังคับใช้ ๑ มิ.ย. ๕๑ มีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิธีปฏิบัติในการอนุรักษณ์พลังงานของเจ้าของอาคารควบคุมใหม่ อยากทราบว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไร
ตอบ
พพ.จะจัดทำคู่มือที่ง่ายต่อการปฏิบัติจัดส่งให้เมื่อกฎกระทรวงมีผลเรียบร้อยแล้ว แบบฟอร์มต่างๆก็คงจะ Upload ไว้บน web ให้ DownLoadได้
ตอบ คุณ 1111
การปฏิบัติกฏกระทรวงฯ ออกตาม"พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐" ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาอยู่ตรับ
แต่พอสรุปแนวทางปฏิบัติตามร่างกฎกระทรวงได้ดังนั้
1.ภายในเดือนมี.ค. ทุกปี จะต้องส่งรายงานการจัดการพลังงาน
2.การส่งบพร.1/บพอ.1 ทุก 6เดือนนั้น จะอยู่ในรายงานการจัดการพลังงาน โดยส่งปีละ1.ครั้ง
3.ถ้ามีการติดตั้งหม้อแปลงเกินกว่า 3530 kVA. จะต้องมีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโสอีก 1 คน
ถาม
ขอสอบถามเรื่อง "หน้าที่ของอาคารควบคุม" ตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2535 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550 ดังนี้ครับ
1) อาคารที่เข้าเกณฑ์ต้องจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโสนั้น มีการผ่อนผันถึงเมื่อไหร่?
2) ตามพรบ.ฉบับแก้ไข นั้นไม่ต้องส่งแบบ บพอ.1 และรายงานเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน แต่ให้ส่งรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน แทนใช่หรือไม่?
ตอบ
๑.อาคาร/โรงงานควบคุมที่ติดตั้งเครื่องวัดขนาด ๓,๐๐๐ kW หรือหม้อแปลงขนาด ๓,๕๓๐ kVA ขึ้นไปต้องแจ้งแต่งตั้ง ผชอ./ผชร. อาวุโสภายใน 1 ปี นับแต่วันที่กฎกระทรวงมีผลใช้บังคับ
๒.ใช่ ซึ่งทั้งแบบ บพอ.๑ และรายงานเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงานจะผนวกอยู่ในรายงานการจัดการพลังงาน
ถาม
เนื่องด้วยชุมนุมสิ่งแวดล้อม(เรียนรู้ ร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม)โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดธรรมมงคลได้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นการจัดการเรียนการสอนในเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเพื่อมุ่งหวังให้ภิกษุ-สามเณรได้ตระหนักถึงปัญหาที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมการประหยัดพลังงานและช่วยกันหาแนวทางแก้ไข แต่ยังขาดอุปกรณ์และสื่อในด้านสิ่งแวดล้อมหรือการประหยัดพลังงานหรือสื่อ อื่นๆที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ จึงขอบอกบุญแก่ผู้มีจิตอันเป็นกุศล หากท่านผู้ใดมีสื่อภาพหรือVCDเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมหรือเกี่ยวกับสภาวะโลกร้อน
โปรดส่งมาที่ พระวิทัน โกวิโท โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดธรรมมงคล สุขุมวิท 101 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 โทร 0-2332-8227
ตอบ
ลองเข้าไปที่ http://www2.dede.go.th/km/km3/kmberc.htm#05
แล้วสามารถ Download เอกสารประกอบการบรรยาย
ถาม
ไม่ทราบว่ามีกฏกระทรวงฯ ที่ออกมาด้วยผลของ"พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐" หรือยังครับ
ตอบ
ตอบ คุณ รัฐศิษฐ์ เสมพิพัฒน์
กฏกระทรวงฯ ออกตาม"พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐" ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาอยู่ตรับ
กฏกระทรวงตามพ.ร.บ.ที่คุณรัฐศิษฐ์ถามยังไม่ออก
ถาม
อยากได้โปสเตอร์กับเอกสารเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานเพราะช่วงนี้กำลังจัดทำแผนอนุรักษ์พลังงานภายในโรงงานอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการผลิตโลหะ(แม่เหล็ก) ขอบคุณมากครับ
ตอบ
โปรดสอบถามรายละเอียด และติดต่อขอรับโปสเตอร์อนุรักษ์พลังงานได้ที่ ศูนย์ทดลองวิชาการพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จ.ปทุมธานี โทร.0-2529-0660 คุณทวีป พลเสน ค่ะ
ถาม
จากกระทู้ที่แล้วที่ถามถึงความคืบหน้าและหลักเกณฑ์การคัดเลือก ดิฉันสมัครไปในนามบริษัทไทยฟูคูวี จำกัดTSIC_ID35609-0202 ส่งไปที่หน่วยลูกค้าสัมพันธ์
ถ.พระราม1ทางไปรษณีย์ค่ะ
ตอบ
ได้รับใบสมัครโครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมของบริษัท ไทยฟูคูวี จำกัด แล้ว ติดต่อสอบถามความคืบหน้าได้ที่คุณชัชวาล ศรีเพ็ชรดี 0-2223-0021-9 ต่อ 1487 ครับ
ถาม
กฏกระทรวงที่จะออกในปีนี้ ทั้ง 4 ฉบับ จะออกประมาณเดือนอะไรครับ
และเมื่อไรจะขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบพลังงานได้ครับ ใครพอทราบคร่าว ๆ บ้าง
ขอบคุณครับ
ตอบ
ในขณะนี้กฎกระทรวงยังอยู่ในระหว่างกระบวนการตรวจร่างของกฤษฎีกา น่าจะประมาณเดือนหนึ่งจึงจะมีผลบังคับใช้ ส่วนการขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบพลังงาน จะมีเนื้อหาอยู่ในกฎรกระทรวง จึงต้องรอให้มีผลบังคับใช้ก่อนค่ะ
ถาม
ได้สมัครเข้าร่วมโครงการไว้ ไม่ทราบว่าจะมีการคัดเลือกตอนไหน และหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกโรงงานเข้าร่วมโครงการมีอะไรบ้างคะ ขอบคุณค่ะ
ตอบ
- ในปี 2551 พพ. มี 2 โครงการ
1. โครงการฯ โรงงาน/อาคารควบคุม (ขนาดหม้อแปลงรวมกันมากกว่า 1,175 kVA) อยู่ระหว่างการจัดหาที่ปรึกษา จะคักเลือกเมื่อได้ที่ปรึกษาแล้ว
2. โครงการฯ โรงงาน/อาคารขนาดกลางและเล็ก (นอกข่ายควบคุม,ขนาดหม้อแปลงน้อยกว่า 1,175 kVA) อยู่ระหว่างที่ปรึกษาดำเนินการหาและคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ
- เกณฑ์การคัดเลือก :-
ตามที่กำหนดในข้อ1และ2 โดยผู้สมัครเข้าโครงการจะต้องไม่เคยเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมมาก่อน และต้องมีศักยภาพการประหยัดพลังงาน
- คุณ ผชร. สมัครไว้ในชื่ออะไร โครงการตาม 1 หรือ 2
เมื่อไร กับใคร วิธีใด
สมัครในชื่อบริษัทไทยฟูคูวี จำกัด TSIC_ID 35609-0202สมัครไปในโครงการ1ค่ะ ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ไปยังหน่วยลูกค้าสัมพันธ์ ถนนพระราม1ค่ะ
ถาม
ดิฉันต้องการทราบข้อมูลของโรงงานอาหารSME ที่เข้าโครงการอนุรักษ์พลังงานสำหรับอุปกรณ์ boiler เช่นการนำไอเสียกลับมาใช้ใหม่ เพื่อประกอบการทำวิทยานิพนธ์ ไม่ทราบว่าต้องติดต่อหน่วยงานใด
ตอบ
จากคำถามเมื่อพิจารณาความต้องการดูเหมือนจะมี 3ข้อ
ข้อที่ 1. ข้อมูลในกลุ่มของโรงงานประเภท อาหาร ที่เป็น
SMEs ที่เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พลังงานกับ พพ
2. เน้นเฉพาะโรงงาน(อาหาร)ที่มีการใช้ Boiler และ
/ หรือ
3.เน้นเฉพาะโรงงาน ประเภทอาหาร ที่มีหม้อน้ำใช้
งานและมีมาตราการ การนำความร้อนทิ้งจากก๊าซ
ไอเสียมาใช้ประโยชน์อีก [ ขอเสริมเพิ่มเติม ความ
ร้อนทิ้งจากก๊าซไอเสีย นอกจาก Boiler แล้ว ยัง
มี Hot oil generator อีกซึ่งมีใช้ในอุตสาหกรรม
อาหาร เช่น แป้ง ฯ อื่น ๆอีก ]
คำตอบ สำหรับข้อ 1& 2 ข้อมูลเป็นข้อมูลทั่วไป มิใช่เป็น
ข้อมูลเชิงลึก( ชื่อ - สถานที่ตั้ง - ประเภทอุตสาหกรรม-
ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง เวลาการทำงาน เป็นต้น ).
และสำหรับข้อ 3 .มาตราการการพิจารณานำความร้อนทิ้งกลับมาใช้ใหม่(จากก๊าซร้อน )ไม่มีเสนอมาในรายงานฯ
ของกลุ่ม SMEs อาจจะเป็นเพราะโรงงานฯเองต้องการข้อ
เสนอหรือข้อแนะนำที่สะดวก และง่าย นำไปใช้ได้เลย ลงทุนต่ำ สามารถดำเนินการได้เอง หรือช่างฝีมือท้องถิ่นก็สามารถทำได้ ไม่ต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ฯ จึงไม่มีมาตราการในลักษณะดังกล่าวปรากฎในรายงานฯ
ไม่แน่ใจว่ากระทู้ที่ถามมา สนใจโรงงานที่มีศักยภาพในการที่จะนำควานร้อนทิ้งไปใช้ประโยชน์ ฯ หรือว่าโรงงานที่
มีการนำเอาอุปกรณ์ฯมาติดตั้งฯและใช้งานแล้ว. อย่างไรก็ตาม ขอแนะนำว่า Case ลักษณะนี้น่าจะมีผลการศึกษาฯ
เอาไว้ (หรือโครงงาน - วิทยานิพนธ์ )ตามห้องสมุด ของ
มหาวิทยาลัยฯ (มจธ. ราม .ธรรมศาสตร์ . รังสิต AIT ฯลฯ )
ถาม
คือ ก่อนหน้าที่จะมี พ.ร.บ.การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีพ.ศ. 2535 ครับมี พ.ร.บ.การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีก่อนหน้านี้อีกไหมครับ ถ้ามีจะไปหาข้อมูลได้ที่ไหนครับ ขอบคุณครับ
ตอบ
(๑) พระราชบัญญัติการพลังงานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๔๙๖
(๒) พระราชบัญญัติการพลังงานแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕o๗
(๓) พระราชบัญญัติการพลังงานแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒
(๔) พระราชบัญญัติการพลังงานแห่งชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓o

ถาม

ขอสอบถามโครงการส่งเสริมวัสดุ และอุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานดังนี้ครับ
1. มาตรการที่เข้าร่วมโครงการจำเป็นจะต้องเป็นมาตรการที่อยู่ใน 11+6 หรือไม่ครับ ถ้าหากจะเปลี่ยนจากอุปกรณ์ Shell & tube Heat Ex. เป็น Plate Heat Ex. จะเข้าร่วมโครงการนี้ได้หรือไม่
2. จำนวนเงินสนับสนุนคิดจากเงินลงทุนจริงใช่หรือไม่ครับ
3. กรณี Heat Recovery สามารถออกแบบอุปกรณ์เองได้หรือไม่ครับ
4. ถ้าอยากทราบรายละเอียดของแต่ละมาตรการจะสามารถค้นหาได้ที่ไหนครับ
5. ในกรณีฉนวนกันความร้อนสามารถนำไปใช้ทดแทนฉนวนเดิมที่เสื่อมสภาพได้หรือไม่ครับ

ขอบพระคุณครับ

ตอบ

โครงการส่งเสริมและ วัสดุอุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน สามารถเข้าร่วมโครงการได้ไม่จำเป็นต้องอยู่ในมาตรการ 11+6 ได้ครับถ้ามีผลของการประหยัด โดยที่ทาง พพ. จะให้เงินสนับสนุน 20% ของเงินลงทุนจริง ขั้นต่ำที่ 5หมื่นบาท/ราย ในกรณีที่ออกแบบเอง ทางผู้เข้าร่วมโครงการฯแสดงวิธีการคำนวณหาผลประหยัด (เอกสารด้านเทคนิคอย่างละเอียด) เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา สามารถสอบถามได้ที่ www.dede-subsidy.comหรือที่ปรึกษาโครงการ 02-564-2682, 080-262-8998 ,089-780-4578

 

ถาม

พอดีบริษัทฯ จะจัดสัปดาห์การอนุรักษ์พลังงานขึ้น แต่ไม่มีสื่อและโปสเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงานนะครับ อยากทราบว่าจะสามารถไปขอรับ หรือ ยืม ได้ที่ไหนบ้างครับ

ตอบ

 ติดต่อขอรับได้ที่ หน่วยลูกค้าสัมพันธ์ พพ. อาคาร8 ชั้น1 หรือโทรสอบถามได้ที่ คุณอุบลรัตน์ โทร 02-223-7474 หรือโทร 02-223-0021 ต่อ 1665-67 ค่ะ

 


ถาม

 ทางบริษัท MAPP ต้องการทำระบบอนุรักษ์พลังงานให้ถูกต้องตามกฏหมายและต้องการดูบริษัทอื่นเป็นตัวอย่าง ทางบริษัทจึงอยากรบกวนบริษัทใดบ้างที่มีการทำระบบดังกล่าว เพื่อขอเข้าไปศึกษาดูงาน เเละนำมาใช้ที่บริษัท มีที่ไหนแนะนำบ้างครับ

ตอบ

 เข้าใจว่าบริษัทฯน่าจะเป็นโรงงานควบคุม ปัจจุบัน พพ.ได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาเข้าไปดูแลเป็นพี่เลี้ยงให้กับอาคารและโรงงานควบคุมทั่วประเทศเพื่อให้มีการดำเนินการจัดการพลังงานที่ถูกต้อง โดยมีคู่มือระบุขั้นตอนต่างๆอย่างชัดเจน ที่ปรึกษาจะแบ่งงานกันตามภูมิภาคต่างๆ อาคาร3กลุ่ม ได้แก่ บ.เอเบิล คอนซัลแตนท์ 2กลุ่ม และ บ. ไดเร็กชั่นแพลน สำหรับที่ปรึกษาโรงงานมี 4 กลุ่ม ได้แก่ ศูนย์อนุรักษ์พลังงานแห่งประเทศไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บ.ไออีซีเอ็ม และมจธ ดังนั้น คุณสามารถติดต่อประสานงานกับอาคารที่รับผิดชอบอยู่โดยตรงได้เลย หรือถ้าไม่มี ที่ปรึกษารายใดเข้าไปดูแล ขอให้แจ้ง Tsic ให้กับ สำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงานทราบทันทีจได้ประสานงานให้ต่อไป

 


ถาม

 เจ้าหน้าที่อนุรักษ์พลังงาน คือ น้องเขาจบครูมาใช่ แต่น้องเขาได้มีการอบรมในหัวข้อ การจัดการพลังงานไปแล้ว พร้อมทั้งมีประสบการณ์การทำงาน 5 ปี ไม่ทราบว่าสามารถแต่งตั้งได้ไหม หากไม่สามารถแต่งตั้งได้ จะต้องไปอบรมเพิ่มเติมได้หรือไม่ หากอบรมจะต้องไปอบรมในหัวข้อใดบ้าง

ตอบ

การอบรมหลักสูตร การจัดการพลังงาน ไม่สามารถนำมาแต่งตั้งเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานได้ค่ะ ถึงจะมีประสบการณ์การทำงานมา 5 ปีแล้วก็ตาม เนื่องจากผู้ที่จะเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานจะต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
1. เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและมีประสบการณ์การทำงานในโรงงานหรืออาคารอย่างน้อย 3 ปี โดยมีผลงานด้านการอนุรักษ์พลังงานตามการรับรองของเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม
2. เป็นผู้ได้รับปริญญาทางวิศวกรรมศาสตร์ หรือทางวิทยาศาสตร์ โดยมีผลงานด้านการอนุรักษ์พลังงานตามการรับรองของเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม
3. เป็นผู้สำเร็จการฝึกอบรมด้านการอนุรักษ์พลังงานหรือการฝึกอบรมที่มีวัตถุประสงค์คล้ายคลึงกันที่อธิบดีให้ความเห็นชอบ
4. เป็นผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส หรือการฝึกอบรมที่มีวัตถุประสงค์คล้ายคลึงกันที่อธิบดีให้ความเห็นชอบ
5. เป็นผู้สอบได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดจากการจัดสอบผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน ซึ่งจัดโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ถาม

 จากที่ผมได้สอบถามโครงการพลังงาน ไม่ทราบว่าโครงการเริ่มเมื่อไรครับ และหากต้องการสมัครเข้าร่วมโครงการติดต่อยังไงครับ

ตอบ

โครงการ ฯ คาดว่าจะเริ่มประมาณเดือน ตุลาคม 2553 ครับถ้าเป็นโรงงานควบคุมฯ ให้ส่งใบสมัครมาที่ พพ. หรือ โทร สอบถามก่อนก็ได้ครับ ที่กลุ่ม วิชาการฯ ของพพ.ยินดีตอบทุกคำถามที่สงสัยครับ

 

ถาม

 ผมอยากทราบว่าตอนนี้กระทรวงพลังงานยังมีโครงการที่ส่งผู้เชียวชาญเข้าไปในสถานประกอบการเพื่อชี้แนะเรื่องลดค่าค่าใช้จ่ายด้านพลังงานอยู่หรือเปล่า

ตอบ

 ยังมีอยู่ครับ
1 โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในกระบวนการผลิตของโรงงานควบคุมประเภท
1.1โลหะมูลฐาน
1.2 ผลิตภัณฑ์โลหะและเครื่องจักรอุปกรณ์
2 โครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วม SME (ไม่ใช่โรงงานควบคุม)
3 โครงการที่ปรึกษาตรวจสอบ การสนับสนุนการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.2535 (ACs)

 

ถาม

 ทางบริษัท ได้มีการรับพนักงานมาทำงานและอยากให้พนักงานทำงานเป็นเจ้าหน้าที่อนุรักษ์พลังงานด้วย ( ทางบริษัท มีเจ้าหน้าที่อนุรักษ์อาวุโสแล้ว ) ซึ่งน้องเขาผ่านการอบรมเกี่ยวกับอนุรักษ์พลังงานแล้ว และจบครูมา และมีประสบการณ์การทำงานมา 5 ปี ซึ่ง สามารถแต่งตั้งได้ไหม และจะต้องอบรมเพิ่มได้หรือไม่ ในการแต่งตั้ง

ตอบ

 เจ้าหน้าที่อนุรักษ์พลังงานที่ถามมา หมายถึง ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานใช่ไหมค่ะ ถ้าใช่ ผู้ที่ถูกแต่งตั้งจะต้องผ่านการอบรมหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน หากเป็นหลักสูตรอื่นต้องโทรสอบถามก่อนค่ะ ที่หมายเลข 02 2261770 แต่จากที่แจ้งมาถ้าจบครูมาไม่น่าจะผ่านการอบรมหลักสูตรที่จะแต่งตั้งเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานน่าจะเป็นหลักสูตรอื่นมากกว่าค่ะ เพราะสาขาครูที่จบมาไม่สามารถสมัครอบรมหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานและไม่สามารถแต่งตั้งเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานได้ค่ะ สามารถดูรายละเอียดการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงานและคุณสมบัติของผู้รับผิดชอบได้ที่ www.dede.go.th/dede/index.php?id=68

 

ถาม

 อยากทราบการรายละเอียดเกี่ยวกับการการขอเงินลงทุนโครงการอนุรักษ์พลังงานหน่อยครับพอดีกิจการของบริษัทฯ กำลังจะเปลี่ยนการผลิตจากการใช้นำมันเตามาเป็นเเก๊สธรรมชาติแทนจึงอยากจะเข้าร่วมโครงการนี้ต้องดำเนินการอย่างไรบ้างครับรบกวนตอบด้วยนะครับ

ตอบ

 กองทุนฯที่กล่าวถึงน่าจะเป็น" โครงการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษ์พลังงานฯ " โดยย่อ ก็คือสถานประกอบการจัดทำโครงการฯด้านพลังงาน เสนอผ่านธนาคาร **หากโครงการฯเข้าเกณฑ์ กติกา*** ก็สามารถนำเงินนี้ไปใช้บริหารโครงการฯได้ โดยเงินต้นเป็นเงินของกองทุน ที่พพ. บริหาร ส่วนดอกเบื้ย(ห้ามธนาคาร** ไปกำหนดกับสถานประกอบการเกินกว่า 4% ) รายละเอียดต่าง ๆน่าจะศึกษาที่เว็ปของ พพ.ได้(ตัววิ่งด้านขวามือ www.dede.go.thหรือธนาคาร** ที่เข้าร่วมโครงการนี้ได้ส่วนกองทุนอื่นๆ(กู้ยืม)ก็ขึ้นอยู่กับ วัตถุประสงค์ของกองทุนฯนั้น ๆครับ

ถาม

 รบกวน คุณผู้ประสานงาน ส่งเกมส์มาที่ e-mail นี้ด้วยนะคะ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน ขอบคุณล่วงหน้าคะ

ตอบ

 ตาม URL นี้เลยค่ะhttp://www.dede.go.th/dede/fileadmin/upload/PowerMissionSetup.exe

 

 

ถาม

ขอสอบถามโครงการส่งเสริมวัสดุ และอุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานดังนี้ครับ

1. มาตรการที่เข้าร่วมโครงการจำเป็นจะต้องเป็นมาตรการที่อยู่ใน 11+6 หรือไม่ครับ ถ้าหากจะเปลี่ยนจากอุปกรณ์ Shell & tube Heat Ex. เป็น Plate Heat Ex. จะเข้าร่วมโครงการนี้ได้หรือไม่

2. จำนวนเงินสนับสนุนคิดจากเงินลงทุนจริงใช่หรือไม่ครับ

3. กรณี Heat Recovery สามารถออกแบบอุปกรณ์เองได้หรือไม่ครับ

4. ถ้าอยากทราบรายละเอียดของแต่ละมาตรการจะสามารถค้นหาได้ที่ไหนครับ

5. ในกรณีฉนวนกันความร้อนสามารถนำไปใช้ทดแทนฉนวนเดิมที่เสื่อมสภาพได้หรือไม่ครับ

ขอบพระคุณครับ

ตอบ

โครงการส่งเสริมและ วัสดุอุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน 

สามารถเข้าร่วมโครงการได้ไม่จำเป็นต้องอยู่ในมาตรการ 11+6 ได้ครับถ้ามีผลของการประหยัด โดยที่ทาง พพ. จะให้เงินสนับสนุน 20% ของเงินลงทุนจริง ขั้นต่ำที่ 5หมื่นบาท/ราย ในกรณีที่ออกแบบเอง ทางผู้เข้าร่วมโครงการฯแสดงวิธีการคำนวณหาผลประหยัด (เอกสารด้านเทคนิคอย่างละเอียด) เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา สามารถสอบถามได้ที่ www.dede-subsidy.com

หรือที่ปรึกษาโครงการ 02-564-2682, 080-262-8998 ,089-780-4578

 

ถาม

พอดีบริษัทฯ จะจัดสัปดาห์การอนุรักษ์พลังงานขึ้น แต่ไม่มีสื่อและโปสเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงานนะครับ อยากทราบว่าจะสามารถไปขอรับ หรือ ยืม ได้ที่ไหนบ้างครับ

ตอบ

ติดต่อขอรับได้ที่ หน่วยลูกค้าสัมพันธ์ พพ. อาคาร8 ชั้น1 หรือโทรสอบถามได้ที่ คุณอุบลรัตน์ โทร 02-223-7474 หรือโทร 02-223-0021 ต่อ 1665-67 ค่ะ

 

ถาม

ทางบริษัท MAPP ต้องการทำระบบอนุรักษ์พลังงานให้ถูกต้องตามกฏหมายและต้องการดูบริษัทอื่นเป็นตัวอย่าง ทางบริษัทจึงอยากรบกวนบริษัทใดบ้างที่มีการทำระบบดังกล่าว เพื่อขอเข้าไปศึกษาดูงาน เเละนำมาใช้ที่บริษัท มีที่ไหนแนะนำบ้างครับ

ตอบ

เข้าใจว่าบริษัทฯน่าจะเป็นโรงงานควบคุม ปัจจุบัน พพ.ได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาเข้าไปดูแลเป็นพี่เลี้ยงให้กับอาคารและโรงงานควบคุมทั่วประเทศเพื่อให้มีการดำเนินการจัดการพลังงานที่ถูกต้อง โดยมีคู่มือระบุขั้นตอนต่างๆอย่างชัดเจน ที่ปรึกษาจะแบ่งงานกันตามภูมิภาคต่างๆ อาคาร3กลุ่ม ได้แก่ บ.เอเบิล คอนซัลแตนท์ 2กลุ่ม และ บ. ไดเร็กชั่นแพลน สำหรับที่ปรึกษาโรงงานมี 4 กลุ่ม ได้แก่ ศูนย์อนุรักษ์พลังงานแห่งประเทศไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บ.ไออีซีเอ็ม และมจธ ดังนั้น คุณสามารถติดต่อประสานงานกับอาคารที่รับผิดชอบอยู่โดยตรงได้เลย หรือถ้าไม่มี ที่ปรึกษารายใดเข้าไปดูแล ขอให้แจ้ง Tsic ให้กับ สำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงานทราบทันทีจได้ประสานงานให้ต่อไป

 

ถาม

เจ้าหน้าที่อนุรักษ์พลังงาน คือ น้องเขาจบครูมาใช่ แต่น้องเขาได้มีการอบรมในหัวข้อ การจัดการพลังงานไปแล้ว พร้อมทั้งมีประสบการณ์การทำงาน 5 ปี ไม่ทราบว่าสามารถแต่งตั้งได้ไหม หากไม่สามารถแต่งตั้งได้ จะต้องไปอบรมเพิ่มเติมได้หรือไม่ หากอบรมจะต้องไปอบรมในหัวข้อใดบ้าง

ตอบ

การอบรมหลักสูตร การจัดการพลังงาน ไม่สามารถนำมาแต่งตั้งเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานได้ค่ะ ถึงจะมีประสบการณ์การทำงานมา 5 ปีแล้วก็ตาม เนื่องจากผู้ที่จะเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานจะต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

1. เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและมีประสบการณ์การทำงานในโรงงานหรืออาคารอย่างน้อย 3 ปี โดยมีผลงานด้านการอนุรักษ์พลังงานตามการรับรองของเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม

2. เป็นผู้ได้รับปริญญาทางวิศวกรรมศาสตร์ หรือทางวิทยาศาสตร์ โดยมีผลงานด้านการอนุรักษ์พลังงานตามการรับรองของเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม

3. เป็นผู้สำเร็จการฝึกอบรมด้านการอนุรักษ์พลังงานหรือการฝึกอบรมที่มีวัตถุประสงค์คล้ายคลึงกันที่อธิบดีให้ความเห็นชอบ

4. เป็นผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส หรือการฝึกอบรมที่มีวัตถุประสงค์คล้ายคลึงกันที่อธิบดีให้ความเห็นชอบ

5. เป็นผู้สอบได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดจากการจัดสอบผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน ซึ่งจัดโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

 

ถาม

จากที่ผมได้สอบถามโครงการพลังงาน ไม่ทราบว่าโครงการเริ่มเมื่อไรครับ และหากต้องการสมัครเข้าร่วมโครงการติดต่อยังไงครับ

ตอบ

โครงการ ฯ คาดว่าจะเริ่มประมาณเดือน ตุลาคม 2553 ครับ

ถ้าเป็นโรงงานควบคุมฯ ให้ส่งใบสมัครมาที่ พพ. 

หรือ โทร สอบถามก่อนก็ได้ครับ ที่กลุ่ม วิชาการฯ ของพพ.

ยินดีตอบทุกคำถามที่สงสัยครับ

 

ถาม

ผมอยากทราบว่าตอนนี้กระทรวงพลังงานยังมีโครงการที่ส่งผู้เชียวชาญเข้าไปในสถานประกอบการเพื่อชี้แนะเรื่องลดค่าค่าใช้จ่ายด้านพลังงานอยู่หรือเปล่า

ตอบ

ยังมีอยู่ครับ

1 โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในกระบวนการผลิตของโรงงานควบคุมประเภท

1.1โลหะมูลฐาน

1.2 ผลิตภัณฑ์โลหะและเครื่องจักรอุปกรณ์

2 โครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วม SME (ไม่ใช่โรงงานควบคุม)

3 โครงการที่ปรึกษาตรวจสอบ การสนับสนุนการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.2535 (ACs)

 

ถาม

ทางบริษัท ได้มีการรับพนักงานมาทำงานและอยากให้พนักงานทำงานเป็นเจ้าหน้าที่อนุรักษ์พลังงานด้วย ( ทางบริษัท มีเจ้าหน้าที่อนุรักษ์อาวุโสแล้ว ) ซึ่งน้องเขาผ่านการอบรมเกี่ยวกับอนุรักษ์พลังงานแล้ว และจบครูมา และมีประสบการณ์การทำงานมา 5 ปี ซึ่ง สามารถแต่งตั้งได้ไหม และจะต้องอบรมเพิ่มได้หรือไม่ ในการแต่งตั้ง

ตอบ

เจ้าหน้าที่อนุรักษ์พลังงานที่ถามมา หมายถึง ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานใช่ไหมค่ะ ถ้าใช่ ผู้ที่ถูกแต่งตั้งจะต้องผ่านการอบรมหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน หากเป็นหลักสูตรอื่นต้องโทรสอบถามก่อนค่ะ ที่หมายเลข 02 2261770 แต่จากที่แจ้งมาถ้าจบครูมาไม่น่าจะผ่านการอบรมหลักสูตรที่จะแต่งตั้งเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานน่าจะเป็นหลักสูตรอื่นมากกว่าค่ะ เพราะสาขาครูที่จบมาไม่สามารถสมัครอบรมหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานและไม่สามารถแต่งตั้งเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานได้ค่ะ 

สามารถดูรายละเอียดการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงานและคุณสมบัติของผู้รับผิดชอบได้ที่ www.dede.go.th/dede/index.php?id=68

 

ถาม

อยากทราบการรายละเอียดเกี่ยวกับการการขอเงินลงทุนโครงการอนุรักษ์พลังงานหน่อยครับ

พอดีกิจการของบริษัทฯ กำลังจะเปลี่ยนการผลิตจากการใช้นำมันเตามาเป็นเเก๊สธรรมชาติแทน

จึงอยากจะเข้าร่วมโครงการนี้ต้องดำเนินการอย่างไรบ้างครับรบกวนตอบด้วยนะครบ

ตอบ

กองทุนฯที่กล่าวถึงน่าจะเป็น" โครงการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษ์พลังงานฯ " โดยย่อ ก็คือสถานประกอบ

การจัดทำโครงการฯด้านพลังงาน เสนอผ่านธนาคาร **หากโครงการฯเข้าเกณฑ์ กติกา*** ก็สามารถนำเงินนี้ไปใช้

บริหารโครงการฯได้ โดยเงินต้นเป็นเงินของกองทุน ที่พพ. บริหาร ส่วนดอกเบื้ย(ห้ามธนาคาร** ไปกำหนดกับสถาน

ประกอบการเกินกว่า 4% ) รายละเอียดต่าง ๆน่าจะศึกษาที่เว็ปของ พพ.ได้(ตัววิ่งด้านขวามือ www.dede.go.th

หรือธนาคาร** ที่เข้าร่วมโครงการนี้ได้

ส่วนกองทุนอื่นๆ(กู้ยืม)ก็ขึ้นอยู่กับ วัตถุประสงค์ของ

กองทุนฯนั้น ๆครับ

 

ถาม

รบกวน คุณผู้ประสานงาน ส่งเกมส์มาที่ e-mail นี้ด้วยนะคะ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน ขอบคุณล่วงหน้าคะ

ตอบ

ตาม URL นี้เลยค่ะhttp://www.dede.go.th/dede/fileadmin/upload/PowerMissionSetup.exe

 

ถาม

เนื่องด้วยทางโรงงานผมจะทำการอบรมพนักงาน เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานภายในโรงงาน ตามกฏหมายโรงงานควบคุมครับ ไม่ทราบว่าทางกรม มีแจก หรือจำหน่าย เพื่อปลูกจิตสำนึกการอนุรักษพลังงานไหมครับ .

ถ้ามีผมสามารถติดต่อได้ที่ไหนครับ

ตอบ

แนะนำคุณอำนาจ ติดต่อไปที่ สพบ.นั้นแหละครับ 

ติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อน 0-2577-7035/41 แจ้งความ-

ประสงค์ที่ต้องการ(ทำกิจกรรม) ดูตัวอย่างสื่อ(ต่าง ๆ)

อาจจะขอคัดลอก หรือขอยืม(หากมีให้ยืมได้ เช่น 

Roll Up ) หรือตัวอย่าง VCD เป็นต้น ครับ

(ลองถาม อ.มนัสวี ดูก็น่าจะได้ครับ เผอๆ อาจแนะนำ

วิทยากรไปเพิ่มเติมความรู้ความเข้าใจ ในการสร้าง

จิตสำนึกให้กับพนักงานฯ อีกด้วยครับ ((คิดว่าโรงงาน

คงไม่ไกลกรุงเทพฯมากนัก))

 

ถาม

รบกวนช่วยส่งเมล์ให้ด้วยครับ ที่บริษัทจัดกิจกรรมเหมือนกันครับ

E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน ขอบคุณครับ

ตอบ

ตาม URL นี้เลยค่ะhttp://www.dede.go.th/dede/fileadmin/upload/PowerMissionSetup.exe

 

ถาม

จะทราบได้อย่างไรครับว่าบริษัทฯต้องเข้าข่ายต้องปฏิบัติตามพรบ.การอนุรักษ์พลังงาน ขอบคุณครับ

ตอบ

ก่อนอื่นก็ต้องตรวจสอบว่า....

1. เรามีการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า(จะกี่ลูกก็ตาม ที่อยู่ภาย

ใต้บ้านเลขที่เดียวกัน รวมกันแล้วสูงเกินกว่า 1175 kVA

ส่วนจะใช้ไฟฟ้า มากหรือน้อย ไม่เกี่ยว เกณฑ์ใช้ kVA ติด

ตั้ง หรือมีการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าสูงเกินกว่า 1000 kW

ก็ถือว่าเป็นหรือเข้าข่ายโรงงาน/อาคารควบคุม )

2. กรณีมีการใช้พลังงานสิ้นเปลือง(พวกผลิตภัณฑ์ปิโตร

เลียมฯ ) เกิน 20 ล้านแมกะจูล ขึ้นไปในรอบหนึ่งปีที่ผ่าน

มา(1 มค ถึง 31 ธค) นำมาคิค วิธีการก็คือนำจำนวน

เชื้อเพลิงทั้งหมด ในหนึ่งปี คูณค่าความร้อนของชนิด

เชื้อเพลิงนั้นๆ(ในหน่วยของแมกกะจูล) และคูณด้วย

factor การเปลี่ยนรูปพลังงานคือ0.45 ได้เท่าไหร

รอรวมกับการแปลงหน่วยของหน่วยของไฟฟ้า(kWh)

ในรอบ 1ปีที่ใช้ผ่านมาเช่นกัน โดยเอาจำนวนหน่วย

ของไฟฟ้าทั้งหมด คูณ3.6 (แมกกะจูล) ผลที่ได้นำไป

รวมกับตัวเลขของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมข้างต้น ..

หากตัวเลขผลรวมนี้เกินกว่า 20 ล้านแมกกะจูล...

ก็(ให้เข้าใจว่า..)เป็นโรงงาน/อาคารควบคุม(ไว้ก่อน)

[ น้ำมัน หรือ NG สำหรับรถบรรทุก เข้าออกฯ ไม่นำ

มาคิดนะครับ ]

3. หากไม่มั่นใจในการวินิจฉัยเบื้องต้นเอง ปรึกษา

หน่วยลูกค้าสัมพันธ์ของ พพ.ได้ครับ

 

ถาม

ตามที่ได้มีการจัดการสัมมนาเรื่อง“แนวทางการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535

และกฎหมายที่ปรับปรุงใหม่” ซึ่งเป็นเนื้อหาที่กระชับเกินไป ทำให้ทางผู้บริหารของเรามีความสนใจในพ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

และกฎหมายฉบับเดิม ฉบับที่ปรับปรุงใหม่ เพื่อที่จะศึกษาข้อมูล ดังนั้นจึงอยากให้ทางกองฝึกอบรม หรือ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

จัดอบรมเรื่องของพ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและกฎหมายฉบับเดิม ฉบับที่ปรับปรุงใหม่

ตอบ

ผมเข้าใจว่าทางที่ปรึกษาฯ (ที่ พพ.มอบหมาย) ให้อบรม

หรือบรรยาย เนื้อหาเกี่ยวกับ พ.ร.บ. การส่งเสริมการ-

อนุรักษ์พลังงาน คงอธิบายความเป็นมา (ของเดิม) และ

ฉบับที่ได้มีการแก้ไข( เนื้อหาสาระ พร้อมจัดทำ ตาราง

เปรียบเทียบ เนื้อหา อะไรคงเดิม อะไรแก้ไขใหม่ รวมถึง

มีกิจกรรมอะไรบ้างได้ยกเลิกไป มีกิจกรรมใหม่อะไรที่เพิ่ม

ขึ้นมา) หากผู้บริหารต้องการศึกษา เรียนรู้ที่มาที่ไปเกี่ยว

กับ พ.ร.บ. ฯ พ.ร.ฎ. รวมถึงกฎกระทรวง ฯลฯ เข้าใจว่า

กองฝีก(ชื่อเดิม ปัจจุบัน เปลี่ยนเป็น สำนักพัฒนาทรัพยา

กรบุคคลด้านพลังงาน ) ก็คงประสาน และอำนวยความต้อง

การดังกล่าวให้ได้ครับ แจ้งความต้องการไปที่ 0-2577-7035-41

 

ถาม

ขอโปสเตอร์อนุรักษ์พลังงาน เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ในกับพนักงาน ของบริษัท Inoac Industries (Thailand) co.,ltd. 515 หมู่ 9 ถ.กบินทร์บุรี-โคราช ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110 หรือ ส่ง File มาที่ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

ตอบ

ลองสอบถามที่ สพบ. ด้วยเลย เมื่อสอบถามโปรแกรม

การฝึกอบรมฯ ตามกระทู้# 09489

 

ถาม

ขอความอนุเคราะห์โปสเตอร์อนุรักษ์พลังงาน เพื่อใช้ในการเรียนการสอนวิชาการพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี 

139 ถ. สระแก้ว - ป่าหวาย ต. ป่าตาล อ.เมือง จ. ลพบุรี 15000

ตอบ

ขอแนะนำ ลองประสานไปที่ สพบ. น่าจะมีสื่อลักษณะ

อื่น ๆ มากกว่าโปสเตอร์นะครับ 02 -577-7035/41

* สพบ. สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน

อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ 

ตำบล คลองห้า อำเภอคลองหลวง

ปทุมธานี 12120

โทรศัพท์ 0-2577-7035-41 

โทรสาร 0-2577-7047

 

ถาม

เนื่องจากทางบริษัทจะมีการจัดสัปดาห์อนุรักษ์พลังงาน ซึ่งจะมีการเล่นเกมส์ชิงรางวัล จึงอยากขอคำแนะนำ และขอตัวอย่างเกมส์ และคำถามต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน ใครทราบหรือเคยจัดงานลักษณะนี้ช่วยแนะนำหน่อยครับ

ตอบ

ได้ส่ง mail ไปแล้วนะคะ

 

ถาม

การเสนอโครงการอนุรักษ์แล้วสามารถขอลดภาษีได้อย่างไร

ตอบ

download ใบสมัครที่http://www.dede.go.th/dede/fileadmin/usr/os/pr/sm__tax_2.doc

 

ถาม

การจัดทำเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงานเป็นการทำของปีที่กำลังดำเนินการอยู่หรือทำเพื่อเป็นแผนงานในปีหน้าครับแผนที่จะส่งในเดือน มกราคม 54เป็นของปี53หรือ54ครับ

ตอบ

การจัดทำเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงานเป็นการทำของปีที่กำลังดำเนินการอยู่ แผนที่จะส่งในเดือน มีนาคม 54เป็นแผนที่ดำเนินการของปี53 อย่างไรก็ตาม พพ.ขอให้ช่วยจัดส่งข้อมูลของปี 51 52 มาด้วยเพื่อจะได้จัดทำ Feedback Report กลับไปให้

 

ถาม

ถ้าทีมงานอนุรักษ์พลังงานของโรงงาน

ต้องการไปดูงานเกี่ยว 

1.'ระบบการจัดการพลังงาน' และ

2.'เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับระบบการประหยัดพลังงาน'

จะติดต่อได้ที่ไหน หรือหน่วยงานไหนบ้างครับ

ขอบคุณครับ

ตอบ

สถานประกอบการ(โรงงาน/อาคาร)บางแห่งมีความ

พร้อม และเปิดให้ผู้สนใจหรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องในกิจกรรม

ที่สถานประกอบการ กำลังดำเนินการอยู่ เข้าชมได้ 

แต่บางแห่ง อาจจะไม่พร้อม เนื่องจากข้อจำกัดบางประการ

โอกาสที่จะเยี่ยมชมเป็นหมุ่คณะผมว่า...

1. สถานที่ราชการบางแห่งที่เปิดให้ชม

- Display Center ด้านเทคโนโลยี

2. สอบถามที่หน่วยงานบางแห่ง จัดไปชมและดูงาน

( เช่น ศูนย์อนุรักษ์ฯ ว.ส.ท. สสท. ชมรมผู้รับผิดชอบ

พลังงาน หรืออาจจะมีบางคณะของสถาบันบางแห่ง

จัดขึ้น )

3. กลุ่มเป้าหมายบางแห่ง ที่มีข้อตกลง(กับภาครัฐ) ที่

จะต้องเปิดให้ผู้ที่สนใจ เข้าเยี่ยมชมได้ ยกตัวอย่าง เช่น

โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ( ตัวอย่าง 

โครงการลดภาษี โครงการเทคโนโลยีเชิงลึก โครงการ

เงินทุนหมุนเวียน พลังงานทดแทน เป็นต้น ) และอาจ

รวมถึง โครงการประกวดโรงงาน/อาคาร อุตสาหกรรม

ดีเด่น

4. อื่นๆ ก็คงจะต้องติดตามที่เว๊ปนี้แหละครับ รวมถึง

การจัดให้มีนิทรรศการ เทคโนโลยี ตามศูนย์ฯแสดงใหญ่ๆ

 

ถาม

สวัสดีครับแบบบ้านอนุรักษ์พลังงานสามารถ Download นำมาก่อสร้างได้เลยหรือเป่ลาครับ และราคาค่าก่อสร้างณ.ปัจจุบันประมาณเท่าไหร่แล้วครับ( รูปแบบ B บ้านเดี่ยว 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ )ผมเห็นแต่ราคาเมื่อปี 47 ราคา 1.38 ล้านบาท.

ตอบ

สามารถ download ยืนขอก่อสร้างได้เลยครับ ส่วนราคาค่าก่อสร้าง ณ ปัจจุบันนี้อยู่ที่ประมาณ 2.1 ล้านบาทครับ(ประเมินตามราคากลาง)สอบถามได้ที่ 02-2263567

 

ถาม

ไม่ทราบว่าโครงการอนุรักษ์พลังงาน

ที่เคยมีมา ยังมีเปล่า และโรงงานที่เคยเข้าร่วม

แล้วเข้าร่วมอีกได้เปล่า

ตอบ

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงานยังคงมีอยู่

ครับ(ตราบใดที่มนุษย์ยังต้องค้นหา - ผลิต -ใช้พลังงาน

กันอยู่)

1. หากหมายถึง การตรวจวิเคราะห์การใช้และการ

ประหยัดพลังงาน และจัดทำรายงานให้ ลักษณะนี้

(เกือบจะ)ไม่ได้ดำเนินการแล้ว

2. แต่เปลี่ยนรูปแบบเป็นโครงการอนุรักษ์พลังงาน

แบบมีส่วนร่วม(หรือ VE) โดยสถานประกอบการ

จัดทีมงาน เข้าร่วมกับทีมที่ปรึกษาทำงานร่วมกัน

โครงการนี้ยังพอมีอยู่ แต่ก็งวดเข้าทุกที่แล้ว

3. ต่อมาก็มีโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

อย่างต่อเนื่อง(หรือจะเรียกว่า VE ต่อยอด) โครง

การนี้ยังอยู่ในระหว่างดำเนินการอยู่ กลุ่มสถานประ

กอบการคือผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการ VE กับ พพ.

มาก่อน โครงการนี้มิได้เน้นด้านพลังงานเพียงอย่าง

เดียว แต่จะดูทั้งระบบทั้งโรงงาน เช่น กระบวนการ

ผลิต การสูญเสียจากสาเหตุต่าง ๆ การเสียเวลาโดย

ไม่ได้ใช้ประโยชน์ การเดินเครื่องจักรเกินการใช้งาน

ฯลฯ โครงการนี้ได้กลุ่มเป็หมาย หรือลูกค้าครบแล้ว

จะขยายผลต่อไปหรือไม่? คงต้องรอประเมินผลก่อน

4.ส่วนโครงการอื่นๆ ก็พอมีอยู่เป็นการเน้นที่ตัว

อุปกรณ์หลักๆ เช่น โครงการเฉพาะหม้อน้ำและระบบ

การใช้ไอน้ำ (ศึกษาจบไปแล้ว ได้เป็นแผนการอนุรักษ์

พลังงานฯมาจะนำมาขยายผลต่อไปในอนาคต) และ

เครื่องอัดอากาศ ซึ่งโครงการนี้กำลังอยู่ในระหว่างการ

ศึกษา เพื่อจัดทำแผนฯอยู่

5. ที่เหลืออื่น ๆก็จะเน้นเป็นโครงการ ๆไป แต่ก็มีกิจกรรม

ที่เกี่ยวข้อง(ทางอ้อม)เช่น การฝึกอบรม หัวข้อ/หลักสูตร

ต่างๆ และ/หรือ โครงการประกวดโรงงาน/อาคาร/บุคคล

ดีเด่น เป็นต้น

6. การติดตามข่าวสาร แนะนำว่าที่เว็ปฯหน้าหลักของพพ.

ก็น่าจะกระจ่างขึ้นครับ(หรือคุณ Energy ต้องการเน้น

กิจกรรม -สนใจด้านไหน ลองให้รายละเอียดมาแลก

เปลี่ยนกันได้ครับ ) PY.

 

ถาม

โรงงานผมใช้หม้อแปลง 2 ลูก 1000 KVAและ2000KVA

บริษัทต้องแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านการอนุรักษ์พลังงานหรือครับ

ตอบ

โรงงานหรืออาคารควบคุม ที่มีการติดตั้งเครื่องวัดไฟฟ้าขนาดตั้งแต่ 3,000 kW หรือมีการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าชุดเดียวกันหรือหลายชุดรวมกัน มีขนาดตั้งแต่ 3,530 kVA หรือมีปริมาณการใช้พลังงานตั้งแต่ 60 ล้าน MJ/ปี กฎหมายกำหนดให้เจ้าของโรงงานหรืออาคารควบคุมต้องจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอย่างน้อย 2 คน ที่มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน โดยอย่างน้อย 1 คน ต้องมีคุณสมบัติเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส พร้อมทั้งแจ้งแต่งตั้งโดยใช้แบบฟอร์ม บพช.1, 2 หรือ 3 แล้วแต่กรณี พร้อมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้ พพ. พิจารณา โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม และดูรายละเอียดคุณสมบัติของผู้ที่จะแต่งตั้ง ได้ที่ www.dede.go.th/dede/index.php?id=68

 

ตามขนาด(ของหม้อแปลง) ที่เจ้าของกระทู้แจ้งมา รวม

แล้ว ขนาด 3000 kVA กำหนดให้มี ผชร.อย่างน้อย 1คน

(จะมากกว่า 1 คนก็ไม่ห้าม ) รวมถึงต้องพิจารณาด้านพลัง

งานความร้อน หรือพลังงงานสิ้นเปลือง 60 ล้านเมกกะจูล

ต่อปีด้วย หากเกิน หรือมากกว่าขึ้นไป ก็เข้าเงื่อนไขที่ต้อง

มี ผชร.อาวุโสเพิ่มขึ้นอีก 1คน ตามข้อแนะนำข้างบน

 

ถาม

คืออยากทราฃฃบว่าทางกระทรวงพลังงานจะมีการจัดสัมมนาการอนุรักษ์พลังงานอีกเมื่อไรและมีค่าใช้จ่ายอะไรหรือไม่ 

เพราะถ้าตัวกระผมเองอยากทราบข้อมูลเรื่องนี้อย่างมาก

 

ยังไงรบกวนช่วยตอบโดยด่วนหรือส่งอีเมล์มาให้ตามข้างบนก็ได้ครับ

 

ขอขอบพระคุณมากครับ

ตอบ

แจ้งคุณบุคลทั่วไป โปรแกรมการฝึกอบรมฯ ผมแนะนำ

เข้าไปที่หน้าหลักของเวป พพ.นี้ แล้วดูบล็อกซ้ายมือ(ตัววิ่ง

ของสำนักพัฒนาด้าพลังงาน คลิกเข้าไป จะพบปฎิทินการ

ฝึกอบรม ลองตรวจสอบและสอบถามดูนะครับ..

 

ถาม

ในกรณีบริษัทที่บริหารงานแบบกลุ่มบริษัท มีโรงงานควบคุมหลายแห่ง จะสามารถตั้งคณะทำงานอนุรักษ์พลังงานใช้ร่วมกันทั้งกลุ่มโดยมีตัวแทนจากโรงงานควบคุมในกลุ่มมาเป็นคณะทำงานกลาง จะทำได้หรือไม่ เพราะมีหน่วยงานที่เป็น share service ทำงานบริการให้กับทุกๆโรงงานควบคุม จะได้ประชุมในคราวเดียวกัน ส่วนแผนงานอาจจะจัดทำแยกของแต่ละโรงงาน - ขอบคุณครับ

ตอบ

ไม่สามารถทำได้ เนื่องจากขั้นตอนของการดำเนินการจัดการพลังงาน 8 ขั้นตอนกำหนดให้เป็นการดำเนินการของโรงงานนั้นๆ(คณะทำงานฯเป็นขั้นตอนที่ 1) ทั้งนี้หากจะใช้คณะทำงานกลางควรใช้ในขั้นตอนที่ 7 มากกว่า ต้องการคำปรึกษาเพิ่มเติม โทร 02 2235520

 

ถาม

ความหมายของการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานหมายความว่าอย่างไร และอำนายหน้าที่

ตอบ

คือ การพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการผลิต การใช้

พลังงานสะอาดที่สอดคล้องกับสภาพการณ์ของแต่ละพื้นที่

อย่างคุ้มค่าและยั่งยืน พัฒนาเทคโนโลยีพลังงานสะอาด

เชิงพาณิชย์ ทั้งด้านการบริโภคภายในและการส่งออก รวม

ทั้ง การสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่นำพาประเทศไปสู่

สังคมฐานความรู้ด้านพลังงาน เพื่อเศรษฐกิจมั่นคง สังคม

เป็นสุขยั่งยืน

หน้าที่

ก. ตามประกาศกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมพัฒนา

พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน 

พ.ศ. 2545

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน มี

ภาระกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

กำกับการอนุรักษ์พลังงาน จัดหาแหล่งพลังงาน พัฒนาทางเลือกการใช้พลังงานแบบผสมผสาน และเผยแพร่เทคโน

โลยีด้านพลังงานอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง เพื่อสนองตอบ

ความต้องการของทุกภาคส่วนอย่งเพียงพอ ด้วยต้นทุน

ที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของ

ประชาชน โดยให้มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้..

1. ส่งเสริม สนับสนุน และกำกับการอนุรักษ์พลังงาน

2. วิจัยค้นคว้า และพัฒนาพลังงานทดแทน

3. กำหนดระเบียบ มาตราฐาน และเผยแพร่ ถ่ายทอด

เทคโนโลยีการผลิต การแปรรูป การส่ง การใช้และการ

อนุรักษ์พลังงาน

4. ติดตามประเมิณผลการพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุ

รักษ์พลังงาน

5. อื่นใดตามที่กฏหมายกำหนด ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของ

กรม หรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

 

หน้าที่ตามพระราชบัญญัติกาชส่งเสริมการอนุรักษ์

พลังงาน พ.ศ.2535

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน มี

อำนาจหน้าที่ กำกับ ดูแล อำนวยความสะดวกให้โรงงาน/

อาคารขนาดใหญ่ที่กำหนดให้เป็นโรงงานควบคุม/อาคาร

ควบคุม ตามพระราชกฤษฏีกา กฏกระทรวง และประกาศ

กระทรวงได้อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ

 

ถาม

อยากทรบาผลสอบเจ้าหน้าที่อนุรักษ์ระหว่างวันที่ 5-10 ตค 52 ครับ

ตอบ

ในส่วนกลาง (ฝ่ายบริหารบุคคล) ของ พพ. ไม่มีการเปิดสอบในตำแหน่งนี้ค่ะ อยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติม ว่าสอบที่ไหน หน่วยงานใด บรรจุที่ไหนค่ะ

 

ถาม

การจัดทำเป้าหมายและแผนต้องทำทุกปีหรือไม่ครับ

ตอบ

การทำเป้าหมายและแผนเป็นขั้นตอนหนึ่งในการจัดการพลังงาน 8 ขั้นตอน ซึ่งจะต้องส่งรายงานการจัดการพลังงาน ภายในเดือนมีนาคม ของทุก ๆ ปี โดยฉบับแรกให้ส่งภายในเดือนมีนาคม 2554

 

ถาม

บริษัทที่มีโรงงานอยู่หลายสาขา ภายใต้ชื่อบริษัทเดียวกัน มีผู้บริหารสูงสุดคนเดียวกันคือ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และเข้าข่ายโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม ขึ้นทะเบียนควบคุมแยกกัน จะสามารถใช้นโยบายอนุรักษ์พลังงานฉบับเดียวกันได้หรือไม่ครับ

ตอบ

เรื่องของนโยบายการอนุรักษ์พลังงานเป็นเอกสิทธิของสถานประกอบการ(โรงงาน/อาคาร)อยู่แล้วครับ โดย

เฉพาะนโยบายที่ดีที่สามารถนำไปปฏิบัติได้(เป็นรูปธรรม)ไม่มีข้อห้ามอยู่แล้วครับ.[ ห้างสรรพสินค้าที่มีอยู่เกือบจะ

ทุกจังหวัด หรือโรงงานผลิตกลุ่มอาหารต่าง ๆที่มีอยู่เกือบจะทุกภาค ก็ล้วนยึดนโยบายจากผู้บริหารระดับสูงกันทั้ง

นั้น ] สาระสำคัญน่าจะอยู่ที่คณะทำงานที่มีความมุ่งมั้นมีความตั้งใจในกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงาน มากกว่าครับ.

 

ถาม

อยากทราบว่ามีแผนการหรือกลยุทธในการอนุรักษ์พลังงานและประสิทธิภาพอย่างไรบ้างคะ

ตอบ

เราเรียกว่าเป็น'' การจัดการด้านพลังงาน " สิ่งที่ถามมา

เป็นกิจกรรมย่อยฯ ภายใต้การจัดการด้านพลังงานทั้งนั้น..

ยกเป็นตัวอย่าง " การจัดการด้านพลังงาน" มี 8ขั้นตอน

1. การกำหนดโครงสร้างการจัดการพลังงาน

- ผู้บริหารระดับสูงเป็นประธาน แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ

กำหนดหน้าที่ ฯ ประกาศให้พนักงานทั่วไปทราบ

2. การประเมินสถานะเบื้องต้น

- เช่นทบทวนการดำเนินงานด้านพลังงานที่มีอยู่ของ

องค์กร หากจะประเมินอาจจะใช้Energy 

Management Matrix ประเมินก็ได้

(มีอีกเยอะมาก )

3. การกำหนดนโยบายและประชาสัมพันธ์

- ผู้บริหารสูงสุดเป็นผู้กำหนด โดยลงนามรับรอง

- ประกาศให้พนักงานทราบ

4. การประเมินทางเทคนิคและการเงิน

5. การกำหนดมาตราการเป้าหมายและผลตอบแทนทาง

การเงิน

6. การจัดทำแผนปฏิบัติการ

7. การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ

8. การทบทวนผลการดำเนินการ

จากข้อ8 แล้วหากมีการเปลี่ยนแปลงก็ไปปรับที่ข้อ 3

และต่อไปเรื่อยๆ ข้อ 4- 5- 6 - 7 -

 

ในส่วนของข้อ 4 วิธีการประเมินศักยภาพทางเทคนิค

มีเครื่องมือ (Tools)มากมายเช่น 5ส - TQM-TPM

PM- TEM - VE -TQC -Kaizen ฯลฯ

 

บางแห่งอาจจะใช้วิธีของ Dr.Deming คือ PDCA

P= Plane

D = Do

C = Check

A = Action

ถึงแม้ว่า จะเป็นวิธีไหนก็ตามเป้าประสงค์สุดท้ายก็คง

ไม่ต่างกัน(สนใจก็น่าจะสืบค้นตามห้องสมุดที่เกี่ยวข้องฯได้

 

ถาม

กฏหมายการอนุรักษ์พลังงานปี 2550 ( การจัดการพลังงาน,ผชร,การออกแบบ,ผู้ตรวจสอบพลังงาน ) จะสามารถบัคับใช้ได้เมื่อใดครับ

ตอบ

กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงาน ฯ พศ.52 ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่

23 ก.ค. 52 มีผลบังคับใช้ 120 วันหลังประกาศ

 

ถาม

ในกรณีที่โรงงาน ไม่ได้อยู่ในโรงงานควบคุม อยากเรียนสอบถามว่าจะสามารถเข้าโครงการเงินหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษ์พลังงานได้หรือไม่

ตอบ

โรงงาน ที่ไม่ได้อยู่ในโรงงานควบคุม แต่ประสงค์จะดำเนินการอนุรักษ์พลังงาน ถ้าอยู่ในหลักเกณฑ์ ข้อกำหนดก็มีสิทธิยื่นเรื่องขอได้เช่นเดียวกัน

 

ไม่ได้เป็นโรงงานควบคุมก็สามารถเข้าร่วมโครงการได้ค่ะ ดูรายละเอียดการเข้าร่วมโครงการและเบอร์โทรศัพท์เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่โครงการได้ที่ www.dede-energyfund.com/th/aboutus_project1.php ค่ะ

 

ถาม

อยากทราบนโยบายการอนุรักษ์พลังงานในอาคารสำนักงานของบ้านเราครับ จะหาได้จาก เว็บไหนครับ และของเพื่อนบ้านเช่นสิงคโปร์ครับ จะหาได้จากที่ใด

ตอบ

นโยบายพลังงานของบ้านเราเข้า web นี้

 

http://www.energy.go.th/moen/Index.aspx?MenuID=212

 

ของสิงคโปร์ serch จากGoogle ก็ได้ครับ

 

ถาม

กฎกระทรวงการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน 2552 ประเภทและขนาดของอาคาร มีผลกับอาคารที่มี พท. รวมกันตั้งแต่ 2000 ตรม ขึ้นไป และ ประเภทอาคารทั้ง 9 ประเภทที่ระบุไว้ 

ไม่ทราบว่า ถ้าเป็นอาคารโรงงานที่มี พท. เกิน 2000 ตรม จะมีผลบังคับใช้ด้วยหรือไม่ครับ และ ถ้าไม่บังคับใช้ แล้ว ในกรณีที่โรงงานนั้นมีส่วนของสำนักงานรวมอยู่ด้วยแต่ไม่มากเช่นอาจจะมีส่วนสำนักงาน สัก 150 ตรม จะต้องมีผลบังคับใช้ด้วยหรือไม่ครับ

 

รบกวนผู้รู้ด้วยครับ

ตอบ

ถ้าจดทะเบียนตามกฎหมายการเป็นโรงงานก็ไม่ถือว่าเป็นอาคาร ให้ดูที่ตัวนิติบุคคลเป็นหลัก สำนักงานอยู่ในเลขที่บ้านของโรงงานก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของโรงงาน

 

ถาม

การนำเอาหลอดLED ที่ออกแบบมาเพื่อใช้งานในการให้แสงสว่างทั้งภายในและภายนอกอาคาร ไม่รวมงานตกแต่งต่างๆ จะจัดอยู่ในหัวข้อการอนุรักษ์พลังงานไหมครับ

เพราะLED จะกินไฟน้อยกว่าหลอดไส้และหลอดนีออนในขณะที่ให้แสงสว่างเท่าๆกัน

ตอบ

การเปลี่ยนหลอดไฟมาใช้หลอดผอมประหยัดพลังงานถือว่าเป็นการอนุรักษ์พลังงานได้ครับ

 

การปรับปรุงไปสู่สิ่งที่ดีกว่า ใช้พลังงานน้อยลง โดยที่คุณภาพงานไม่ลดลง ถือเป็นการอนุรักษ์พลังงานครับ

 

ถาม

อยากทราบแผนการอบรมด้านอนุรักษ์พลังงานของกรม ประจำปี 2552 ครับ

ตอบ

ตอบ คุณผชร.6077 

แผนการอบรมด้านอนุรักษ์พลังงานของกรม ประจำปี 2552 

ตาราง ไม่ออกครับ ขณะนี้ยัง อยู่ระหว่างดำเนินการ คัดเลือกที่ปรึกษา

 

ถาม

การดำเนินการอนุรักษ์พลังงานภายใต้ พรบ. ฉบับใหม่ 2550 ถึงวันนี้แล้วโรงงานต้องทำอะไรบ้างครับ ขอทราบรายละเอียได้ที่ไหนครับ(เป็นโรงงานควบคุมครับ)

ตอบ

ตอบ คุณ ผชร เ ก่าๆ

ดูรายละเอียดได้ที่http://www.dede.go.th/dede/fileadmin/upload/nov50/File51-3/know_law2550.pdf

สรุปได้ว่า

-ถ้าโรงงาน/อาคารควบคุม ติดตั้งหม้อแปลงเกินกว่า 3530 kVA จะต้องมีผชร./ผชอ. อาวุโสเพิ่มขึ้นอีก 1 ท่าน

- โรงงาน/อาคารควบคุม จะต้องส่งรายงานการจัดการพลังงาน ภายในเดือน มี.ค. ของทุกปี เรี่ม มี.ค. 2553 ครับ

 

ถาม

อยากทราบ

-ว่าความหมายของการใช้พลังงานคืออะไร?

-ประเภทของพลังงาน

-แหล่งพลังงาน

-ชนิดของพลังงานตามลักษณะของพลังงาน

เป็นหลักสูตรของปวช.ค่ะต้องทำรายงานส่งอาจารย์แต่หาข้อมูลไม่ได้.......ช่วยหน่อยนะค่ะ

ตอบ

พลังงาน ตามหลักกลศาสตร์หมายถึง แรงที่สามารถก่อให้เกิดงาน และยังหมายถึงเชื้อเพลิงทุกชนิดที่ก่อให้เกิดงาน

ประเภทของพลังงานหรือเชื้อเพลิงอาจจำแนกได้ 2 ลักษณะ คือใช้แล้วหมดไป เช่น น้ำมันดิบ ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ

และสามารถนำกลับมาใช้ได้อีก เช่น น้ำ ลม แสงอาทิตย์ ชีวมวล ชีวภาพ คลิกรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.vichakan.com

แหล่งกำเนิดพลังงาน คลิกที่ www.dmf.go.th

 

แนะนำว่าหากมีเวลา น่าจะมาค้นที่ห้องสมุดของ พพ. หรือแหล่งข้อมูลที่มีเอกสาร - ข้อมูล เช่น หน่วยลูกค้าสัมพันธ์ / กองฝึกอบรม

ที่คลองห้า ซึ่งอาจจะได้ข้อมูลด้านอื่น ๆด้วย

 

ถาม

อนุรักษ์พลังงานถ่านหินมีกี่วิธี

ตอบ

พลังงานถ่านหินไม่มีการอนุรักษ์ค่ะ มีแต่การทำให้ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่http://www.energyfantasia.com/ef3/energy_pedia/show.php?show=296

 

ถาม

อยากทราบว่า พรบ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 ได้ เปลี่ยนแปลงวิธีการปฏิบัติในอาคารควบคุมใหม่ยังไงบ้างค่ะ (เดิมเคยส่ง บพอ.1)

ตอบ

ตอบ คุณ ภัคนันท์

อาคารควบคุมเก่าหรือใหม่มีวิธีปฏิบัติเช่นเดียวกันครับ คือจะต้องส่งรายงานการจัดการพลังงาน ภายในเดือนมีนาคม ของทุกปี

 

ถาม

ในการจัดทำรายงานเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงานจะต้องทำทุกปีหรือเปล่า

ตอบ

ตอบคุณ cv

รายงานเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน ไม่ต้องทำส่งแล้วครับแต่จะส่งเป็นรายงานการจัดการพลังงานภายในเดือนมีนาคมของทุกปี

 

เป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน เป็นส่วนหนึ่งในระบบการจัดการพลังงานครับ

 

ถาม

ผลประโยชน์ที่ได้จากการดำเนินตาม พ.ร.บ.พ.ศ.2550มีอะไรบ้าง

ตอบ

ตอบ คุณ santi

ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้จากการดำเนินตาม พ.ร.บ.

พ.ศ.2550มีดังนี้ครับ

1.ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

2. ควบคุมการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน

3. เพิ่มประสิทธิภาพด้านพลังงานขององค์กร

4. แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม

 

ถาม

พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.2550 ที่บังคับใช้ไปเมื่อ มิถุนายน 2551 สรุปแล้วโรงงานควบคุมต้องทำอะไรบ้างตอนนี้ บพร.1 ต้องส่งหรือเปล่า

ตอบ

ตอบ คุณผชร.

1. ดูรายละเอียดที่http://www.dede.go.th/dede/fileadmin/upload/nov50/File51-3/know_law2550.pdf ครับ

2.ตอนนี้ บพร.1 ไม่ต้องส่งครับ

 

ถาม

เนื่องจากเพิ่งเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน จึงต้องการโปสเตอร์ สติ๊กเกอร์ ที่เชิญชวนให้บุคลากรร่วมกันประหยัดพลังงานน่ะคะ ไม่ทราบว่าจะติดต่อขอสื่อต่างๆได้จากไหนค่ะ

ตอบ

ตอบ คุณ ANFIELD

ติดต่อขอรับได้ที่หน่วยลูกค้าสัมพันธ์ พพ. 02-2262311 ครับ

 

ถาม

อยากทราบว่า จะขอดูข้อมูลโครงการอนุรักษ์พลังงานของอาคารและโรงงานต่างๆเพื่อนำมาเป็นตัวอย่างในการคิดโครงการอนุรักษ์จะขอดูได้ที่ไหนบ้างครับ

ตอบ

ตอบ คุณผชร.

ให้เข้าไปที่หัวข้ออนุรักษ์พลังงาน(หน้าหลัก) แล้วเลือกกรณีศึกษาครับ หรือไปที่http://www.dede.go.th/dede/index.php?id=65

 

ถาม

คือ ว่า กำลังหา สิ่งประดิษฐ์ ที่พอจะประดิษฐ์ ขึ้นมาได้เกี่ยวกับอนุรักษ์พลังงาน อ่าค่ะ ใครมีไอเดีย หรือความรู้ดีๆ ช่วยหน่อยนะค่ะ ขอบคุณค่ะ

ตอบ

ผมมี Idea จากเมืองนอก จะ Forward ให้ 2 ราย ลองติดต่อดูเองนะครับ

 

เป็นคำขอ (ขอคำแนะนำ )ที่ค่อนข้างกว้างฯครับ สิ่งประดิษฐ์ที่เกิดขึ้น ณ วันนี้ มีตั้งแต่ ระดับเล็ก ๆ จนถึงระดับเชิงพาณิชย์ ซึ่งมองในรูปนำมาทดแทนในเชิงอนุรักษ์พลังงาน ที่พบเห็น เช่น รถจักรยาน (แม้จะมีการผลิตมานานแล้ว ) ก็มีการนำมาใช้(รณรงค์) เป็นการช่วย

ลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ช่วยลดภาวะโลกร้อน หรือ มีการผลิตเสื้อผ้า นาโน ที่ช่วยลดจำนวนครั้งการซัก ฯ(ช่วยลดการใช้น้ำ - เคมี ผงซักฟอก -หรือไฟฟ้า )[ หรือ จีวรพระที่สามารถช่วยไล่ยุง (ไม่ต้องใช้ยากันยุง ) ] เป็นต้น

สิ่งประดิษฐ์บางอย่าง อาจจะมีลิขสิทธิ์ หรือเรื่องทรัพสินทางปัญญา คุ้มครองอยู่ อย่างไรก็ตาม ในเรื่องของพลังงานฯคงมองสิ่ง

ประดิษฐ์ที่จะมีส่วนช่วยลด(หรืออนุรักษ์)พลังงานในรูปเชื้อเพลิง(หรือจะเรียกว่าผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลี่ยม ) และไฟฟ้า 

สิ่งที่จะทดแทนพลังงานดังกล่าว น่าจะเป็นพลังงานสะอาดหรือ

พลังงานหมุนเวียน เช่น น้ำ(คลื่น ) ลม แสงแดด ฯลฯ และรวมถึงพลังงานทดแทนหรือพลังงานทางเลือกฯ

แนะนำแหล่งสอบถาม หรือแหล่งข้อมูลเพื่อให้กว้างขึ้น เช่น 

โครงงานศึกษาวิจัย ของนิสิต ตามห้องสมุดของมหาวิทยาลัย ข้อมูลใน Internet หรือสถาบันวิจัยแห่งชาติ เป็นต้น.

จะลองFocus ให้แคบลง ว่าสนใจ เช่น ด้านอะไรบ้าง ..อาจจะ

มีผู้อื่นให้ข้อเสนอแนะเพิ่มมาอีกก็ได้ครับ

 

ถาม

กฎหมายมีการเปลี่ยนแปลงแต่ยังไม่ชัดเจน

ทางราชการเจ้าของเรื่องควรทำให้ชัดเจน

ถ้าหากโรงงานไม่ทำตามกฎหมายอนุรักษ์พลังงานเพราะว่าไม่รู้ว่าจะทำอย่างไร มันมีผลกับ ISO 14000 โรงงานเสียหาย กรมฯ นี้ รับผิดชอบหรือไม่

ตอบ

1. กฎหมายมีการเปลี่ยนแปลงแต่ยังไม่ชัดเจน

กฎหมายตัว พ.ร.บ. ชัดเจนแล้วครับประกาศใช้แล้ว ที่ยังไม่ชัดคือกฎกระทรวง กำลังเร่งอยู่ครับ ขณะนี้เป็นร่างแล้ว อยู่ระหว่างการทดสอบการนำไปใช้อยู่ น่าจะสำเร็จเร็วๆนี้

2. ถ้าหากโรงงานไม่ทำตามกฎหมายอนุรักษ์พลังงานเก็จะมีผลกับ ISO 14000 แน่นอนครับ แต่ว่าตอนนี้กฎกระทรวงยังไม่เสร็จก็เป็นเหตุผลที่จะสามารถแจ้งให้เจ้าหน้าที่ ISO ทราบได้ แต่ถ้าเมื่อใดที่กฎกระทรวงชัดเจน มีคู่มือปฏิบัติชัดเจน แล้วท่านไม่ทำตาม นั่นแหละครับโรงงานจึงจะเสียหาย แล้ว พพ.ก็ไม่สามารถรับผิดชอบด้วยเช่นกัน

 

ถาม

ตามที่ประกาศใช้ พ.ร.บ.การส่งส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานฯ โดยมีผลบังคับใช้ ๑ มิ.ย. ๕๑ มีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิธีปฏิบัติในการอนุรักษณ์พลังงานของเจ้าของอาคารควบคุมใหม่ อยากทราบว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไร

ตอบ

พพ.จะจัดทำคู่มือที่ง่ายต่อการปฏิบัติจัดส่งให้เมื่อกฎกระทรวงมีผลเรียบร้อยแล้ว แบบฟอร์มต่างๆก็คงจะ Upload ไว้บน web ให้ DownLoadได้

 

ตอบ คุณ 1111

การปฏิบัติกฏกระทรวงฯ ออกตาม"พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐" ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาอยู่ตรับ

แต่พอสรุปแนวทางปฏิบัติตามร่างกฎกระทรวงได้ดังนั้

1.ภายในเดือนมี.ค. ทุกปี จะต้องส่งรายงานการจัดการพลังงาน

2.การส่งบพร.1/บพอ.1 ทุก 6เดือนนั้น จะอยู่ในรายงานการจัดการพลังงาน โดยส่งปีละ1.ครั้ง

3.ถ้ามีการติดตั้งหม้อแปลงเกินกว่า 3530 kVA. จะต้องมีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโสอีก 1 คน

 

ถาม

ขอสอบถามเรื่อง "หน้าที่ของอาคารควบคุม" ตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2535 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550 ดังนี้ครับ

1) อาคารที่เข้าเกณฑ์ต้องจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโสนั้น มีการผ่อนผันถึงเมื่อไหร่?

2) ตามพรบ.ฉบับแก้ไข นั้นไม่ต้องส่งแบบ บพอ.1 และรายงานเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน แต่ให้ส่งรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน แทนใช่หรือไม่?

ตอบ

๑.อาคาร/โรงงานควบคุมที่ติดตั้งเครื่องวัดขนาด ๓,๐๐๐ kW หรือหม้อแปลงขนาด ๓,๕๓๐ kVA ขึ้นไปต้องแจ้งแต่งตั้ง ผชอ./ผชร. อาวุโสภายใน 1 ปี นับแต่วันที่กฎกระทรวงมีผลใช้บังคับ 

๒.ใช่ ซึ่งทั้งแบบ บพอ.๑ และรายงานเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงานจะผนวกอยู่ในรายงานการจัดการพลังงาน

 

ถาม

เนื่องด้วยชุมนุมสิ่งแวดล้อม(เรียนรู้ ร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม)โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดธรรมมงคลได้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นการจัดการเรียนการสอนในเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเพื่อมุ่งหวังให้ภิกษุ-สามเณรได้ตระหนักถึงปัญหาที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมการประหยัดพลังงานและช่วยกันหาแนวทางแก้ไข แต่ยังขาดอุปกรณ์และสื่อในด้านสิ่งแวดล้อมหรือการประหยัดพลังงานหรือสื่อ อื่นๆที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ จึงขอบอกบุญแก่ผู้มีจิตอันเป็นกุศล หากท่านผู้ใดมีสื่อภาพหรือVCDเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมหรือเกี่ยวกับสภาวะโลกร้อน 

โปรดส่งมาที่ พระวิทัน โกวิโท โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดธรรมมงคล สุขุมวิท 101 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 โทร 0-2332-8227

ตอบ

ลองเข้าไปที่ http://www2.dede.go.th/km/km3/kmberc.htm#05

แล้วสามารถ Download เอกสารประกอบการบรรยาย

 

ถาม

ไม่ทราบว่ามีกฏกระทรวงฯ ที่ออกมาด้วยผลของ"พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐" หรือยังครับ

ตอบ

ตอบ คุณ รัฐศิษฐ์ เสมพิพัฒน์

กฏกระทรวงฯ ออกตาม"พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐" ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาอยู่ตรับ

 

กฏกระทรวงตามพ.ร.บ.ที่คุณรัฐศิษฐ์ถามยังไม่ออก

 

ถาม

อยากได้โปสเตอร์กับเอกสารเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานเพราะช่วงนี้กำลังจัดทำแผนอนุรักษ์พลังงานภายในโรงงานอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการผลิตโลหะ(แม่เหล็ก) ขอบคุณมากครับ

ตอบ

โปรดสอบถามรายละเอียด และติดต่อขอรับโปสเตอร์อนุรักษ์พลังงานได้ที่ ศูนย์ทดลองวิชาการพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จ.ปทุมธานี โทร.0-2529-0660 คุณทวีป พลเสน ค่ะ

 

ถาม

จากกระทู้ที่แล้วที่ถามถึงความคืบหน้าและหลักเกณฑ์การคัดเลือก ดิฉันสมัครไปในนามบริษัทไทยฟูคูวี จำกัดTSIC_ID35609-0202 ส่งไปที่หน่วยลูกค้าสัมพันธ์

ถ.พระราม1ทางไปรษณีย์ค่ะ

ตอบ

ได้รับใบสมัครโครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมของบริษัท ไทยฟูคูวี จำกัด แล้ว ติดต่อสอบถามความคืบหน้าได้ที่คุณชัชวาล ศรีเพ็ชรดี 0-2223-0021-9 ต่อ 1487 ครับ

 

ถาม

กฏกระทรวงที่จะออกในปีนี้ ทั้ง 4 ฉบับ จะออกประมาณเดือนอะไรครับ

และเมื่อไรจะขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบพลังงานได้ครับ ใครพอทราบคร่าว ๆ บ้าง

ขอบคุณครับ

ตอบ

ในขณะนี้กฎกระทรวงยังอยู่ในระหว่างกระบวนการตรวจร่างของกฤษฎีกา น่าจะประมาณเดือนหนึ่งจึงจะมีผลบังคับใช้ ส่วนการขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบพลังงาน จะมีเนื้อหาอยู่ในกฎรกระทรวง จึงต้องรอให้มีผลบังคับใช้ก่อนค่ะ

 

ถาม

ได้สมัครเข้าร่วมโครงการไว้ ไม่ทราบว่าจะมีการคัดเลือกตอนไหน และหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกโรงงานเข้าร่วมโครงการมีอะไรบ้างคะ ขอบคุณค่ะ

ตอบ

- ในปี 2551 พพ. มี 2 โครงการ

 

1. โครงการฯ โรงงาน/อาคารควบคุม (ขนาดหม้อแปลงรวมกันมากกว่า 1,175 kVA) อยู่ระหว่างการจัดหาที่ปรึกษา จะคักเลือกเมื่อได้ที่ปรึกษาแล้ว

2. โครงการฯ โรงงาน/อาคารขนาดกลางและเล็ก (นอกข่ายควบคุม,ขนาดหม้อแปลงน้อยกว่า 1,175 kVA) อยู่ระหว่างที่ปรึกษาดำเนินการหาและคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ

 

- เกณฑ์การคัดเลือก :-

ตามที่กำหนดในข้อ1และ2 โดยผู้สมัครเข้าโครงการจะต้องไม่เคยเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมมาก่อน และต้องมีศักยภาพการประหยัดพลังงาน

 

- คุณ ผชร. สมัครไว้ในชื่ออะไร โครงการตาม 1 หรือ 2 

เมื่อไร กับใคร วิธีใด

 

สมัครในชื่อบริษัทไทยฟูคูวี จำกัด TSIC_ID 35609-0202สมัครไปในโครงการ1ค่ะ ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ไปยังหน่วยลูกค้าสัมพันธ์ ถนนพระราม1ค่ะ

 

ถาม

ดิฉันต้องการทราบข้อมูลของโรงงานอาหารSME ที่เข้าโครงการอนุรักษ์พลังงานสำหรับอุปกรณ์ boiler เช่นการนำไอเสียกลับมาใช้ใหม่ เพื่อประกอบการทำวิทยานิพนธ์ ไม่ทราบว่าต้องติดต่อหน่วยงานใด

ตอบ

จากคำถามเมื่อพิจารณาความต้องการดูเหมือนจะมี 3ข้อ

 

ข้อที่ 1. ข้อมูลในกลุ่มของโรงงานประเภท อาหาร ที่เป็น 

SMEs ที่เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พลังงานกับ พพ

 

2. เน้นเฉพาะโรงงาน(อาหาร)ที่มีการใช้ Boiler และ

/ หรือ

 

3.เน้นเฉพาะโรงงาน ประเภทอาหาร ที่มีหม้อน้ำใช้

งานและมีมาตราการ การนำความร้อนทิ้งจากก๊าซ

ไอเสียมาใช้ประโยชน์อีก [ ขอเสริมเพิ่มเติม ความ

ร้อนทิ้งจากก๊าซไอเสีย นอกจาก Boiler แล้ว ยัง

มี Hot oil generator อีกซึ่งมีใช้ในอุตสาหกรรม

อาหาร เช่น แป้ง ฯ อื่น ๆอีก ]

 

คำตอบ สำหรับข้อ 1& 2 ข้อมูลเป็นข้อมูลทั่วไป มิใช่เป็น

ข้อมูลเชิงลึก( ชื่อ - สถานที่ตั้ง - ประเภทอุตสาหกรรม- 

ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง เวลาการทำงาน เป็นต้น ).

และสำหรับข้อ 3 .มาตราการการพิจารณานำความร้อนทิ้งกลับมาใช้ใหม่(จากก๊าซร้อน )ไม่มีเสนอมาในรายงานฯ

ของกลุ่ม SMEs อาจจะเป็นเพราะโรงงานฯเองต้องการข้อ

เสนอหรือข้อแนะนำที่สะดวก และง่าย นำไปใช้ได้เลย ลงทุนต่ำ สามารถดำเนินการได้เอง หรือช่างฝีมือท้องถิ่นก็สามารถทำได้ ไม่ต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ฯ จึงไม่มีมาตราการในลักษณะดังกล่าวปรากฎในรายงานฯ

ไม่แน่ใจว่ากระทู้ที่ถามมา สนใจโรงงานที่มีศักยภาพในการที่จะนำควานร้อนทิ้งไปใช้ประโยชน์ ฯ หรือว่าโรงงานที่

มีการนำเอาอุปกรณ์ฯมาติดตั้งฯและใช้งานแล้ว. อย่างไรก็ตาม ขอแนะนำว่า Case ลักษณะนี้น่าจะมีผลการศึกษาฯ

เอาไว้ (หรือโครงงาน - วิทยานิพนธ์ )ตามห้องสมุด ของ

มหาวิทยาลัยฯ (มจธ. ราม .ธรรมศาสตร์ . รังสิต AIT ฯลฯ )

 

ถาม

คือ ก่อนหน้าที่จะมี พ.ร.บ.การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีพ.ศ. 2535 ครับมี พ.ร.บ.การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีก่อนหน้านี้อีกไหมครับ ถ้ามีจะไปหาข้อมูลได้ที่ไหนครับ ขอบคุณครับ

ตอบ

(๑) พระราชบัญญัติการพลังงานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๔๙๖ 

(๒) พระราชบัญญัติการพลังงานแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕o๗ 

(๓) พระราชบัญญัติการพลังงานแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ 

(๔) พระราชบัญญัติการพลังงานแห่งชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓o

 

 

 
>